درآمدی به مغالطات روزمره ، یاسر میردامادی

مغلطه و سفسطه ، درسگفتار مغالطه

مغلطه و سفسطه ، درسگفتار مغالطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.