سخنرانی مرتضی صداقت با عنوان «کرون در باب ارجاع، دیویدسون در باب محتوا»

سخنرانی مرتضی صداقت با عنوان «کرون در باب ارجاع، دیویدسون در باب محتوا»

نظریه ارجاع کریپکی حاوی اشکالات چندی من جمله عدم تعین علی است. وارد کردن هرگونه وصف در جهت رفع این عدم تعین اما ما را با ایرادات کریپکی بر نظریه وصفی ارجاع روبرو میکند. یک راه حل به زعم بنده بهره‌گیری از مفهوم “کاربست” در نظریه علی ارجاع جهت رفع این عدم تعین است. راهکاری که به زعم بنده دیویدسون در تز مثلث‌بندی خود برای رفع عدم تعین محتوای ذهنی به کار گرفته است. شبیه همین استراتژی در نظریه علی ارجاع لازم است به کار گرفته شود که به زعم بنده نظریه جواز معرفتی کرون در باب ارجاع تلاشی اولیه در همین راستاست. هدف بنده در این سخنرانی شرح فعالیت‌های مذکور به همراه تدقیقی بر آنهاست با این هدف که بتوان طرحی اولیه از یک نظریه علی-کاربستی در باب ارجاع ارایه داد.

.


.

صوت سخنرانی مرتضی صداقت با عنوان «کرون در باب ارجاع، دیویدسون در باب محتوا»

سخنرانی در سومین نشست از سلسله نشست های گروه مطالعات علم موسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ی ایران
دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

.


.

مقاله مرتبطی از دکتر صداقت در همین موضوع و با همین عنوان

دو فصلنامه ی علمی – پژوهشی فلسفه ی علم
سال سوم، شماره ی اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *