بررسی کتاب «مفاهیم قدیم و اندیشه جدید» در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

بررسی کتاب «مفاهیم قدیم و اندیشه جدید» در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

کتاب «مفاهیم قدیم و اندیشه جدید» بر آن است تا به شکلی انضمامی سرچشمه فضای عمومی اندیشه در دوره قاجار و تأثیر این اندیشه بر ساختار فکری مشروطه ایران را واکاوی کند. این اثر را همچنین می‌توان تأملی نظری درباره نحوه حضور مفاهیم قدیم فکری در عصر مشروطیت و بررسی توان این مفاهیم برای انتقال آگاهی از وضعیت دوران جدید دانست.
اینکه آیا در مفاهیم و واژگانی که در زمان مشروطه از سنت به ارث رسیده بودند نیرویی درونی وجود داشت تا بتواند با تحولی دیالکتیکی، عرصه‌ای نو را به وجود آورد یا برعکس سنت به حدی سترون شده بود که هرگونه قابلیت تولید فکر نو را از دست داده بود از جمله مهمترین پرسشهایی هستند که در این کتاب مدنظر قرار گرفته‌اند.
دراین راستا مؤلف کتاب خود را در دو سطح تدوین کرده است. وی نخست به خود اندیشه‌ها و در ادامه به حاملان این اندیشه‌ها در عصر مشروطه پرداخته است.
آبادیان پس از تمهیدات نظری در آغاز کتاب خود در ۱۲ فصل به موضوعاتی چون حوزه‌های مختلف فکری در دوره نخست قاجار، اندیشه اتحاد اسلام و موقعیت آن در برابر غیر، تداوم سنت قدمایی اندیشه در دوره مشروطه، بازسازی محتوای نظام قدیم اندیشه در قالب مشروطه، تحریر محل نزاع در گفتار دینی مشروطه و شیخ اسماعیل محلاتی و تکوین اندیشه سیاسی مشروطه پرداخته است.
تحول کهنه به نو در اندیشه سیاسی نائینی، چالشهای مراجع و روشنفکران مشروطه‌خواه، مذهب و سیاست در اندیشه شیخ حسین اردبیلی، مشروطه در اندیشه سیاسی شیخ حسین یزدی و وجود و ماهیت غرب از دیدگاه حاجی آقا شیرازی از دیگر موضوعاتی هستند که در فصول این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

.


.

صوت سخنان دکتر حسین آبادیان در این نشست

صوت سخنان مهندس گلرخیان در این نشست

.


.

بررسی کتاب «مفاهیم قدیم و اندیشه جدید» (درآمدی‌ نظری بر‌ مشروطه‌ ایران)

سلسله نشست های گفتار و اندیشه – نشست شماره ۲۵ – تیرماه ۹۷

شیراز – خیابان قصردشت کوچه۳۹ پلاک ۵۰ دفتر حزب اتحاد ملت منطقه فارس

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *