عشق خواهر مرگ است: گفت‌وگو با آرش نراقی

عشق خواهر مرگ است: گفت‌وگو با آرش نراقی

عشق چیست؟ آیا عشق تعریف پذیر است و میتوانید برای آن تعریفی معین ارائه دهید؟
در این باره بحث زیاد است که آیا اساسا میشود از عشق تعریفی ارائه کرد یا نه. نکته اول این است که عشق انواع مختلف دارد. لزومی ندارد که همه این انواع از تعریف واحدی پیروی کنند. عشق به وطن، عشق به فرزند ، عشق رمانتیک، اشکال مختلف عشق هستند. اما در غالب موارد وقتی از عشق صحبت میکنیم منظورمان عشق رمانتیک است. یعنی عشقی که برای مثال میان یک زن و یک مرد دست می دهد. اگر منظور شما از عشق، عشقهای رمانتیک باشد در آن صورت یکی از مهمترین ویژگیهای عشق رمانتیک همان است که در سخنان آریستوفان در رساله مشهور میهمانی اثر افلاطون آمده است. در رساله میهمانی، آریستوفان داستانی اسطورهای نقل میکند که مطابق آن، ما در ابتدای خلقت موجودات مدوری بودیم با چهار دست و چهار پا و یک سر واحد با دو صورت بر آن. خدایان از قدرت این موجود به واهمه افتادند و خدای خدایان، زئوس، این موجود را به دو نیم کرد و هر نیمه را به سویی افکند. از آن روزگار، این نیمه ها، سرگردان این سو و آن سو میدوند و با اشتیاقی سوزان در پی یافتن نیمه گمشده خود هستند تا آن را بیابند، به او بپیوندند، و دوباره به ّ کلی واحد بدل شوند. به نظرم این اسطوره ماهیت تجربه های عشق آمیز رمانتیک را نشان می دهد. نکته اصلی داستان این است که در عشقهای رمانتیک دو »من« متفاوت به یکدیگر چندان نزدیک میشوند و در هم می آمیزند که گویی یک هویت تازه از میان آن دو »من« سربرمی آورد- هویتی که می توان آن را یک »ما« نامید. این هویت تازه که از امتزاج این دو »من« برمی آید، مهمترین ویژگی عشق رمانتیک است. بنابراین عشق یک تجربه ویژه در مناسبات بینا انسانی است که در آن دو »من« درهم می آمیزند و یک هویت تازه، یک »ما» تشکیل می دهند.
افراد خود را در متن این »ما« فراختر و کاملترین می یابند، و در دل این تجربه نوعی گشودگی، کمال، و آرامش عمیق وجودی را تجربه می کنند..


.

فایل pdf گفت‌وگو با آرش نراقی «و عشق که خواهر مرگ است»

.


.

عشق خواهر مرگ است: گفت‌وگو با آرش نراقی

«و عشق که خواهر مرگ است: گفت و گویی درباره عشق»- متن مصاحبه با هفته نامه کرگدن، شماره ۲۴، ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۵

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *