سخنرانی محکمات و متشابهات در قرآن از رسول جعفریان

بررسی منازعات در مفهوم محکم و متشابه در یکصد ساله اخیر ، رسول جعفریان

بررسی منازعات در مفهوم محکم و متشابه در یکصد ساله اخیر ، رسول جعفریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.