سخنرانی مصطفی ملکیان، محمدعلی موحد و مصطفی محقق داماد در «شب مثنوی و قرآن مجید»

سخنرانی مصطفی ملکیان، محمدعلی موحد و مصطفی محقق داماد در «شب مثنوی و قرآن مجید»

سخنرانی مصطفی ملکیان، محمدعلی موحد و مصطفی محقق داماد در «شب مثنوی و قرآن مجید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.