معرفی کتاب «مبانی نقد فکر سیاسی» اثر مرتضی مردیها

معرفی کتاب «مبانی نقد فکر سیاسی» اثر مرتضی مردیها

در میان اندیشه‌ورزی‌ها، نقش فلسفه و فیلسوفان سیاسی جلوه و شاید تأثیر بیشتری داشته است. با اندیشهٔ سیاسی مدرن بود که تمرکز قدرت در سلطنت مطلقه به توزیع آن در مشروطیت یا جمهوریت فرجامید و با همین اندیشه بود که لیبرالیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم، کمونیسم، و…، با طرح موضوعات و مسائلی چون آزادی/برابری، غنا/فقر، ملت/دولت، وطن/بیگانه، جهان سوم/امپریالیسم، و…، به دغدغه‌های سترگی تبدیل شد. اما درعین‌حال، بخش‌های مهمی از فلسفهٔ سیاسی مدرن، در قالب سنت‌های روشنفکری، برداشت‌هایی را به عنوان برداشت معیار وضع کرد که، به‌رغم ظاهر معقول و مسلم و پذیرش گستردهٔ آن در محافل روشنفکری و در میان عوام، رگه‌های خطا و خسارت‌خیزی آن قابل مشاهده است؛ اینک که سنگینی سهمگین این گفتمان بر فکر و عمل، از دوـ‌سه دههٔ پیش به این‌سو، اندکی، تخفیف یافته است، جستجوی مبادی این انحراف، نشان‌دادن خسائر آن و شیوه‌های بدیل برای احتراز از نتایج آن ضروری می‌نماید. کتاب مبانی نقد فکر سیاسی ، در حد وسع خود، چنین سودایی در سر دارد.

فهرست مطالب کتاب «مبانی نقد فکر سیاسی» :

فصل اول: دولت
آنارشیسم پنهان
ریشه‌های معرفت‌شناختی‌
رمانتیسم و لوح سفید
آنتاگونیسم طبقات
سنت روشنفکری

فصل دوم: انقلاب
انقلاب، و سنت روشنفکری
چیستی انقلاب
شرط لازم و کافی
یک عامل مهم
در غیاب انقلاب
تقارن و تاریخ
کارکرد تحول انقلابی

فصل سوم: رفرم
سنت جدید روشنفکری
ریشه‌های معرفت‌شناختی
رئالیسم و لوح خاکستری
آشتی طبقات
مقتضیات اصلاح

فصل چهارم: بیگانه
آنارشیسم و استعمار
لوح سفید جنوب
ذات قدرت
دموکراسی بین‌الملل

فصل پنجم: وطن
وطن‌دوستی
ریشه‌های روان‌شناختی
ناسیونالیسم قومی و ملی
دوناسیون
تجانس و همبستگی
هویت و کارکرد

فصل ششم: جهان
استقلال ملی
روشنفکران علیه جهانی‌شدن
جهانی شدن و مهاجرت نخبگان
چشم انداز آینده

 .


.

دریافت مقدمه کتاب مبانی نقد فکر سیاسی

.


.

مردیها، مرتضی (۱۳۸۵) مبانی نقد فکر سیاسی ، تهران: نشر نی.

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *