برهان اپیکوری شر

مناظره دکتر آرش نراقی و دکتر ابراهیم سلطانی با موضوع برهان شر

مناظره دکتر آرش نراقی و دکتر ابراهیم سلطانی با موضوع برهان شر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.