درس‌گفتار «عناصر فلسفه حق» از حسام سلامت

درس‌گفتار «عناصر فلسفه حق» از حسام سلامت

هگل «عناصر فلسفه حق» را در سال ۱۸۲۱ منتشر کرد. رئوس آن اما پیشتر، در سال ۱۸۱۷، در بخش دوم (ذیل عنوانِ «روح عینی») از فصل سومِ (با عنوان «علم روح») ویراستِ نخستِ «دایره‌المعارف علوم فلسفی» منتشر شده بود. هگل در «عناصر» شرح مبسوطی از فلسفه‌ی سیاسی خود، در مقام دقیقه‌ای از یک نظام فلسفی عام‌تر، به دست می‌دهد و در آن می‌کوشد به راه‌ورسمی مشخصاً دیالکتیکی میان دو سنت لیبرالیسم و محافظه‌کاری وساطت کند. همین موضع در-میانه‌ی (in-between) هگلی همواره سبب شده است که «عناصر» آماج داوری‌های متناقض قرار بگیرد، به این دلیل ساده که ردپای مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ای از هر دوی این سنت‌ها را می‌توان جابه‌جا در متن آن سراغ گرفت. سودای هگل این بود که در «عناصر» میان آزادی و ضرورت، حق و وظیفه، و خودآیینی و اطاعت آشتی برقرار کند. از همین روست که مواجهه با «عناصر» عملاً مواجهه با دعاوی سنت‌های لیبرالیستی و محافظه‌کار هم هست. خودِ هگل در فاصله‌ی ۱۸۱۷ تا ۱۸۳۱، «عناصر» را هفت بار درس داد. وقتی مرگ آمد هگل سرگرم کارکردن بر هفتمین درسگفتارش از «عناصر» بود.

.


.

جلسه اول درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه دوم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه سوم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه چهارم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه پنجم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه ششم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه هفتم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه هشتم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه نهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه دهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه یازدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه دوازدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه سیزدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه چهاردهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه پانزدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه شانزدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه هفدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه هجدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه نوزدهم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.

جلسه بیستم درس‌گفتار عناصر فلسفه حق

.


.

منابع اصلی درس‌گفتار «عناصر فلسفه حق» از این قرارند:

گئورگ ویلهلم فردریش هگل (۱۳۷۸) عناصر فلسفه‌ی حق
مهبد ایرانی‌طلب، تهران: انتشارات پروین

گئورگ ویلهلم فردریش هگل (۱۳۹۱) دفترهای سیاسی
ترجمه‌ی محمدمهدی اردبیلی، تهران: روزبهان

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1991) Elements of Philosophy of Right, Translated by H. B. Nisbet, Cambridge University Press

.


.

2 نظر برای “درس‌گفتار «عناصر فلسفه حق» از حسام سلامت

  1. سیر کار شما بدین شکله که هر کس دو تا فحش به سیدجواد طباطبائی بدهد فرداش یک مظلبی چیزی ازش منتشر می‌کنید. این آدم را در توییتر دارم، آدم داذاذه‌ای است. درسگفتار خیلی ضعیفه. در کحای دنیا یک مبتدی درسگفتار میذاره؟ جهان سوم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *