مقاله ی عینیت از الکساندر میلر با ترجمه ی کاوه بهبهانی

مقاله ی عینیت از الکساندر میلر با ترجمه ی کاوه بهبهانی

مقالۀ زیر ترجمۀ کاوه بهبهانی از مدخل عینیت (objectivity) در دانشنامۀ فلسفی راتلج است. در این مقاله فیلسوفِ نا‌مبردارِ اخلاق الکساندر میلر انواع رویکردها به عینیت را به اختصار شرح کرده است. البته برای خواندن بخش انتهایی این یادداشت آشنایی با مفهوم “پیروی از قاعده” نزد ویتگنشتاین متأخر راه گشاست.

.

عینیت [objectivity] یکی از مفاهیم محوری متافیزیک است. فلاسفه میان عینیت و اتفاق نظر [agreement] فرق می‌گذارند: صِرف این که بر سرِ صدق “بستنی خوشمزه است” اتفاق نظرِ بسیاری وجود دارد دلیل بر عینی بودن آن نیست. اما اگر عینیت صرفاً اتفاقِ نظر نیست پس چیست؟ اغلب گمان می‌کنیم بعضی ادعاها از بعضی دیگر عینی‌ترند، به طوری که هرکدام توصیف متافیزیکی جداگانه‌ای می‌طلبد. برای مثال،بیشترِ وقت‌هاادعاهای اخلاقی را کمتر از ادعاهایِ راجع به اَشکال اشیاء فیزیکی میان – مقیاس، عینی می‌دانند.[مثلاً] “قتل بد است” را کمتر از “فلان میز مربع است” عینی می‌دانند. فلاسفه بر سرِ نحوۀ ثبت و ضبطِ تفاوت‌های شهودیِ موجود درخصوص عینیت اختلاف نظر دارند. کسانی که به ناشناخت‌گرایان [non-cognitivist] مشهورند بر آن‌اند که ادعاهای اخلاقی به بیانِ دقیق حتی مستعد صادق یا کاذب بودن نیستند. ادعاهای اخلاقی، واقعیات را ثبت نمی‌کنند و در عوض میلی یا گرایشی از جانبِ گوینده را بیان می‌کنند. برخی دیگر از فلاسفه (موسوم به سوبژکتیویست‌ها) معتقدند که جملات اخلاقی از جهاتی دربارۀ امیال یا گرایش‌های انسانی هستند. سوبژکتیویست‌ها به رغم ناشناخت‌گرایان، ادعاهایی اخلاقی را ادعاهایی صدق و کذب‌پذیر [truth-apt] می دانند، ولی صدق [/ کذب] ادعاهای اخلاقی به واقعیاتی در باب امیال یا گرایش‌های انسانی مربوط است. فلاسفه‌ای که با عنوان واقع‌گرایی- ستیزان [anti- realists] از آن‌ها یاد می‌شود از سویی با ناشناخت‌گرایی و از سویِ دیگر با سوبژکتیویسم مخالف‌اند و می‌کوشند راه دیگری برای انکار عینیت پیدا کنند. از دیگر سو خاموشی‌گرایان [quietist] معتقدند راهِ چشم‌گیری برای فرق گذاشتن میانِ گفتمان‌ها [discourses] برحسب مرتبۀ عینی آن‌ها وجود ندارد…

.


.

دانلود ترجمه مقاله ی عینیت

دانلود از سرور اول | دانلود از سرور دوم

.


.

مقاله‌ی عینیت از الکساندر میلر با ترجمه ی کاوه بهبهانی

منبع مقاله: دانشنامۀ فلسفی راتلج، جلد هفتم، مدخل Objectivity

.


.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *