چه چیزی از میراث شریعتی باقی است؟

چه چیزی از میراث شریعتی باقی است؟

موضوع این سخن، تلاش برای یافتن پاسخی موقتی (و هر پاسخی موقتی است) و در حد امکان منصفانه، به این پرسش است که: “چه چیزی از میراث شریعتی در روزگار ما باقی است؟”منظور از میراث شریعتی، تمام آثار موثق مکتوب یا مکتوب شده‌ای است که از او امروز در دسترس ماست و منظور از باقی بودن، این است که آیا آرا، روش‌ها، رویکردها و مسائل شریعتی هنوز به کار گشودن آن جنبه از مشکلات عملی ما که ریشه در مسائل نظری دارد، می‌آید یا آرا، روش‌ها، رویکردها و مسائل او تماما یا تاحدود بسیار زیادی، امروزه رنگ کهنگی و بی‌ خاصیتی و دوران گذشتگی به خود گرفته و دیگر جز به کار تاریخ اندیشه نمی‌آید.

بی شک این پرسش اولاً واکنشی است به سخن کسانی که به پایان دوران شریعتی حکم داده‌اند (و این وجه منفعلانه این پرسش است) و از سوی دیگر برخاسته از ضرورت پرسیدن عصری است (و این وجه فعالانه این پرسش است).

مراد از “ضرورت پرسیدن عصری” این است که هر سوالی که به کار حل مشکلات عملی ما در زمانه خودمان نیاید، از مصادق علم لاینفع است و عاقل آن است که و به تعبیر امام علی در خطبه متقین، پارسا نیز هم، که گوش خود را وقف شنیدن علم نافع کند (و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم) و از علم بی‌ سود به خداوند پناه برد.

پس ما از دریچه عصر خود و نیازهای آن به آرای هر کسی رجوع می‌کنیم و برای حل مشکلات عملی‌ای که حل آن نیازمند بصیرت نظری است، از آن توشه می‌گیریم. اکنون می‌خواهیم بدانیم آیا هنوز در آرا، روش‌ها، رویکردها و مسائل شریعتی چیزی راهگشا، بصیرت افکن و الهام بخش برای گشودن گره مسائل نظری‌ای که حل آنها به حل مشکلات عملی ما مدد رسان است، وجود دارد؟

پیش از تلاش برای پاسخ به این سوال، مقدمه‌ای لازم و ضروری است و آن مقدمه این است که معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفی به ما می‌آموزاند که هر انسانی، فرزند زمانه خویشتن است و فهم او از خویشتن، جهان، خداوند و انسان‌های دیگر، از بدیهیات زمانه‌ای که در آن می‌زید، ارتزاق می‌کند و هر فهمی زمانمند و مکانبند است و آن فهمی که، سر به سر، پیراسته از زیست زمان و زیست مکان فهمنده وبدیهیات عصری آن باشد، وجود ندارد و اگر باشد فهمی انسانی نیست و اتفاقاً این دست یافته علمی بشر، که برخی آن را کافرکیشانه دانسته‌اند، از نظر مذهبی همان جنبه سلبی توحید (لا اله) است.

یعنی آن جنبه از توحید که می‌گوید، انسان، خدا، یعنی مطلق نیست و تمام متعلقات انسانی انسان نیز، خدا نیستند و جملگی محکوم و محتوم به محدودیتند و این حکم، شامل اندیشه‌های انسانی نیز می‌شود. تامل فلسفی، اکنون چرایی مطلق نبودن آرا و یافته‌های انسانی را در اختیار ما گذارده است و مهر تاییدی بر جنبه سلبی آموزه توحید زده است.

متفکران نهایتاً می‌توانند با بدیهیات زمانه خود وارد گفت وگوی انتقادی شوند و آنها را به نقد بکشند اما کسی که مطلقا، و یا تا حدود زیادی، از روزگار خود متاثر نیست، متفکر نام نخواهد داشت. پس تاثر از زمانه، به خودی خود، نشان نقصی بر کار یک متفکر نیست بلکه نقص می‌تواند آنجا باشد که فردی بدیهیات زمانه و مشهورات عصر خود را، بی‌ درنگ و نقادی بپذیرد یا رد کند.

اکنون با حفظ این مقدمه می‌گوییم که شریعتی، به هیچ وجه از این قاعده مستثنا نیست و نمی‌تواند باشد و هم‌چون هر انسان دیگری، رای، روش، رویکرد، و مسائلِ او، متاثر از بدیهیاتِ زمانه و عصر و مکانِ زیستنِ او است.

پس اگر امروز ما در عصری دیگر می‌زییم یا دست کم عصر ما کاملاً منطبق با عصر او نیست (و این دومی درست‌تر است)، و این عصر، بدیهیات، روش‌ها، رویکردها و مسائل دیگری را برای ما به ارمغان آورده است، عجب نیست که هنگام خواندن آثار و میراث شریعتی، قرابتی را که حاضران در حسینیه ارشاد در دهه چهل و پنجاه و خوانندگان آثار او در آن عصر، با او داشتند احساس نکنیم.

اکنون در پرتو این توضیحات، می‌توانیم پرسش در ابتدا مطرح شده خود را این گونه بازسازی کنیم: آیا در عصر ما، که متفاوت از عصر شریعتی، یا دست کم نه کاملاً منطبق با آن است، هم‌چنان دغدغه‌ها و مسائلی وجود دارد که در زمان شریعتی نیز وجود داشته است؟

پاسخ به این پرسش مثبت به نظر می‌رسد. پرسش دوم: آیا پاسخ‌های شریعتی ناظر به این دغدغه‌ها و مسائل مشترک میان ما و عصر او، هنوز می‌تواند برای ما روشنگر، بصیرت بخش و الهام آور باشد؟ هم‌چنین روش برخورد او با این مسائل مشترک، هم‌چنان قابل دفاع است؟ پاسخ به این دو پرسش نیز تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

آنچه از این پس گفته خواهد شد، تلاش بسیار موجز و گذرایی است برای نشان دادن آن دغدغه‌ها و مسائل مشترک، و نشان دادن مصادیق این ادعا که پاسخ‌های شریعتی و دغدغه‌های او، احتمالاً هم‌چنان برای ما روشنگر و الهام بخش است.

شریعتی خود مجموعه آثارش را به سه بخش اسلامیات، اجتماعیات و کویریات تقسیم کرده بود. از کویریات آغاز می‌کنیم. شریعتی در کویریات عمدتاً به جنبه وجودی (existential) و باطنی عرفانی وجود آدمی می‌پردازد.

او در این دسته نوشته‌های خود، متاثر از عرفان اسلامی و فلسفه اگزیستانسیالیسم است، او خود گفته بود که من یک اگزیستانسیالیست عرفانی‌ام و البته خالی از ابداعات مفهومی و محتوایی نیست.

عمده دغدغه او در این نوشته‌ها که با نثری سحرآمیز و افسونگر نگاشته شده، دردهای عمیق انسانی است که همیشه و در هر عصری همراه و مونس انسان خودکاو و درون نگر است: چه چیزی می‌تواند اضطراب و دلهره زیستن را از بین ببرد؟ معنای زندگی چیست؟

چگونه می‌توان به تنهایی پایان داد؟ چه چیزی سعادت آور است؟ من کی ام؟ و در این سرای بی‌ کسی چه باید کرد و به که/چه باید پناه برد؟ آیا کویریات شریعتی اکنون نیز چیزی برای گفتن دارد؟ پاسخ مثبت به نظر می‌رسد. کویریات شریعتی هنوز هم برای کسانی که درگیر چنین پرسش‌های وجودی‌ای هستند، می‌تواند منبع الهام باشد. می‌توان با پاسخ‌ها موافق نبود.

می توان حتی گفت شریعتی پاسخی نمی‌دهد بلکه تنها نفت بر آتش پرسش می‌پاشد و شراره و شعله آن را تندتر می‌کند و بدین شیوه با زبان بی‌ زبانی می‌گوید در این وادی “رفتن، رسیدن است”. اما هرچه که باشد، کویریات او منبع الهام بخشی برای دغدغه‌های وجودی روندگان این وادی است.

اکنون به اجتماعیات می‌رسیم. آرای شریعتی در این باب، به دو بخش سلبی و ایجابی قابل تقسیم است. دغدغه کلان شریعتی در اجتماعیات توجه به تجدد، عوارض آن و نسبت ما با آن است. شریعتی به فراست دریافته بود که مهمترین حادثه اجتماعی‌ای که برای ما ایرانیان در صدوپنجاه ساله اخیر رخ داده است، ورود مدرنیته و مدرنیزاسیون به ایران است.

او به خوبی دریافته بود، و زیستن در فرنگ نیز این را بیش‌تر در چشم و دل او نشانده بود، که خاک جهان دیگر شده است و عصری دیگر آغاز شده است. این عصر، هر چند شباهت هایی با عصر یونان باستان دارد، به هیچ عصر دیگری ماننده نیست.

از سوی دیگر او دریافته بود که ما ایرانیان، در شکل‌گیری این تحول عظیم، هیچ نقشی نداشته ایم. ما ایرانیان چند قرنی است که به تعطیلات تاریخ رفته‌ایم و اکنون که اندک اندک از تعطیلات باز می‌گردیم، می‌بینیم تحول عظیمی که به حکم قوتی که دارد، نقش خود را بر همه‌چیز و همه‌جا می‌زند، بر سر ما فرو می‌ریزد و ما را، با تاریخ و سنت کهن خودمان در خود فرو می‌برد. چه باید کرد؟

از سوی دیگر ما با میراث کهن ملی مذهبی خود مواجهیم که هنوز بسیاری از ایرانیان با آن می‌زیند و امروز و فردا سر دل کندن از آن ندارند و این مهمان ناخوانده تازه وارد، یعنی تجدد، هم‌چون سیلی در حال آمدن و کندن و بردن است. آیا در این سیل بنیان کن مدرنیته، چیزهایی هست که در خور نگاهداشتن باشد؟

اگر جواب مثبت است، آیا می‌توان آن چیزها را در مقابل تندباد مدرنیته نگاه داشت؟ با چه روشی؟ با چه هزینه ای؟ به جرات می‌توان گفت این مساله شریعتی، هنوز به قوت، مساله ما نیز هست و هنوز متفکران ما درصددند تا به آن پاسخی دهند و راهی بجویند.

شریعتی در پاسخ به پرسش فوق الذکر، مذهب را با فهمی که خود از آن داشت، میراثی ارزشمند در دل سنت می‌دانست که می‌بایست در سیلاب مدرنیته آن را حفظ کرد. (در توضیح بخش اسلامیات، فهم او از مذهب را به اختصار تمام توضیح خواهیم داد).

شریعتی در بخش سلبی اجتماعیات، به نقد تجدد می‌پردازد و می‌کوشد پاره‌های ویران‌گر تجدد را، به زعم خود، آفتابی سازد. مثلا پاره‌ای از آرای نقادانه او نسبت به پیامدهای عصر جدید عبارتند از نقد علم زدگی (سیانتیسم) یعنی این انگاره که علم جدید، حلال جمیع مشکلات بشر است؛ نقد آسیمیلاسیون، یعنی تلاش تمدن جدید برای تولید انبوه انسان تراز عصر جدید و تراز غرب جدید و در خود فروبردن و حل کردن تمام تفاوت‌ها و تنوع‌های فرهنگی جوامع غیر مدرن به بهانه پیشرفت و متجدد شدن؛ نقد استعمار، بهره کشی از منابع مادی و انسانی کشورهای عقب مانده به بهانه آباد کردن دیار آنها و بهره‌مند کردن آنان از مواهب عصر جدید؛ نقد از خودبیگانگی (الیناسیون)، نقد مکتب‌های مادی عصر جدید و تاکید بر این نکته که مکاتب مادی عصر جدید، که بُعد بیکرانه جو و مطلق‌طلب وجود آدمی را نادیده می‌گیرند، سعادت درونی برای آدمی به همراه نمی‌آورند؛ نقد سرمایه‌داری که با گسترش مصرف‌گرایی و حاکمیت پول و ثروت و گسترش طبقه غنی و تعمیق فاصله فقیر و غنی، عدالت اجتماعی را هرچه بیش‌تر زیر سوال می‌برد؛ نقد فردگرایی عصر جدید، که به اگوئیسم، خودمحوری می‌انجامد؛ نقد نهیلیسم نهفته در عصر جدید که ریشه در نفی امر مطلق دارد و در پی نفی آن، آدمی خود نتوانست جای خدا را بگیرد و ابر انسان نیچه که قرار بود جای خدا را بگیرد، پوشالی از کار در آمد و درنتیجه جهان برای انسان، تهی شد.

شریعتی در نقدهای خود بر تجدد، متاثر از نگاهی عرفانی توحیدی و هم‌چنین متاثر از تفکر چپ، بیش‌تر سوسیالیستی است. او با ساخت ترکیبی از عرفان توحیدی و تفکر چپ، به نقد تجدد و پیامدهای آن پرداخت. نقدهای شریعتی بر تجدد، حتی با وجود پایان یافتن سیطره جهانی چپ بر سپهر روشنفکری، هم‌چنان زنده و مطرح است.

هرچند در این میان دیدگاههای اقتصادی او، امروزه کم‌تر قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما نقدهای او بر پیامدهای انسان شناختی و اجتماعی – سیاسی ظهور عصر تجدد، هم‌چنان زنده و با تقریرهای نو، قابل دفاع است. امروزه نولیبرال‌ها و نومارکسیست‌ها، مشابه این نقدها را به قوت، مطرح و پیگیری می‌کنند.

به نظر شریعتی، جامعه ما برای آن‌که روی بهروزی و سعادت فردی و اجتماعی به خود ببیند، نیازمند تجدد است اما تجددی درون زا و نه تجددی وارداتی و برون زا. تجددی که از دل سنت بیرون بیاید زیرا امکانات سنت هنوز به پایان نرسیده است. این دریافت شریعتی، به گونه‌های مختلف، اکنون مورد تایید بسیاری از روشنفکران ایرانی، چه دینی و چه غیر دینی است.

مثلا سروش، بر اساس فهم خود از جامعه ایران، به جد معتقد است که تجدد اگر بخواهد در ایران قوام یابد حتماً می‌بایست برای جامعه ایرانی محرز شود که منافاتی با دین و دین‌داری نخواهد داشت. دکتر طباطبایی معتقد است علت عقب‌ماندگی ما تصلب سنت است و تزریق مدرنیته وارداتی به بدن سنت مرده و فسرده ما، کاری که به نظر او حتی روشنفکران دینی نیز چنین می‌کنند، کمکی به نوکردن ایران نمی‌کند.

دکتر عباس میلانی نیز معتقد است رگه هایی از تجدد ایرانی در آثار شعرا و حکمای ما مانند فردوسی و سعدی وجود داشته است و از آنها برای ساختن تجدد ایرانی می‌توان بهره جست و دکتر میرفطروس معتقد است، مایه‌های تجدد ایرانی در خرد پیش از اسلام وجود دارد.

نقطه مشترک تمام این آرا، تاکید بر این نکته است که تجدد در ایران معاصر می‌بایست از درون سنت ایرانی بجوشد و مدرنیته برون زا کمکی به بهروزی ایران نخواهد کرد، بلکه هم‌چون تلاش‌های رضاخان برای مدرن کردن وارداتی و برون زای ایران، با واکنش‌های بنیادگرایانه و واپس گرایانه مواجه خواهد شد و تلاش‌ها برای مدرن کردن ایران را بیش از پیش به تاخیر خواهد انداخت.

و اما اسلامیات. شریعتی در وجه سلبی اسلامیات خود به نقد دین می‌پردازد. اما تفاوت او با روشنفکران غیر دینی در این باب این است که او با تفکیک دین از فهم دینی، به نقد فهم دینی می‌پردازد و خود دین را اصیل، مطلق و غیرقابل تغییر می‌داند. او از این طریق، راه خود را از روشنفکران غیردینی جدا می‌کند و از سوی دیگر با روادانستن نقد فهم دینی، راه خود را از متدینان سنتی، که فهم‌های تاریخی برای آنها مقدس است، نیز جدا می‌کند.

برای یک نمونه از تفکیک میان دین با فهم دینی در آثار او، بخوانید: “وحی مجموعه آنچه نازل شده است واقعیتی است ثابت، علمی و لایتغیر، و این علم ماست به این واقعیت قرآن و نوع برداشت، فهمیدن، تفسیرکردن، عمل کردن، عمل و تبلیغ کردنمان، که باید بر حسب تکامل و تغییر بشر و اختلاف وضع نظام‌ها و نیازها، تحول و تکامل پیدا کند” (م.آ.۷/ ص۱۷۹)

این تفکیک که به روشنفکری دینی مشروعیت می‌بخشید زیرا هم وجه نقادانه روشنفکری دینی را حفظ می‌کرد، که اصولاً نقادی جزء مقوم روشنفکری است، و هم دینی بودن آن را حفظ می‌کرد، بعدها توسط دیگر روشنفکران دینی، هم‌چون عبدالکریم سروش پی گرفته شد و صورت تئوریک تری یافت.

سروش وامداری خود به شریعتی را در نظریه‌اش موسوم به “قبض و بسط تئوریک شریعت” که منتج به تفکیک دین از فهم دینی می‌شود، تصریح کرده است:

“… دوستی مقاله‌ای در نقد “قبض و بسط” نوشته بود و گفته بود این حرف‌ها مأخوذ از شریعتی است. من در جواب آن بزرگوار گفتم: همه آنچه را که بنده دارم، حاضرم در اختیار مرحوم شریعتی بگذارم. من احساس تملکی نمی‌کنم […] من اگر در این باب حظ و سهم مختصری داشته باشم، جنبه معرفت‌شناسانه مساله است […] اما به شما می‌گویم که تفطن به این نکته، البته نزد مرحوم شریعتی بوده است.”
از شریعتی / عبدالکریم سروش / ص ۲۴۰

شریعتی در نقد فهم رایج از دین، که در نظر او فهم روحانیان و متولیان رسمی دین است، به تفکیک اسلام رهایی بخش و اسلام رهایی کش می‌پردازد. اکنون با توضیح اسلام رهایی بخش، وارد بخش ایجابی اسلامیات شریعتی می‌شویم. اسلام رهایی بخش، اسلامی است که بر توحید تاکید تام دارد.

در نظر شریعتی اسلام به واقع یک اصل بیش ندارد و آن توحید است. شریعتی بر اساس متد خاص خود، توحید را از یک اصل فلسفی و انتزاعی و نظری که خدا یکی است و دو تا نیست و این‌که سپس ادله فلسفی برای اثبات آن آورده می‌شود و باید به آن ایمان آورد والا فرد کافر است، خارج می‌کند. توحید در نظر او ابتدا در عرصه عینیت اجتماع مطرح می‌شود.

توحید در نظر او از این منظر یعنی هیچ کس هیچ کس را نباید بپرستد، زیرا پرستش ویژه انحصاری خداست. توحید یعنی هیچ کس از کسی نباید بترسد زیرا سرنوشت هر کسی در دست خداست.

توحید یعنی هیچ کس بر کسی و هیچ گروهی بر گروهی و هیچ طبقه‌ای بر طبقه‌ای دیگر ترجیح ندارد، زیرا که همه از یک پدر و مادرند. توحید یعنی هیچ قدرتی به نام قدرت سیاسی، معنوی و اقتصادی نباید مسلط شود، زیرا که همه قدرت‌ها، حکومت‌ها، در همه اشکالش، منحصر به خداوند است و در یک کلام، توحید در نظر او یعنی هیچ بشری به هیچ بهانه‌ای حق خدایی کردن در حوزه سیاست و اجتماع را ندارد؛ و خدایی کردن یعنی مطلق کردن خود و گروه خود و ایده خود. و از این مطلق‌گرایی چیزی جز استبداد استخراج نمی‌شود.

شریعتی در راستای تلاش برای بومی کردن تجدد، مبارزه در راستای آزادی و علیه استبداد را، که تا آن زمان رنگ چپ غیر دینی داشت، رنگی دینی می‌زند و برداشت او از توحید، اصل راهنمای او برای این کار است. توحید‌شناسی او آشکارا با توحیدشناسی متدینان سنتی تفاوت می‌کند. آنها هیچ‌گاه استبداد را شرک عملی و کفر ندانستند (مرحوم نائینی در این میان یک استثنا است).

حساسیت‌های توحیدی آنها مثلاً در مواردی مانند غیر توحیدی اعلام کردن انگاره عرفانی “وحدت وجود” تجلی می‌یابد و در روایت سنی آن، در غیر توحیدی دانستن زیارت قبور ائمه توسط شیعیان. فهم آنها از توحید و مصادیق شرک، در همین حدود بوده است و هم‌چنان در همان حدود است.

شریعتی اصل توحید را از اصلی انتزاعی، که هرگاه پا به اجتماع می‌گذاشت در قالب جبرگرایی و رضا به قضا دادن و تشدید اختلافات فرقه‌ای و تعمیق تحجر، نمودار می‌شد به اصلی ظلم ستیزانه و استبدادگریزانه و مترقی بدل کرد و البته در این تلقی از اقبال لاهوری متاثر بود. شریعتی در فهم اسلام بر فهم قرآن و تاریخ اسلام تاکید کرد. یعنی همان دو جنبه‌ای که در فهم سنتی از اسلام غایب بود و هست.

به جرات می‌توان ادعا کرد اصول کلی اسلام‌شناسی او، منطبق با فهمی که از آن در این‌جا به اختصار بیان شد، هم‌چنان می‌تواند برای آنها که می‌خواهند مسلمان بمانند اما حقانیت عصر جدید را نیز، ولو با رویکردی امنتقادی پذیرفته‌اند، راهنما و روشنگر باشد.

امروز نیز ما، هم‌چون زمانه شریعتی، با فهم رهایی کش از دین مواجهیم و هم‌چنان تجدد در عصر جهانی شدن، جهان‌های غیر غربی را در خود فرو می‌برد و هنوز مساله ما مساله شریعتی و پاسخ‌های او، تا حدود زیادی، با تقریری نو و بازخوانی، برای‌مان روشنگر و الهام بخش است.

.


.

چه چیزی از میراث شریعتی باقی است؟

نویسنده : یاسر میردامادی

انتشار در روزنامه‌ی هم‌میهن

.


.

64 نظر برای “چه چیزی از میراث شریعتی باقی است؟

 1. ۱- ” شریعتی ” علیرغم تمام زیبایی هایش موجود خطرناکی است . چرا ؟ چون انچنان که سهم احساسات را ادا کرده ، سهم عقل را ادا نکرده . و متاسفانه برایند احساس پردازی هایش هم (در کویریات و اجتماعیات و اسلامیات ) چیزی نیست جز تحریک به مبارزه و شهادت . شریعتی خطرناک است چون بیسوادی چون ابوذر را از صدها بوعلی برترنشانده . شریعتی خطرناک است چون فیلسوفان را پفیوز خوانده . شریعتی موجودی است که اولا فاقد توازن است ، یعنی روح زنانه ای دارد و عقلش کاملا تحت تسلط احساساتش است . و دوما احساساتش ( علیرغم تعلق خاطرش به اندیشه های هند ) اهیمسایی و خشونت پرهیز نیست . ادبیات خشونت افرین و مسموم شریعتی را بخوانید : ” انانکه رفتند کاری حسینی کردند و انها که ماندند باید کاری زینبی کنند ، وگرنه یزیدی اند ” . خود شریعتی در کتاب کویر میگوید منتقدی کتاب مرا ( یعنی کویر را ) جادوی سیاه خوانده . ان منتقد درست گفته بود . البته بی انصافی است اگر اثار او را تماما سیاه بخوانیم ، ولی به هر حال خالی از سیاهی هم نیست .

  ۲- شریعتی سنت شکنی های لوتری دارد . او به تنهایی اتوریته انحصاری روحانیت را منهدم کرد . گرچه مذهبی بود ، ولی فرسنگها از مذهب ( قرائت ) سنتی دور بود و راه برداشتهای جدید را باز کرد . تصلب و جمود روحانیت را نداشت . بودا را ستایش کرد و نیز سارتر را و نیز بسیاری دیگر را که هیچکدام مسلمان نبودند . شریعتی حد وسط مسیر تکاملی ای است که ادامه اش عبدالکریم سروش است .

  ۳- اینکه ” ایا شریعتی هنوز به درد میخورد یا نه ” منوط به یک پیشفرض اساسی است و آن اینکه ایا اساسا موضوع مورد بحث ( دین ) موضوعیت دارد یا نه ؟ ایا مشمول سالبه به انتفاء موضوع نیست ؟ به باور من ” دین ” هنوز موضوعیت دارد و هکذا روشنفکری دینی . روشنفکری دینی میتواند بجای دین داعشی ( قرائت داعشی ) ، دینی عقلانی – اخلاقی ارائه دهد . اما در عین حال به نظر میرسد جامعه ایران – و علی الخصوص نسل جوان – از دین عبور کرده و مسائل دیگری گریبانگیر اوست . به باور من مسئله جامعه ایران ( غیر از استبداد ) نیهیلیسم است که جای شرحش نیست . در این باب سخنان دکتر عبدالکریمی حاوی نکات خوبی است .

  1. ” شهادت بد است. شریعتی خطرناک است. ابوذر بیسواد است.چیزی نست جز. مبارزه بد است. شریعتی فاقد توازن است. روح زنانه دارد. روحانیت بد است. روحانیت متصلب است . بودا خوب است و مسلمان بد. دین موضوعیت ندارد. دین سالبه به انتفاء موضوع است. عبور از دین. ایران دجار استبداد است. ”
   بدون شرح

  2. علم با تکیه به دین رشد کرد. دانشگاه های قرن ۱۲ از مدارس دینی شروع کردند.
   علم میوه دین است و ساینتیزم و تعصب ضد دینی نسخه فاشیستی آن.

  3. جناب منوچهر
   نگاه بی رحمانه ایی نسبت به دکتر شریعتی دارید.
   اگر شریعتی احساساتش بر عقلش غلبه داشت دلیل براین نیست که چون روح زنانه داشت”البته به تعبیرشما”.
   فارابی می گوید:یک انسان صرف از نظر از جنسیت (در عالم حس و عالم خیال و عالم عقل )یک انسان است.
   بیش از اندازه بر عقل تکیه می کنید! و قوای شهودی را در نظر نمی گیرید .
   ابوذر را بیسواد میدانید و توحید او را نادیده می انگارید.
   شاید منظور شریعتی در مورد ابوذر “مراتب توحیدی “او بوده است.از کجا می دانیم در مراتب توحیدی ابوذر بالاتر است یا بوعلی؟!
   ” الله اعلم “

 2. زنده ماندن شریعتی و بد گویی فلاسفه، و سعی در تخریب نگاه او پیامی برای روشنفکر و فیلسوف دارد.
  شریعتی به همان میزان که به دین نزدیک بود محبوب بود و بهمان میزان که روشنفکر غیر قابل فهم.
  اگر قرار بود که مدرنیته سیل باشد تا کنون که در اروپا تحلیل رفته و کهنه شده ایران را درنوردیده بود.
  روشنفکر و فیلسوف ایرانی در جزیره ای زندگی می کنند که بوسیله دریای دین محاصره شده.
  دین بود که در مدرنیزاسیون شاه ایران را درنوردید.

 3. درست است که شریعتی جامعه شناس بود نه فیلسوف ولی به راستی چه کسی در نهایت مقبول فلاسفه است؟ ظاهرا اهالی فلسفه در گام نخست هیچ کس را جز خودشان قبول ندارند و سپس همدیگر را نیز نمی پذیرند. فکر می کنم همین کافی است تا فهم کنیم که اهالی فلسفه هیچ تاثیری در جامعه امروزی ندارند و هیچ کس برای حرفشان ارزشی قائل نیست. مثال اهالی فلسفه مثال انگشترفروشانی است که گرده میگیرند و هر کدام بر انگشتر خود فخر می فروشند و از انگشتر دیگری خرده می گیرند و دیگرانی از آن جمع عبور می کنند به حال و روزشان می خندند و آنها را به سخره می گیرند.

  1. آقای مثلا ” دانش اموخته فلسفه ” مطمئنی که شما فلسفه خوانده ای ؟ شاید چیز دیگری خوانده ای . فلسفه یعنی به پرسش گرفتن همه چیز . فلسفه یعنی طلب دلیل . فلسفه یعنی شک در مشهورات . فلسفه یعنی هنر تعقل . ضمنا تاثیر فلسفه مثل تاثیر ساخت یک متروی جدید نیست . تاثیرش فرهنگی است . خود دین هم نوعی فلسفه است . مثلا میگوید خدایی هست و این خدا پیامبری دارد . تفکر فلسفی در مقابل این ادعا طلب دلیل میکند . اولا چه دلیلی بر خدا هست ؟ و ثانیا به چه دلیل فلان شخص پیامبر است . در کلام اسلامی برای پاسخگویی ، مسئله نبوت عامه و خاصه را مطرح کرده اند ، که صد البته باطل است . ملل سکولاری که صرفا بر اساس عقل تمشیت میکنند هم وضع مادی اشان بهتر است و وضع معنوی اشان . زندگی ملل مسلمان زندگی انگلی است . تمام مصنوعات زندگی ماها محصول عقل بشر غربی است .

   پرت نرویم …. فلسفه چیزی نیست جز تعقل نامقید . صد البته عدم تقید امری ذومراتب است و نسبت به اشخاص فرق میکند . ضمنا برای انکه مطمئن شوی فلسفه موثر است میتوانم نام دهها فیلسوف اخراجی و تبعیدی را نام ببرم .

   1. جالب است از استدلال سخن می گویید و کلام را که اهداف ، موضوع ، و روش خاص خودش را دارد را کنار فلسفه می گذارید و نتیجه گیری می کنید. این false analogy مانند این است که عرفان را با کیک بوکسینگ مقایسه و نتیجه بگیرید کدام موثر است.
    اگر ضغرای شما آن و کبری این باشد نتیجه هم به محکمی premises شماست.

    طبق نگاه شماعقل هم که مشخص است چه می گوید. مسأله همان است که در کامنت ها آمده در نگاه منوچهر یک عده اهل اندیشه عقلانیت، فهمیده،دارای تحصیلات بالا، مجهز تکنولوژی روز، و هوشمند و در مقابل گروهی الاغ سوارند که درک ندارند تب لت چیست، درک نمی کنند علم ارزشمند است، منطق نمی فهمند، فلسفه را نمی شناسند.

 4. علت موفقیت روحانیت و محبوبیت شان حرف عقلانی زدن است. به این علت است که ۳۰میلیون نفر از فردی مانند آیت الله خمینی تا پای جان حمایت کردند. و علت عدم موفقیت فیلسوف و روشنفکر این است که می خواهد پز تحصیلاتش را بدهد، مسأله اش مسأله نیست pseudu -problemاست. حرفش را از توی اندیشه یک فرد غریبه که دنیا و فضای فکریش مسأله اش هیچ ربطی به ایران ندارد بیرون کشیده و آن را بدون در ک فرهنگ و اندیشه ایرانی به کشور خود تعمیم می دهد.
  فمینیسم رو در نظر بگیرید. جوانهای تحصیلکرده قدیمی ها را اهل فکر و علم و روانشناسی و جامعه شناسی و در ک زمانه نمی دونستند. آن ها کم فهم و قشری می دانند. پدر و مادر تو و من گاهی ۴۰ سال با هم زندگی می کردند و نمی فهمیدند ازدواج چیه و جوون دانشگاهی با عقل و درایت و با محاسبه همه چیز ازدواج می کنه و گاهی شب ازدواج جدا می شوند و اگر این هم اتفاق نیافتاد ۶ ماه یا یکسال بیشتر دوام نمی آورند.
  برای یک عمر کنار هم زندگی کردن خیلی چیزها رو دو طرف بایست درک کنند. حال با ورود نگاه حق و rightو اصطلاحات اینگونه زندگی به ستیز با شوهر بعنوان غاصب حقوق تبدیل می شود.
  فیلسوف با تحلیل و یا با نگاه مادی انگارانه برای جامعه ای نسخه می پیچد که آن را نمی شناسد. نه جامعه ماشین است و نه انسان ساختاری صرفاً فیزیکی شیمیایی.
  انسان را با الگوریتم و جامعه را با ایندیوجوالیسم یا کالکتیویسم نمی شود تبیین کرد.
  اخلاق رلتیویستی را با کلاس اخلاق مجتبی تهرانی مقایسه کنید تا ببینید کدام عمیق تر ، کدام زیبا تر، کدام موفق است.

 5. اقای ال و اقایی که با عنوان ” عقب مانده بیسواد ” کامنت گذاشته اید ، این لغت پرانی های فرنگی اتان توی ذوق میزند . از این که بگذریم سخن بنده این بود که تمام محصولات فلسفی بشر ارزشمند و مفید است . فلسفه یعنی خروج از حیوانیت . فلسفه است که مپرسد از کجا امده ام امدنم بهر چه بود ( فلسفه زندگی ) . فلسفه است که میپرسد خوب چیست بد چیست ( فلسفه اخلاق ) . فلسفه است که میپرسد صدق چیست کذب چیست ( معرفتشناسی ) . فلسفه است که میپرسد ایا خدا هست یا نه ( متافیریک ، انتولوژی ، فلسفه اولی ) . فلسفه است که میپرسد توزیع قدرت چگونه باید باشد ( فلسفه سیاست ) ، و قس علیهذا ….

  ۲- اقای ال شما بحث را با شعارهای نماز جمعه اشتباه گرفتی جانم ! افقط شعار میدهی شعارهای الکی . بجای شعار دادن یک ادعا مطرح کن و دلایل مقوم ان را نیز . الکی شعار نده . اینجا نماز جمعه نیست .

  1. آنقدر بی دقت و پراشتباه سخن می گویید که چیزی در پاسخ محتوایاصلی بیان شما نمی گویم.
   برای این که متوجه آشفتگی کلام خود شوید کمی در رابطه باتعاریف حوزه های مطالعه که نام بردید و demarcation مطالعه بفرمایید.
   اما کلام شما حاوی مغالطه هم هست. نماز جمعه می تواند بسیار بدتر از آن باشد که در ذهن شما به سبب قضاوت بدون تجربه و مشاهده و تاثیر پذیری از تعصب جامعه از مابهترون فهمیده منطقی مدرن دموکرات تحصیلکرده هوشمند اهل استدلال حاصل شده باشد. اما شما حتی در سطح فلسفه غرب هم رعایت منطق را نکردید زیرا که از نماز جمعه بعنوان ترمی پجاریتیو و تحقیر آمیز استفاده کردید و شاهد یا استدلالی در این رابطه عرضه نکردید.discourse نماز جمعه تعریف خود را دارد وطبق تعریف شکل می گیرد( همچنین فرق است بین رفتار و گفتار امام و مستمع).
   نمی دانم چرا افراد باهوش فهمیده موفق عاشق و واله وشیدای غرب طرفدار علم چرا از پس افراد عقب مانده ناتوان بیسواد برنمی ایید. اگر انها (احمقند)(کلمه خود شما) پس شما … ترید(منطق خود شما).احتمالا این که افراد از کلمات غیر فارسی استفاده می کنند به این سبب است که تاثیر پذیری شما از ظاهر کلام و عدم توجه شما به محتوی را متوجه میش وند. that’s math

  2. یعنی چدر و مادرم که فلسفه نخوانده اند حیوانند!
   دوست تحصیل کرده فهمیده اندیشمند از من بیسواد بشنو و با قشر کارگر و چوپان روستایی دمی سپری کن و رفتارش را با برخی افراد مورد احترام شما مقایسه کن تا شاید در نظر خود در مورد تکسانومی حیوان و انسان (که باز تصور شما طبق با اندیشه تکاملی غلط است )بازنگری کنی .

   1. خروج از حیوانیت یعنی تکامل عقلی و اخلاقی . بنابراین به میزانی که یک انسان( نوع انسان ) از توحش و غریزه صرف فاصله میگیرد انسان تر میشود . بنابراین انسانیت مقول به تشکیک است و تنها شاخص انسانیت ( و بلکه مهمترین شاخص آن ) رشد عقلانی نیست . بقول مولوی دفتر صوفی سواد و حرف نیست / جز دل اسپید مثل برف نیست .
    آقای ال ایراداتت بدک نیست. آدم حواسش جمع میشه که دقیقتر حرف بزنه . تبارک الله .

    1. جناب آقای منوچهر ، حالا مشکل دیگری پیدا می کنید و آن این که نمی توانید معرفت را تبیین کنید چون قائل به تفاوت شدید.
     اگر قائل به تکامل انسان از بقیه جانوران باشید نمی توانید این موضع را اتخاذ کنید

     1. طبقه بندی امور جزو ذاتیات معرفت انسانی است . ما در جهان خارج نه ال داریم نه منوچهر ، نه انسان داریم نه حیوان . مثلا میگوییم گربه و ببر گربه سانند و خرس و روباه سگ سان . ضمنا کاملا بدیهی و روشن است گه اگاهی و اخلاق مقول به تشکیک است . سگ از اگاهی بی بهره نیست و نیز از اخلاق . منتها بین مغز انسان و حیوانات انچنان فاصله کمی زیادی وجود دارد که این کمیت ها ؛ گیفیت های جدیدی ایجاد کرده .شباهت بسیار زیاد ساختمان ژنی انسان و شامپانزه ( اگر اشتباه نکنم نودوشش درصد ) و نیز مشاهده رفتارهای انها مویدات تجربی ادعای ماست.

    2. شما از کسی شاهد آوردید که از بزرگترین مصادیق توفیق عرفان است و از عقل گرایان انتقاد می کند:
     “پای استدلالیون چوبین بود”
     شما چطور از بهترین شاهد موفقیت عرفان که مورد توجه ملل شرق و غرب عالم است سخن می گویید.
     اعتقاد مولوی که دومی ندارد چطور شما به روحانیت می تازید و نام مولوی را می برید؟
     شاید تحت تاثیر فضای پست مدرن، مدرن غرب، و رفورماسیون شبه مدرنیته در اثر خطایی فاحش مولوی را به زور در فضای امروز زورچپان کنید اما بالاخره عرفا روحانی بودند.
     توحش که در نگاه تکاملی اشکال نیست. توحش در نگاه دین رده ای متفاوت از انسانیت است. شما خلط بین ساینتیسم و عرفان اسلامی کردید که در نوع خود بی نظیر است.
     دیگر این که غریزه در نگاه طبیعت انگار نداریم!
     نقاط تکیه شما از شیعه می آید و حواستون نیست.
     بله با شما موافقم انسانیت از توحش فاصله دارد. اما اگر بخواهید پیشرفت کنید راهش همین هست راه درست است تکنیک هایش را باید یاد بگیرید:
     ۱ . هیچ گاه از زبان انگلیسی بد گویی نکنیدThat’s a no man’s land!
     ۲٫ تظاهر به تنفر از روحانیت کنید.
     ۳ . پشت کتب و مقالاتی که نخوانده اید قایم شوید. و افرادی که منطقی عقلانی و علمی حرف می زنند را در موضع مخالف فلاسفه و دانشمندان مشهور قرار بدهید.
     ۴ . طرف مقابل را گیج کنید
     ۵ . پیچیده گویی کنید.
     ۶ . حتماً این دکتری یه رو بگیرید که مرده زنده می کند.
     ۷ . مرتب بگویید سخن شما مبهمه.
     ۸ . یک رزومه از مقالات ترجمه ای برای خود جور کنید. اگر سراغ ندارید بفرمایید تا راهنماییتان کنم.

 6. ضمنا اقای … بیسواد میگوید که من کلام را با فلسفه اشتباه گرفته ام . اولا که من گفتم خود دین نوعی فلسفه است و علم کلام سعی در مدون سازی دین و دفاع از ان را دارد . ثانیا در خود علم کلام موضوعاتی وجود دارد که کاملا فلسفی است . مگر مسئله اثبات خدا فلسفی نیست ؟ شما فکر کردی مرز کاملا مشخصی بین کلام و فلسفه هست . اینگونه نیست . هم فلسفه اسلامی کلامی است و هم کلام اسلامی فلسفی .

 7. ” ضمنا کاملا بدیهی و روشن است گه اگاهی و اخلاق مقول به تشکیک است . ”
  بله مسائلی که تبیین کوچکترین نشان تا کنون میسر نشده به نظر شما کاملا بدیهی است
  در ضمن واژه بدیهی دیگر کاملا نیاز ندارد چون بدیهی است!
  شما از روحانیت ایراد میگیرید شریعتی را خطرناک توصیف می کنید ولی از مفاهیم فلسفه اسلامی استفاده می کنید . اگر قائل به مطالبی که گفتید هستید که دیگر ذات چیست؟
  در قسمت آخر هم که براحتی با افزایش کمیت کیفیت را خلق کردید. خوب مباحث فلسفه حل شد. خداحافظ دیگر صحبتی نخواهم کرد.

 8. ظاهرا این سالها بدگویی به شریعتی مد روز و سکه رایج زمانه است . از کسانی مثل جواد طباطبایی که در روزگار شریعتی رسما لنینیست بوده اند تا امثال اکبر گنجی … بگیرید بیایید پایین تا امثال برادر منوچهر. دیده ام کسانی را که به عمرشان یک جلد کتاب غیردرسی نخوانده اند که به شریعتی فحاشی میکنند. دلیل منطقیشان هم آنست که با رژیم اعلیحضرت مخالف بود!

 9. برادر گرامی منوچهر خطرناک دیگر چه صیغه ایست برای توصیف اندیشه و کتاب و سخنرانی؟ اگر من و شما فلان فکر را خطرناک توصیف کنیم تکلیف دستگاههای امنیتی که وظیفه تامین امنیت یک کشور را بر عهده دارند چه خواهد بود؟ آیا حق سرکوب متفکران و نویسندگان خطرناک به زعم خود آنها برایشان محفوظ نیست؟ من هم مثل اکثر قریب به اتفاق خوانندگان مطالب فکری دینی و فلسفی امروز با خط اصلی فکر شریعتی بهیچوجه همدل نیستم اما احترام یک متفکر دردمند آزاده و صادق و عاشق عدالت و
  آزادی که دقبقا بهمین جرائم مورد تعقیب و آزار دیکتاتور پهلوی و دستگاه مخوف ساواک قرار گرفته را بر خودم و بر همگان واجب میدانم

 10. سعید گرامی دغدغه شما را کاملا درک میکنم و بلکه با شما همدلم . اما بین دو نکته خلط نکنید . برخورد نقادانه یک چیز است و برخورد حقوقی چیزی دیگر . مثلا من میگویم نص گرایی رویکردی خطرناک است . مثلا قران میگوید السارق و السارقه فاقطعو ایدیهیما – مائده ۳۸ – یعنی دست زن و مرد سارق را ببرید . فرقی نمیکند که یک بند انگشت را ببرند یا از مچ ببرند . نص گرایی خطرناک است . حالا اگر شما دلتان میخواهد تلطیفش کنید . بگویید نادرست است . ولی واقعیت انست که نادرست خطرناکی است .

  – خب حالا برسیم به جناب شریعتی : عمل زدگی خطرناک است . از تخفیف دانش و در مقالش تکریم عمل ، تعصب و جزمیت در میاید . ما کاری به شخصیت شریعتی نداریم ، ما به لوازم منطقی رویکرد او کار داریم . مقامی که شریعتی به ابوذر میدهد انقدر بالاست که بوعلی سینا در برابرش یک فیلسوف راحت طلب بی ارزش جلوه میکند . حال انکه شاید رنجها و تلاشهایی که ابوعلی سینا برای یادگیری طب و فلسفه کشیده بسیار بیشتر از زحمات یدی ابوذر ( که پیش از مسلمان شدن دزد و راهزن بود ) بوده است .

  – شریعتی زندگی را ” کل ارض کربلا ، کل یوم عاشورا ” می دید . این غلط است . من معتقدم خشونت محکوم است و تا جایی که ممکن است باید از خشونت پرهیز کرد . انسان ” بد ” وجود ندارد . انسان بد یعنی افکار بد ، یعنی تجربیات بد ، تربیت بد ، محیط بد . کل ارض کربلا یگ دیدگاه مبارزه طلبانه و غلط است .

  – در اخر باز تاکید میکنم لوازم مقام اندیشه و بیان ، غیر از لوازم مقام حقوق و قانون است . یعنی نادرست بودن یک اندیشه ، مجوزی ( مجوز قانونی ) برای سانسور به دست نمیدهد . تلازمی بین ایندو برقرار نیست .

  1. الان چه فرد درس خوانده باشد چه نباشد از vantage point روشنفکر و اگر امکانش بلاشد از نگاه فیلسوفناه سخن گفتن شیرین و جلب نظرمی کند.
   لیبرالیسم مورد حمایت دانشگاهیان است.
   بین شریعتی و لیبرالیسم مقایسه بفرمایید. لیبرالیسم مسؤ ل چند کشته و آواره است ؟
   ۶۵ و یا ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵کشته در جنگ جهانی دوم ۰۰۰۰۰۰۱۲۵نفر آواره و یا مجروح جنگی
   ۰۰۰ ۲۵۰ هزار نفر کشته در جنگ جهانی ائول

   جنگ ویتنام بممدت حدودا ۱۵ سال و با آمار کشته ۰۰۰ ، ۵۰۰ ،۳ نفر
   سرنگون کردن ۵۰ حکومت دموکراتیک
   surveillance بروی تمام مردم دنیا حتی انجلا مرکل صدر اعظم آلمان!
   جنگ با افغانستان و میلیون
   کشته
   تحمیل جنگ با عراق چند میلیون کشته
   آری این چنین بود برادر!
   سعید جان منوچهر محصول محیط شیفته غرب است عاشق شده نمیشه از واقعیات با او سخن گفت

 11. درود بر شما دوست گرامی من هم با کلیات نظرات شما همدلم اما نکاتی چند به ذهنم رسید که عرض میکنم نخست آنکه خطرناک نامیدن یک متفکر آزاده بنظرم چندان اخلاقی نیست گزاره ها به دو دسته ی خطرناک و بی خطر تقسیم نمیشوند گزاره های اخباری صدق و کذب دارند و گزاره های انشایی اخلاقی و غیراخلاقی.و نقد یعنی نشان دادن کاذب بودن یا غیراخلاقی بودن مدعیات نویسنده . حقیقتا گمان نمیکنم هیچ خواننده ی منصفی باور داشته باشد که آثار شریعتی یکسره شامل مدعیات کاذب و غیراخلاقیست . شما تشیع علوی تشیع صفوی را بخوانید و قیاس کنید با آنچه از دیرباز تا کنون بر سر منابر و بعضی برنامه های مذهبی صدا و سیما گفته میشود و انصاف بدهید که کدام عقلانی تر است خردورزی هم مثل بسی چیزهای دیگر البته ذومراتب است و یقینا درجه خردورزی شریعتی از بسیاری سخنرانان و نویسندگان مذهبی دیگر والاتر است

  1. من این را می دانم که چه شما بر خطا باشید و چه نه چه شریعتی مقبول باشدو چه مردود مبنای تبیین شما غیر منسجم و غیر موجه است. رسانه و دانشگاه اند که بلای حال حاضر و خفقان مدرنیته را شکل داده اند گونه سخن می گویید انگار رسانه و دانشگاه و حتی فلسفه همیشه درست می گویند و ما دل پر خونی از توجیه گر های نظامهای فمکری نداریم. لیبرالسم غیر موجه رسانه سرباز وحشی لیبرالیسم و دانشگاه توجیه گر نظریه ساز برای دادن ظاهر علمی و فلسفی به ایدئولوژی سرکوب است. کشتاری که لیبرالیسم در جهان کرده از فاشیسم بر نیامد. خفقانی که رسانه ها بوجود آورده سیاه ترین واپس گرایی در تاریخ بشریت است.

 12. دیگر آن که خشونت همیشه و همه جا غیراخلاقی نیست فی المثل به هنگام هجوم دشمن متجاوز خارجی در صورتیکه چاره ای جز نبرد نباشد همه عقلا جنگیدن را و شهادت را عقلانی و اخلاقی میدانند و بلکه بالاترین عمل اخلاقی . حتی لیبرال دوآتشه ای همچون پوپر که خشونت را کلا غیراخلاقی میداند قائل به اینست که اگر برای به زیر کشیدن یک دیکتاتور سفاک راهی جز خشونت باقی نماند خشونت اخلاقا رواست . عرض بنده این بود که ما نباید با موجی که علیه شریعتی یا هر کس دیگری بنا به اقتضائات زمانه (در دوران ما شکست مارکسیسم و عالمگیر شدن لیبرالیسم ) راه میافتد نادانسته و نسنجیده همراه شویم . نقد دقیقا یعنی سنجش و سواکردن سره از ناسره و با برچسب زنی متفاوت است . و در پایان این را هم بگویم که پروژه اصلی شریعتی برساختن اسلام انقلابی بود شریعتی والاترین ارزش و هدف را انقلاب میدانست و همه چیز را در خدمت انقلاب میخواست حمله او به ابن سینا هم دقیقا به همین علت بود که ابن سینا مدتی وزیر شاهان بود و انقلابی نبود و بر عکس ابوذر غفاری انقلابی تمام عیار و پر شوری بود . و این نگرش او به نظر من و اکثر کسانی که اندک آشنایی با دین دارند کاملا خطاست

 13. دکتر علی شریعتی بزرگترین ومهمترین روشنفکر معاصر بود دغدغه ی روشنفکران همیشه ایام این بود که نمیتوانستند با عامه مردم ارتباط برقرار کنند ومردم زبان روشنفکران را نمیفهمیدند اولین ومهمترین روشنفکری که توانست ارتباط بسیار نزدیکی با مردم برقرار کند دکتر شریعتی بود
  سنخ گفته های روحانیت عوامانه است برای همین هم برای عوام فهمیدنش اسان است ولی برای تغییر سنت نیاز به دگرگونی در نگرش وفهم زمان ومکان وزبان نویی برای بیان ان میباشد که اینها درکش برای عوام مشکل مینمود واین سبب فاصله روشنفکران از عامه مردم میشد
  دکتر علی شریعتی فرزند زمانه خود بود کتابها ونوشته های شریعتی را میبایست تخته بند زمان خود کرد دکتر شریعتی برای این دوران حرفی برای گفتن ندارد الا اینکه سرگذشتش ونگرشش عبرت ایندگان باشد مطمئن باشید اگر دکتر علی شریعتی بعد از انقلاب زنده میبود تا الان یا اعدامش کرده بودند ویا خانه نشین ومنزویش میکردند تفکر شریعتی هرگز مورد پسند حوزویان وروحانیان نبود هر مخالفی را فورا به دنباله روی از شریعتی متهم میکردند من خودم بارها متهم شدم که پیرو دکتر علی شریعتی هستم ترس وواهمه روحانیت از دکتر شریعتی بسیار است پس جنبه های دیگر شریعتی را هم ببینیم
  خوانندگان سوال کردند که چرا دکتر شریعتی فیلسوفان را پفیوز خوانده بود ؟ شریعتی مرد عمل است این دنیاییست میخواهد کاری بکند طلمی را ریشه کن کند ونور وروشنایی بیافروزد واینها همه مقدس است فیلسوفان کارشان تفسیر جهان بود شریعتی به دنبال تغییر جهان بود شریعتی معترض بود که چرا فیلسوفان برای تغییر جهان کاری نمیکنند هدف وتفکر شریعتی مقدس ورهایی بخش بود منتها دکتر از راه دین که بسیار در احاد جامعه پرنفوذ بود استفاده میکرد ونتوانست اینرا پیش بینی نماید که پس از تغییر با دست دین وبه قدرت رسیدن دین انگاه چه خواهدشد ؟ چنبره دینفرمایان را بر قدرت وثروت که فساد انگیز است وخانمان برباد ده نتوانست پیش بینی نماید نتوانست پیش بینی به مسلخ بردن دین واخلاق را با دست خود دین به تصور دراورد که اگر میدانست ومیتوانست هرگز دین را اسباب تغییر نمیکرد شریعتی بزرگ است بسیار بزرگ . طوریکه روشنفکرانی امثال دکتر سروش ودکتر عبدالکریمی ودیگران در مقابلش سر تعظیم فرود میاورند ولی کتابها ونوشته ها ومقالات دکتر شریعتی را باید با توجه به زمانه خودش انها را خواند وعبرت اموزی از کسیکه دین را احیا کرد وبه جوشش اورد ودر زندگی مردم جاری کرد وازان برای تظلم خواهی وعدالت طلبی استفاده نمود ولی در انتها همه ی زحمتش نتیجه معکوس داد باید عبرت گرفت باید دانست که بهترین جایگاه برای دین اپوزیسیون دائمی بودن ان است یک اپوزیسیونی که هیچ وقت به قدرت نرسد ولی منتقد قدرت بماند تا کورسوی تظلم خواهی مردم خاموش نشود تا کسی باشد که فقط حداقل حرف مردم ستمدیده را بشنود

  1. بله شریعتی در قسمت غربی خود ضعف دارد و قدرتش از اسلام می آید. موافقم
   ۲ ولی ما که می دانیم پس از محاکمیت مدرنیته چه ی شود فقر کشتار تحمیل و سرکوب
   ۳ مگر وبر و لاک توانستند بفهمند چه بلایی را با توجیه عقل غیر اخلاقی متکبر بر سر سرخپوستان عراقی ها کودکان مقتول مسلمان بر سر آنان می آورند؟
   ۴ عبدالکریم سروش کسی است که در زمان تاییدش ایران را تایید و تحسین و وقتی از او انتقاد شد سر دشمنی با فقه برداشت= تکبر خودخواهی و ابراز وجود بجای اندیشه ورزی و تابعیت عقل تجربه و صداقت ( و نهایتا دین)
   ۵ خط آخر هم سخن گفتن در خارج از تخصص خود است. دوست عزیز جوان محترم امید ایران می دانیم که رسانه های مولود مدرنیته بمباردمان اذهان با تکنیک های توجیه و گیج کردن افراد با فنون مغالطه آمیز کهد از زمان یونان قدیم بدست sophists عملی می شد تا پرپگندای رسانهای و شتستشوی مغزی جامعه و در پس آن ماشین توجیهات مغالطه آمیز دانشگاه که در تایید رسالهها و واگذاری کرسی های استادی و اختصاص حمایت های مالی تابع تمامیت خواهی اندیشه سرکوب و خفقان غربی است .

  2. بله سنخ گفته های روحانیون با مردم برای مخاطب طراحی شده. مترقی ترین برخورد موجود در حال حاضر. به علت عدم توان شناخت جامعه روشنفکران ی که بدنبال شهرت اند به جایی نمی رسند.اما روحانی سخنش با مردم همه فهم است اما مبانی متفکرانه ، solid، دارای مبانی بسیار سنجیده است.
   آیا جامعه شناسی علمی مهم است؟ اگر بفرمایید بله از شما می پرسم آیا شناخت جامعه و شکل داد ن به جامعه کاری مبتنی بر علم هست یا نیست؟
   جامعه شناسی و رشته های دیگر شکل گرفته بر اساس تعقل مسیحیت ستیز به همین دلیل مسیحیت ستیزی از مشاهده، درک مفاهیم، و نتیجه گیری عقلانی فاصله می گیرد زیرا که سعی داشت مسیحیت را کنار بزند. شاید مسیحیت معیوب باشد در آن صورت کنار می رود اما ضدیت با فرقه کاتولیک که منهم با آن همدل نبوده و نیستکمم هدف عقل گرایی بسیاری بوده و این به تجربه گرایی و … منتقل شده. وقتی مسیحیت سخنی صادق و عقلانی بگوید به علت مخاصمه با مسیحیت نبایست کنار گذارده شود.

 14. برادر عزیز ب ا من دغدغه های دینی شما را درک میکنم و به تضادهای عمیق و ذاتی اسلام و لیبرالیسم هم واقفم . خودم هم اگر خدا قبول کند مسلمانم و بنابراین دستکم با لیبرالیسم فلسفی نمیتوانم کاملا همدل باشم اما نقد شما بر لیبرالیسم متاسفانه ضعیف و بلکه نامربوط است . لیبرالیسم یعنی آثار و آرای سیاسی اجتماعی فلسقی جان لاک جان استوارت میل جان راولز پوپر و تا حدود زیادی ایمانوئل کانت. لیبرالیسم مجموعه اعمال روسای جمهور آمریکا نیست دقیقا همانطور که اسلام مجموعه اعمال بن لادن و ملاعمر و ابوبکر بغدادی نیست . اصل اساسی لیبرالیسم برابری همه انسانها در حقوق و آزادی از هر قید و بندی از جمله از قید و بند مقدسات است و تضاد ذاتی آن با همه ادیان بویژه اسلام از همین جا نشات میگیرد. اگر به دنبال نمونه های عینی لیبرالیسم در سیاست خارجی میگردید سیاست خارجی سوئد و سوییس و هلند نمونه مطابق با اصل است و همچنین صلح پایدار و عمیق بین کشورهای اروپایی. کانت رساله ای نوشته حدود ۲۰۰ سال پیش بنام صلح پایدار که از بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا محقق شده است. موید باشید

  1. با تشکر از پاسخ شما
   پاسخ شما چندین اشکال جدی دارد و نه از لحاظ فلسفی، نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ منطقی قابل قبول نیست.
   بیان شما تناقض درونی دارد.
   بیان شما پاسخ من را تحریف کرده است.
   و ….
   باعث تعجب است که شما اینطور پاسخ دهید.
   شما مسلمانی را کنار بگذارید. در اسلام تحقیق و نیل به عقلانیت باورها شرط مسلمانی است.
   در شرع هم یا بایست درس بخوانید و علم شرع را کسب کنید و یا از نظر فردی که درس دارد و شرایط دارد تبعیت بفرمایید.
   عدم انسجام اول خود را مسلمان خواندن و قبول داشتن لیبرالیسم سیاسی است.
   دوم مبهم بودن موضع شما در مورد لیبرالیسم. پذیرفتن لیبرالیسم سیاسی و عدم توان پذیش لیبرالیسم فلسفی مبهم و به این دلیل مردود است.
   ” نمی توانم کاملا همدل باشم “باز مبهم است کاملا یا غیر کامل ابهام واضح دارد. بینهایت موضع بین این دو کرانه قرار می گیرد . این هم دلیل دیگری برای مردود بودن نگاه شما.
   تبیین شما اصولاْ برهانیُ و مشخص نیست:آ نمی توانم همدل باشم ۲ کاملا نمی توانم ۳ لیبرالیسم فلسفی را نمی توانم همدل باشم اما لیبرالیسم سیاسی را طبق موضع اعلامی قبول دارید و حتی تحسین می کنید!
   پاسخ :”” نقد شما برالیبرالیسم ضعیف و نامربوط است؛ “” بیان شما نشان دهنده ضعف شما و با عرض پوزش عدم تخصص شما در موضوع است من کی گفتم دارم نقد می کنم من اشکال طرف مقابل را اشاره کردم نه این که نقد بنویسم . لیبرالیسم موضعی است که بواسطه اشکال در تبیین و همچنین سوار بودن بر فلسفه فلسفه علم معیوب وان پایداری ندارد: به تاریخچه مواضع سیاسی یکی پس از دیگری نگاه بفرمایید هیچ کدام موفق در تبیین نبوده.
   اشکال مشخص موضع بسیار ضعیف رایج:” لیبرالیسم نمتیجه آن نیست بلکه آثار لاک است!!!! “بله لیبرالیسم اگر از لحاظ فلسفی قابل دفاع بود قابل اجرا نیست ”
   ببخشید فرصت کم است بقیه مشکلات متعد شما را در متن بعدی می نویسم. متنم کامل نشده .
   بخش ۱

 15. بقیه پاسخ
  در مورد تناقض آشکار موضع شما در باب امسلمانی و غیر قابل قبول بودنش اضافه کنم وقتی شما به متخصص رجوع می کنید نظامی از تایید در پس آن است: نظام پزشکی و غیره . در مورد تقلید هم نظامی بسیار مترقی و هوشمندانه تر از نظام مدرن در پس آن است”: نظام تحصیل طلاب، تایید تخصص آنان و غیره که اگر خواستید با وجود این که من با فرهنگ فلسفه و مردم غرب آشنام و اشکال آن من را به این موضع فعلی هدایت نمود اما وقتی نظام ارتقا را می شنوید میبینید بسیار از دانشگاه که ـن هم کپی برداری از مدارس دینی اروپا در قرن ۱۲ بوده برتر است.

  اشکال بعد ” تا حدودی ایمانوئل کانت” عبارتی مبهم است و اشکال دیگر در تبیین شما . این مواضع سبب تعداد بیشمار تفسیر می شود.
  بعلاوه از لاک تا کانت تفاوت بسیار بزرگی است چگونه همچون موضعی را بیان می کنید . بله برای ارائه آشنایی برای رفع کنجکاوی خوب است اما ابدا توان نقد را ندارد.
  شما در نیمه دوم سخن خود موضع نیمه اول را نقض کرده اید. بالاخره مصادیق مهم اند یا نه بالاخره مصادیق نشالندهنده ضعف هساتند یا نه. قطعا مصادیق نشانه ضعف و قدرت می توانند باشند . ( سخن اول شما : لیبرالیسم سیاسی مواضع لاک و … است; نیمه دوم: نونه های عینی هلند و …” بالاخره معلوم نشد نمونه های عینی مهم اند یانه. دوم، این که یک دموکراسی که بر استخوانهای شکسته و جنازه های آفریقایی، آسیایی ، و آمریکای لاتینی بنا شده قابل دفاع نیست. معلومه پولدار که بشید مضعتون خوب می شه و صورتون گل می اندازه. این نشانه قابل قبول بودن نیست چون صدها هزار بلکه میلیونها نفر کشتهشدند و گرسنگی می کشند تا رافائل نادال ۳٫۵ میلیون دلار برای چند تا ضربه قشنگ دریافت کنه. آیا این عقلانی است که این کشتار، فقر، محرومیت، بیعدالتی را تایید کنیم؟
  تناقض دیگر ” برای رها شدن از همه قید بنده و همچنین قید و بند تقدسات” ۱ . بزرگتین قید دنیا مواضع لیبرالیسم است که توجیه گر جنگ با عراق، جنگ در افغتانستان، کشتار مردم و جنایات جنگی در سوریه است.۲ . اگر تقدی قید است سلمانی را رها کنید.(من مسلمانم اما تقدس را بدقید و بند بر پایم می دانم)
  آن چه درر اروپا با کشتار ۸۵میلیون نفر و آوترگی بی خانمان شدن ۰۰۰ ،۰۰۰ ، ۱۲۰ نفر پدید آمد مایه ننگ بشریت و دلیل وظیفه متفکر برای آگاهی سازی مردم ناآگاه در مورد اندیشه سرکوب رایج است . افکار مکس وبر و رالز تئوریزه کردن فریب سرکوب انسانیت و عدالت است.

 16. اشکالات شما :
  ۱ تناقضات آشکار
  ۲ عدم وفاداری به متن اسلام و ارائه نسحخه سخصی از دین
  ۳ ابهام واژگان شما تفسیر پذیری آراء شما
  ۴ تحریف موضع مقابل
  ۵ عدم تطابق توصیف شما با واقعیات جهان خارج
  ۶ توهم در مورد موجه بودن فلسفه سیاسی لیبرالیسم
  ۷ عدم توجه به کشتار، جنایات جنگی ، دخالت در احکومت کشورهای دیگر ، غیر قابل اجرا بودن ، تناقض موضع اعلامی لیبرال ها دموکراسی در خانه و میلیتاریسم در رابطه با دیگران حکومت های لیبرال
  ۸ عدم توجه به تاریخ و واقعیات جهان
  ۹ عدم توجه به وضع ناعادلانه فضای تفکر تحت تاثیر حاکمین غیر قابل تغییر رسانه های لیبرال، و دانشگاه های توجیه کننده لیبرالیسم بعنوان فریب حکومت بر ناتوانان
  لیبرالیسم سریعترین خطا برای جنگ جهانی و فقر در جهان است.

 17. ممنونم از پاسخ شما دوست عزیز بلی اینجا مجال توضیحات مفصل نیست و لذا مقداری ابهام اجتناب ناپذیر است اما خلاصه بگویم منظور بنده این بود که هیچ مومن به ادیان ابراهیمی و نه فقط اسلام نمیتواند عمیقا لیبرالیسم فلسفی را پذیرفته باشد زیرا باور به لیبرالیسم فلسفی مستلزم رد هر گونه مرجعیت فکری و رد هر گونه امر مقدس و مافوق نقد و دستکم رد مرجعیت و حجیت امور مقدس در زندگی اجتماعی و سیاسی آدمیان است که علی القاعده برای جامعه مومنان قابل پذیرش نیست. بنده همین به مطلب در نظر اشاره کردم(آزادی از قید مقدسات). بسیاری از آموزه های لیبرالیسم سیاسی هم اکنون نیز در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده بلکه در زندگی سیاسی و اجتماعی ما جاری و ساری است. انتخابات پارلمان اصل تفکیک قوا احزاب مستقل رسانه های مستقل محدود و پاسخگو کردن قدرت (دستکم قدرت اجرایی) و … و به گمانم کاملا بدیهی است که این وجوه از لیبرالیسم سیاسی دینداری و ایمان ما را به خطر نینداخته است!!

  1. تشکر . با عرض پوزش که مجبور به بیان اشکال می شوم بایست متوجه باشید که دانشگاه ، نحوه استدلال، و طبیعت گرایی با علم زاویه دارد. زاویه آن تحکم به طبیعت انگاری است. تفکیک قوا، و … در کشورهای لیبرال آغاز شد بله و دستاورد آن هاست . اما این از مبانی فکری دینی نیز قابل تحصیل است. لیبرالیسم نگاهی فاشیستی به جهان است . توضیح این جمله واقعا نیاز به تبیین مبسوط دارد اگر فکر می کنید علاقمند به ارائه آن هستید بفر مایید . گرچه که بسیار وقت بر و ورود به فلسفه فلسفه سیاسی باید شد. من در حال تحقیق هستم و ددلاین دارم اگر نظرتان ادامه گفتگوست بفرمایید.

 18. ممنون میشوم که بفرمایید ضعف و عدم تخصص من در کجا بود؟!! شما جنایات آمریکا را بعنوان شاهدی بر مردود بودن لیبرالیسم آوردید و من خاطرنشان کردم که این استدلال از اساس باطل است. اشکال طرف مقابل؟ کدام طرف مقابل ؟ مشکل این است که شما دنیای سیاست را با دنیای فلسفه و اندیشه و علم یکی گرفته اید. در عرصه اندیشه و تفکر دسته بندی خیر و شر و ما خیر و حق و خوبیم و آنها بد و باطل و بدند اعتباری ندارد. اینگونه سخنان فقط به درد بولتن های سیاسی میخورد که هدفش صرفا تبلیغات به هدف کسب قدرت است . اینجا یک سایت وزین فرهنگی است و امید میدرود سطح علایق و دانش خوانندگانش با سطح دانش و علایق خوانندگان رجانیوز و مشرق اندکی متفاوت باشد

  1. پاسخ شما. آقای سعید ما دو بخش را می توانیم شناسایی کنیم: باورهای حضرت پیمابر(ص) اصول اسلام مولفه های اندیشه اسلام و دوم عملکرد اسلام در عمل. ممکن است شما بفرمایید عمر اسلام را عملی نکرد این می شود مصداق و حال بحث مطابقت رفتار عمر از خلفای اسلامی با اسلام می تواند ارزیابی شود.
   همین در باب governance در نگاه های دیگر نیز مطرح است. فرانسه کشوری است که مدعی است بر اساس laicite, egalite, seculariteاداره می شود . کاملا صحیح می فرمایید اصول با عملکرد متفاوت است اما در سطح مصداق باز حکومت فرانسه حکومتی لیبرال است که ممکن است به این یا آن اندیشه این یا آن متفکر تطابق حدودی داشته باشد. در حکومت آمریکا اگر آشنا باشید پایبندی به دموکراسی و اصول لیبرال ادعای سناتورها و رئیس جمهورهای این کشور فدرال است. exonerate کردن لیبرالیسم از عواقب اصول لیبرالیسم کنار گذاردن طبیعت انگاری در حوزه سیاست و پایین کشیدن ستون خیمه اندیشه سیاسی است.

 19. با دوستانی که نقد مرا از شریعتی کمی تند یافته اند بحث نمیکنم زیرا که الان داستان ، داستان شریعتی و مطهری و…. نیست . الان داستان ( سوال ) اینست :
  – چه دلیلی له الهی بودن قران وجود دارد ؟ در زمانه ای که اینترنت و ماهواره و غیره وجود دارد ، چرا همه مردم دنیا اسلام نمیاورند ؟ یعنی جناب خدا اینقدر ضعیف است که نتوانسته یک بینه درست و حسابی برای اثبات کتابش ارئه دهد . کدام دیوانه ای با خدا در میافتد ؟ مگر مسلمانی هزینه ای دارد ؟ بنده عرض میکنم مسلمانی هیچ هزینه ای ندارد . یک لااله الا الله و یک اشهد ان محمدا رسول الله میگویی و تمام . مگر تمام مسلمانان جهان عابد و زاهدند ؟ نه ! هر کسی بفراخ ظرفیتش مسلمانی میورزد . بنابراین سوال اینست : چه دلیلی له الهی بودن قران وجود دارد ؟ اگر واقعا در این میدان مردی هست ، اگر واقعا در این وادی پاسخ گویی هست ، مرد باشد و در صداو سیما با مخالفان مناظره کند . مدعیان الهی بودن قران آنقدر دستشان خالی است از منابع آزاد اطلاعات ( اینترنت ، ماهواره ) مثل مور میلرزند .

  مثلا من میگویم محیط مربع برابر است با یک ضلع ضربدر چهار ، و حاضرم با هرکسی و در هرجایی و در هر شرایطی مناظره کنم . و یا مثلا جناب اینشتین بر خلاف بدیهی ترین تجربیات حسی ما میگوید زمان چیزی نسبی است و اصلا هم نمیهراسد . دلایلش را ارائه میدهد . حال اگر قران کتاب خدا باشد ، بدانمعناست که اعقل العقول و بلکه عقل مطلق باید چنان دلیلی ارائه دهد که بلحاظ استحکام قوانین ریاضی در مقابل ان کم بیاورند . بنده عرض میکنم نه تنها چنان دلیلی وجود ندارد ، بلکه اصلا دلیلی ( حتا ضعیف ) هم وجود ندارد . فقط و فقط مغالطه است و مغالطه .

  – کشتی گیر قوی از هیچ میدانی نمیترسد . اینها اگر مرد هستند ( که نیستند ) در صداو سیما مناظره بگذارند . مناظره با کسانی که منکر الهی بودن قرآن هستند ، منکر خدا هستند ، منکر روح هستند ، منکر سیستم حکومتی ولایت فقیه هستند ، و قس علیهذا … – تحقق چنین چیزی محال است چون مردش نیستند . ازغدی پور و امثال ذلک خودشان میگویند و خودشان میخندند . جرات و جربزه هماوردی با امثال ملکیان و سروش و مردیها و….. را ندارند . به یاد داشته کشتی گیر قوی از هیچ چیز نمیترسد و دگراندیشان را به زندان و خودکشانیده کردن و تبعید و اخراج از دانشگاه و فیلترینگ کردن سایت محکوم نمیکند .

  1. جناب آقای منوچهر ، شما اساساً اشتباهی در این محیط مطلب می نویسید. سخنان شما مانند حرف های مهمانی های جوانان می ماند. اصلا شما درست می فرمایید.
   ادعا می کنید و برهان ارائه نمی کنید و شواهد ندارید ! و بعد سئوال می پرسید! من که برهان عقلانی شما متقاعد شدم. حواستان باشد که حدود ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ نفر افراد گمراه و backward و regressive دیگه که اندیشه عمیق شما را ندارند هست که بایست enlighten شون بفرمایید.
   u gotta hav a very busy night from now on. talkin to billions of intellectually handicapped individuals!

  2. آیا می دانید که خبرنگاران خارجی به همه جا می روند و با همه مسئولین آزادند سخن بگویند اما خبرنگاران کشورهای مغبوض آمریکا در فاصله یک شعاع فاصله از محل کنفرانس های مطبوعاتی آمریکا جلوتر نمی توانند بروند؟
   اگر واقعا باور دارید که پروپاگاندای یهودی بدنبال اهداف رکن چهار دموکراسی است بفرمایید تا منی که از نزدیک با آن ها کار کردم کمی از رسانه برایتان بگویم.

  3. من در محیطی غیر مذهبی بزرگ شدم و اطلاعات دینی بسیار ضعیفی دارم واقعا این پاسخ مستلزم تخصص است و حرف من حرف یک مبتدی است. اما یک دلیل برای من وصف حرکات ستارگان در قرآن است. هیأت بطلمیوسی تا زمان گالیه علم روز دنیا بود صدها سال قبل قرآن از حرکات کل ستارگان خبر داد در صورتی که علم روز از ستارگان بعنوان ثوابت نام می برد. توصیف حرکت جریان گلف استریم و کواشیوکور و شواهد آن در قرآن قطعا در حجاز زمان نزول قرآن شناخته شده نبود اما قرآن کریم از حرکت دو نوع آب از میان یکدیگر خبر داد بسیار پیش از وقوف علم انسان به کواشیوکور و گلف استریم. حرکات کو ه ها تنها با plane tecktonicsو continental driftبوسیله Alfred Wegener معرفی شد اما چندین قرن پیش از این نظریه قرآن از آن به وضوح با سخن گفتن از حرکت کوه ها بسان حرکت ابرها سخن می گوید. سخن از جنسیت در گیاهان، و آناتومی abdomenدر زنان باردار از جمله مطالبی است که از عهده انسان برنمی آمده.
   در باب قرآن مطالب حتی برای من بیسواد و ناآشنا با دین زیاد است.
   این که ریالران تنها معجزه پیامبر است حدیث مفصلی در باب سرشت عقلانی قرآن دارد. امیدوارم که دوست محترم ما من را که واقعا از دین هیچ نمی دانم را در نظر نگیرد و ایشان قطعا به علماء اندیشمند دینی رجوع کنند نه به chat های اینترنتی و بیان دانشگاهی که دشمنان این تفکرند و در نتیجه قابل اسناد نیستند.

  4. سخن شما در مورد شریعتی که ناموفق بود.
   دلایل بسیار : ارائه تبیین هایی از طبیعت که بعضاً نزدیک به نه قرن پیش از کشف آن ها بیان شده. انتخاب سخن و منطق به جای معجزه در مقایسه با پیامبران پیشین. و و و مغالطه کردن شما و سعی در القآء احساسات کاملا روشن است.
   بیسوادی شما در فلسفه که نیازمند بیان نیست. شما ادعایی کردید و به جای ارائه شواهد و دلیل از دیگران خواسته اید باور خود را اثبات کنند!! شما ادعا کردید دیگران باید مطلبی را اثبات کنند؟
   خوب مردم دنیا به همه واقعیات علمی باور دارند. حال که ندارند آن واقعیات غلط است؟
   خدا نتوانسته یک برهان ارائه دهد؟ خواب دیده اید؟ پس فلاسفه اسلامی از جمله سید حسین نصر پروفسور دانشگاه جورج واشینگتن در در آن دانشگاه چه درس می دهد؟
   کی گفته تمام مسلمانن ذاهدند خود قران فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان آورید. که اشاره به ایمان مسلمانان دارد.
   چه دلیلی له الهی بودن قرآن وود دارد؟ آیا این فضا و پیام های یک یا دو خطی جا برای طرح مسائل اختلافی دارد؟ برای فرد مبتدی مانند شما وجود دو میلیارد مسلمان و موفقیت های اسلام بعنوان دینی که سریعترین پیشرفت را از نظرتعداد تغییر کیش در اروپا و آمریکا دارد می تواند دلیل باشد که به آن فکر کنید.
   ” اگر مردی هست … ” احتمالاً فکر می کنید فلاسفه و دانشمندان اسلامی الان دچار ترس شده اند که فردی در یک فضای اینترنتی بدون ارائه تبیین از دیگران خواسته به او توضیح دهند‍!!!!!کمی به اعتبار سید حسین نصر، ابوعلی سینا، فارابی، ملاصدرا، پروفسور وحید رحم کنید. ممکن است در اثر واهمه از تشکیک منطقی شما!!دچار حمله قلبی شوند.
   هیچ کس از تکنولوژی نمی ترسد بلکه تاثیر hard porn و اشاعه ایدئولوژی نفرت بوسیله رسانه هاست که تخریب اجتماعی بدنبال دارد .
   استدلال شما واقعا ما را در حیرت فرو برد پس دو بعلاوه دو می شود چهار دلیل صدق موضع شماست!!!!!!!این که آینشتاین تبیین قوی داشته بزعم شما دلیل صدق موضع شماست!!!
   جواب من:۱+۱=۲این هم برهان من!!!!مگر گایلیله درست نمی گفت؟ پس من هم درست می گویم!!!
   ذهنیت شما در روانپزشکی projection نام دارد: نسبت دادن وضع روحی خود به دیگران.

 20. جنگ جهانی دوم چه ربطی به لیبرالیسم دارد ؟ این نسنجیده سخن گفتن است فاشیسم مسبب جنگ جهانی دوم وان کشته ها بود چرا به گردن لیبرالیسم میاندازید؟جنگ های دینی وجنگ های صلیبی یادتان نرود طالبان وبوکو حرام و داعش یادتان نرود
  لیبرالیسم نمونه صددر صدی ندارد کشورها تلاش میکنند خود را به ان نزدیک نمایند کشور امریکا یکی از نمونههای موفق لیبرالیسم است ولی مدینه فاضله لیبرالیسم نیست لیبرالیسم دعوت به صلح میکند وهمه نگرشها را به رسمیت میشناسد لیبرالیسم فلسفی ولیبرالیسم سیاسی هردو قابل دفاع هستند

  1. واقعا نفی تاریخ به این سادگی فقط از پس کسی که جلوی کامپیوتر و رسانه مجازی می نشیند برمی آید: مگر انگلیس ، آمریکا ، فرانسه، مهد لیبرالیسم نیستند؟ لابد بعد از این حرفهی محیر العقولی که زدید می خواهید بفرمایید the Axis که ناسلامتی برنده جنگ بوده و طبعاً (البته خلاف خوشایند شما) بیشتر کشته درگیر جنگ جهانی نبوده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   فاشیسم و لیبرالیسم دو روی یک سکه اند. این سخن من نیست بیان جاافتادهای است که اندیشمندان به آن باور دارند. مدرنیته فاشیسم و لیبرالیسم را در دامن بشریت انداخت و خفقان موجود نقض حقوق بشر، جنایات جنگی، براندازی حکومت های دموکراتیک( از جمله دولت مردمی محمد مصدق) بوسیله حکومت های لیبرال صورت می گیرد.
   لابد معتقدید آمریکایی ها و انگلیسی ها و قسیستانس فرانسه گفتمان پلولاریستی هیتلر می کردند و نازی ها توپ و خمپاره بکار می بردند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!احق دارید اینقدر محاصره رسانه های تدترنر، رابرت مرداک ، رابرت ترنر و دیگران شده اید که باورتان آمده آمریکا بدنبال زادی است. البته بدنبال آزادی هست اما همان طور که در جنگ ویتنام از سال ۱۹۵۵تا۱۹۷۵ به یک روایت ۰۰۰ ، ۵۰۰ ، ۳ نفر و به گزارشی دیگر ۰۰۰ ، ۰۰۵ ، ۵ نفر انسان را قصابی ، مثله ، و پودر کرد و از تمامی جنایات جنگی بهره برد و از napalm bombو cluster bomb، و flame throwerوmustard gas یا گاز خردل استفاده کرد و از تمامی تمهیدات nonconventional بهره گرفت بدنبال آزاد کردن میلیونها انسان از قید حیات است. واقعا بهت برانگیز و شوکه کننده است که کسی از لیبرالیسم چنین تصویری داشته باشد.

  2. مگر اسلام نمونه صدر صدی دارد. منصفانه نیست اینگونه سخن گفتن. با بیان شما تمامی نحله های فکری درستند چون نتیجه عملی آن ها طبق ادعای شما ربطی به آن ها ندارد. دقت بفرمایید قطعا مصداق با مفهوم و نمونه واقعی با نظریه فرق دارند اما موضع شما غیر قابل دفاع است.
   جنگ جهانی اول و دوم و صدها جنگ براه افتاده بوسیله کشورهای لبرال حاصل نسخه های مختلف و آثار عملی نگاه لیبرال به جهان پس از قرون اکتشاف است. گرچه که تطابق وجود ندارد .

  3. واقعا سؤال تعجب برانگیزی کردید! کدام کشورها درگیر جنگ بودند؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا. همگی کشورهایی که حاصل به کار گیری نگاه مدرنیته بودند. لیبرالیسم و فاشیسم هر دو زاده مدرنیته هستند. چطور وقتی اسلام متهم می شود کشورهای اسلامی شاهد آورده می شود ولی وقتی مدرنیته لیبرالیسم و فاشیسم نقد می شوند کشورهای مدرن مثال خوبی نیستند!

  4. من خودم از رادیو وی او ای شنیدم که ادعا کرد آمریکا در ویتنام بدنبال بر پا کردن دموکراسی بود!!!!
   تبرعه کردن مدرنیته، لیبرالیسم، و ایسم های دیگری که تخریب محیط زیست، فحشاء، نابودی دین، خشونت ، رقابت غیر اخلاقی تجاری را بدنبال خود داشتند غیر ممکن است. شما می خواهید بفرمایید جنگ های صد ساله اخیر را وودوایسم آفریقایی براه انداخته یا بلک مجیک جاماییکا !

 21. اقای “ن ” دو فرمایش کرده اند :
  – یکی انکه میگوید دلایل الهی بودن قران نزد متخصصین است و من ( یعنی اقای ن ) سواد کافی ندارم . خب شما مگر مجبوری از چیزی دفاع کنی که در موردش سواد کافی نداری . احاله به میدانند و موجود است و غیره که نشد دلیل .

  – و یکی انکه بر طبل تو خالی اعجاز علمی میکوبد . ایراد اعجاز علمی انست که :
  – علم میشود یک چیز مسخره بازی . مثلا هاتف اصفهانی گفته : دل هر ذره را که بشکافی/ آفتابیش در میان بینی . پس جناب هاتف اصفهانی خداست !!! معجزه علمی دارد . انگار که علم یک چیز مسخره و ساده است . یک کشف ساده علمی مبتنی بر دهها ازمایش فیزیکی و فرمولاسیون ریاضی و هزاران صفحه توضیح و تبیین و غیره … است . اگر علم اینقدر چیز ساده ای بود ملل مسلمان این زندگی انگلی را نداشتند . چرا که بدون اختراعات و اکتشافات ملل غربی ، باید به دوران عصر حجر بر میگشتند . برق و تلفن و اینترنت و پزشکی مدرن و چاپ و ماشین و هواپیما و روانشناسی و روانپزشکی علمی و هزاران هزار چیز دیگر نه از انجیل و تورات در امده ، نه از قران . جناب علامه طباطبایی که اخر تفسیر و اینها بود برای معالجه میرود انگستان . جناب شاهرودی هم که اخیرا المان تشریف داشتند ( و صدها نمونه دیگر از اکابر حوزه ) . لب کلام اینست که از این معجزات مثلا علمی حتا یک پیچ ساده هم در نیامده . باز هم بگویید معجزه و علم اسلامی و امثال ذلک ……

  – نکته مهمتر اینکه ” معجزه ” از ریشه عجز است و منظور از معجزه چیزی است که دیگران عاجز از انجام ان باشند . اساسا علم یک توانایی بشری است . یعنی جناب نیوتون و اینشتین و گالیله و غیره صاحب اعجاز نیستند . آنها صرفا واجد توانایی نسبتا بیشتری از افراد دیگر هستند . همین و بس . مضاف بر انکه ” علم ” دائما در مسیر تصحیح است . یعنی نظریات قدیمی یا کاملا ابطال میشوند و یا تصحیح / تکمیل میشوند . اکثریت فلاسفه علم متفق القولند که نظریات علمی هیچگاه اثبات ( اثبات قطعی ) نمیشوند . تاریخ علم هم موید همین ادعاست .

  – لب کلام انکه اولا علم را یک چیز بچه گانه و ساده فرض نکنید . وگرنه من میتوانم از هر کتابی ( علی الخصوص کتاب شعر ) دهها کشف علمی در بیاورم . و دوم انکه جناب علم ( که به وقت نیاز قبله گاه بعضی ها میشود ، و اگر نیاز نباشد اماج تخفیف و تحقیر ) چیزی نیست که ثبات دائم داشته باشد .

  1. آقای منوچهر سخن را گوش کنید و پاسخ دهید. اگر فکر می کنید بر طبل توخالی می کوبند بایست اوئل بفرمایید دقیقا چه می گویند . دوم کجای برهان ایشان اشکال دارد . با استعاره بر طبل توخالی کوبید و اشکال را روشن و بدون ابهام بیان نکردن فقط دچار مغالطه القاء احساس شده اید که در محافل فلسفی بی ارزش است.

  2. ایشان کجا پاسخ را احاله به به میدانند کردند. ایشان چند شاهد جدی ارائه کردند. شواهد علمی موجود در قرآن پاسخ شماست که نه شما هیچ فرد متخصصی نمی تواند نفی کند. این شما هستید که پاسخ ایشان را نادیده می گیرید چون جوابی ندارد.

 22. حالا شما که در الهیات ، فلسفه ریاضی، فیزیک، شعر ، تارخ علم اظهار نظر فرمودید و متخصص هستین به تواضع ایشان توجه نفرمایید ایشان سئوالی پرسیدند که چگونه اطلاعات علمی که جندین قرن بعضاً ۹۰۰ سال بعد از نزول قرآن وجود نداشته در قرآن آمده. بفرمایید پاسخ دهید.
  در ضمن نیوتن، اینشتاین ، و گالیه بلا استثناء افراد مذهبی بودند. نیوتون بسیار باور قوی ای داشته. اینشتاین یهودی بوده و معتقد به کتاب مقدس اگر ملاک اینها هستند که با شما مخالف بودند.

 23. لحن کلام شما عامیانه، سبک سخن شما به درگیری های توی کافی شاپ می ماند، و “نااطلاعات” شما غلط است. اسلام ممکن است غلط و بر خطا باشد اما شما با لحن سخن بی منطق خود و روش سخن عامیانه و با ادعای بی منطق به جایگاه علم و فلسفه غرب صدمه نزن .

 24. ” شما مگر مجبوری ” مال صحبت توی تاکسی و دعوای سیاسی عوام است. اگر تصور می فرمایید سخن ایشان خطاست سخن ایشان را پاسخ دهید. مگر دعوای توی خیابان است؟که می گویید مگر مجبورید. پاسخ ایشان چیست؟

 25. خب  ! علی الظاهر بعضی ها  تمایلی به تابعیت از منطق را ندارند . حال ما برای آنکه نشان دهیم طبل تو خالی اعجاز علمی یعنی چه ، یک آزمون عملی ارائه میدهیم ، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .فقط دقت داشته باشید که کلید واژه های  اساسی آزمون پیشنهادی من “قبل ” و ” اثبات ” است .

   – مدعیان علم اسلامی و معجزه قرآنی و امثال ذلک قبل از آنکه علم یک چیز را کشف و اثبات کند بیایند یک کشف علمی ارائه دهند و نه آنکه:

  – پدر گالیله در بیاید نظریه خورشید مرکزی را اثبات کند ( و نه آنکه شعر بگوید ) و بعدا علامه های هنر استفاده از چسب دوقلو بیایند بگویند بِلللللِه این فلان آیه است .اگر قرار بر متد چسب دوقلویی باشد من روزی صد تا کشف از مثنوی و دیوان حافظ و غیره در میآورم.

  – پس  اگر مردی در این وادی هست بیاید قبل از – قبل از قبل از قبل از-  آنکه دانشمندان زحمت اثبات یک کشف علمی را بکشند ، بیاید یک کشف علمی ارائه داده و آنرا اثبات – اثبات اثبات اثبات – کند .

  – آیا چنین چیزی یافت میشود ( یا شده، یا خواهد شد ؟ ) حاشا و کلا . تنها هنر واقعی مدعیان معجزه علمی ، هنر استفاده بهینه از چسب دوقلوست که البته بنده پیشنهاد میکنم منبعد از چسب قطره ای رازی ( همه راضی از چسب رازی ) استفاده کنند . واقعا عالی است .

  کلید واژه ها : قبل از ، اثبات .

  1. میشه بفرمایید چطور در زمان باور به زمین مرکزی بطلمیوس یک انسان می تواند از کیهان شناسی امروز دنیا سخن گوید؟
   در زمان نزول قرآن باور این بود که جهان از چند کره کریستال تشکیل شده که مرکز آن زمین قرار گرفته و ثوابت(ستارگان) به عالم superlunar مافوق قمر تعلق د ارد. در این زمان قرآن از حرکت تمامی جهان سخن گفته.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *