درس‌گفتار «فلسفه هنر هگل» از حامد صفاریان

درس‌گفتار «فلسفه هنر هگل» از حامد صفاریان

حامد صفاریان: در این سلسله گفتارها پس از ترسیم طرحی از زمینه و زمانه‌ای که هگل درسگفتارهای فلسفه هنر خود را در آن عرضه کرده بود، خواهیم کوشید با تمرکز بر متن آلمانی مقدمۀ این درسگفتارها مدخلی بجوییم نه فقط به فلسفۀ هنر هگل، بلکه به دستگاه فلسفی او بطور کلی.

.


.

گفتار نخست: مقدمه

.

گفتار دوم: باومگارتن

.

گفتار سوم: کانت

.

گفتار چهارم: شیلر

.

گفتار پنجم: هگل (بخش نخست)

.

گفتار ششم: هگل (بخش دوم)

.

گفتار هفتم: هگل (بخش سوم)

.

گفتار هشتم: هگل (بخش چهارم)

.

گفتار نهم: هگل (بخش پنجم)

.

گفتار دهم: هگل (بخش ششم)

.

ادامه دارد…

جلسات آینده به صورت هفتگی اضافه خواهند شد

.


.

درس‌گفتار «فلسفه هنر هگل»

مدرس: حامد صفاریان

منبع: hegelbefarsi

.


.

6 نظر برای “درس‌گفتار «فلسفه هنر هگل» از حامد صفاریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *