محمد صنعتی: اینجا خشونت ارزش است

محمد صنعتی: اینجا خشونت ارزش است

محمد صنعتی: اینجا خشونت ارزش است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.