انتقادهای شهید مطهری در مورد استفاده از القاب پرطمطراق در نهاد روحانیت

انتقادهای شهید مطهری در مورد استفاده از القاب پرطمطراق در نهاد روحانیت

شهید مطهری نسبت به عملکرد نهاد روحانیت بشدت منتقد بود و در بسیاری از سخنرانی ها و نوشته های خود از اینکه روحانیون را به تندترین وجهی مورد نقد قرار دهد هیچ ابائی نداشت و ضمن انتقاد از این طبقه، بر لزوم اصلاح جامعه روحانیت اصرار می ورزید. بخشی از انتقادات آن مرحوم نسبت به القاب پرطمطراق در نهاد روحانیت در پی آمده است:

۱-« از وقتی که برای روحانیت دربار درست شده(به تقلید جبابره و فراعنه و سلاطین زمان و دربار پاک که آن هم تقلیدی از جبابره است)، همیشه دیدن رؤسای روحانی تمنای ریاست را در وجود طلاب بیدار می‌کند… همین وضع ریاست مآبی این آقایان است که اخلاق عمومی طلاب را فاسد کرده است»(۱)

۲-«در جامعه ما رواج القاب مطنطن دولتی و روحانی، نشانه ای از شیوع ظاهر پرستی و روح تملق در میان ماست. پیشرفت سریعی که در یک قرن اخیر ما کرده ایم این است که بر القاب روحانی افزوده ایم. یعنی سیر القاب در این دو سه قرن مساوی است با ده برابر ده قرن اول اسلامی. پس کی می‌گوید که ما پیشرفت نکرده ایم؟»(۲)

۳-«یکی اغراق و مبالغه، دیگری تملق و مداحی نسبت به خداوندان زر و زور و به همین جهت ما القاب و آداب مخصوصی که باید گفت اصول چاکری، خوب آموخته ایم و کمتر در ما روح حریت و آزادی و آزادمنشی وجود داشته است». ایشان سپس این مثال را ذکر می کنند: «مثل جمله «بر حسب اراده … حضرت آیت الله این مسجد ساخته شد» که در مسجد قم نوشته شده و تقلیدی است از سبک سلاطین»(۳)

۴-«در میان ما این خود نظامی است که ابلاغ حجت الاسلامی و صلاحیت پیشنمازی و صلاحیت منبر رفتن عبارت است از چند متر چلوار سفید، و البته هر اندازه ریش انبوه تر و درازتر و عصا مجلل تر و نعلین آراسته تر باشد و بالخصوص اگر مقرون بشود به تعارفات مخصوص از قبیل منصور باشید، مؤید باشید، محفوظ باشید، اعزکم الله و هر اندازه در آهنگ این کلمات تمرین بیشتری شده باشد، ابلاغ بالا بلندتری خواهیم داشت. اینها جانشین ابلاغ استادی و دانشیاری و پروفسوری و غیره در دنیای جدید است»(۴)

۵-آیت الله مطهری در انتقاد از القابی که روحانیون به خود داده اند می نویسد: «صورت بی معنا و ظاهر بی باطن و جوی خالی از آب فایده ندارد. تنها با نام گزاری قوام الشریعه و حجه الاسلام و رکن الدین و آیت الله و مروج الاحکام، دین درست نمی شود و دل‌ها سیراب نمی شود»(۵)

۶-«معلوم می‌شود در آن زمان هم عمامه کبیر برای تهویل [ترساندن] عوام بوده است.»(۶)

۷-«یک تناسب معکوسی است بین حجم نام‌ها و لقب‌ها و عناوین و بین معنا و حقیقت… در میان فقهای اسلامی، تدریجاً از تنوع و وسعت دایره معنا کاسته شده، به طوری که معلومات منحصر شده به چند کتاب معین، ولی در عوض بر حجم الفاظ و القاب حجه الاسلام و آیت الله و امثال اینها افزوده شده است»(۷)

۸-علامه مطهری ضمن انتقاد از بی توجهی روحانیت به قرآن و با اشاره به اینکه آنها از دو چیز وحشت دارند می نویسد: «یکی عقل است و دیگری قرآن»(۸)

۹-شهید مطهری با توضیحی درباره این که به ظواهری مانند این که اگر عالمی بمیرد مردم می‌خواهند خودکشی کنند یا اگر آقای بروجردی به مشهد برود حاضرند یک میلیون تومان به پای ایشان بریزند، امّا به اصل دین و تعلیمات دین بی توجهند، عامل آن را چنین بیان می کند:
«قسمت مهم این تقصیرها به گردن تربیت‌های روحانی ماست. اصول تربیت روحانی بر شخص سازی و طبقه سازی و استخدام احساسات مذهبی و عمل اسلامی مردم به نفع اشخاص و افراد و طبقه معینه است، نه بر تعظیم و توقیر و تحکیم اصول و مبانی. روحانیت از لحاظ طبقاتی، بی رنگی است و بی طبقگی، یعنی طبقه ای است برای ایجاد رابطه حسنه بین طبقات و برای از بین بردن مفاسد سایر طبقات، ولی در میان ما به صورت یک طبقه در آمده است. جانشین طبقه مترف و ظالم و شریک و سهیم و همکار و همگام با آنها، طبقه ای به نام عمامه به سر و یا عرقچین به سر. باید دانست در اسلام طبقه حکم ندارد»(۹)

۱۰-مطهری ضمن ابراز تاسف از تفاخر به گذشته، به بروز احساسات مذهبی در محرم و رمضان و غیره اشاره کرده و می‌نویسد: «اوضاع محرم و ماه رمضان و مسافرت‌های کربلا و مکه و مشهد و پول‌های وجوهات و اوقاف، همه شاهد این مطلب است، ولی این سیل هم مثل رود کارون به دریا می‌ریزد و یک وجب زمین را مشروب نمی سازد»(۱۰)

۱۱-«بعضی از ورّاث هستند که کارشان فقط تلف کردن و مصرف کردن سرمایه اصلی پدر است و چشم دوخته اند به مابقی سرمایه پدر که کی آن را بخورند و تمام کنند و فکر آینده به کلی از دماغ آنها بیرون رفته..امروز روحانیین ما نسبت به سرمایه انسانی اسلامی همان حال را دارند. شما اگر به روحیه ملاهای تهران آشنا باشید می‌دانید که فقط چشمشان به چهار تا بازاری قدیمی است که تا کی این سرمایه ـ که با رفتن این نسل و پیدایش نسل‌های جوان رو به نقصان و تمام شدن است ـ تمام شود. بله همه علمای بزرگ و مراجع فقط چشمشان به سرمایه‌های موجود است که با رساله و تقلید آشنا هستند و هیچ توجه ندارند که آخر این سرمایه پدری که محصول زحمت‌های چند صد ساله کلینی‌ها و صدوق‌ها و علامه‌ها و خواجه نصیرها هستند، دارند از بین می‌روند»(۱۱)

۱۲-«وای به حال اجتماعی که … واعظ و هادی‌های حقیقی ضعیف بشوند ولی انگل‌هایی از آخوندهای بیکاره و بی سواد، چاق و دارای بهترین زندگی‌ها بشوند»(۱۲)

۱۳-«تا وقتی که رابطه مسلمان با ملاها، رابطه دست بوسی و پابوسی و پول تحویل دادن و دست به سینه ایستادن باشد، کار مسلمانی درست نمی شود»(۱۳)

۱۴-«مجتهدین باید به جریان تاریخ آگاه باشند تا بتوانند خوب استنباط کنند، کما این که ما مکرر گفته ایم مسأله نجاست اهل کتاب نیز حکم سیاسی است نه حکم ذاتی»(۱۴)

۱۵-«دین از ما مشتی گره کرده در بعضی جاها (اشداء علی الکفار) می‌خواهد و در بعضی جاها دست دراز به ملاطفت و مهربانی می‌خواهد (رحماء بینهم…) ولی ما در عوض، دو دست دیگر به دو شکل دیگر دراز کرده ایم: یکی دستی که پشتش به سوی مردم و انگشت‌ها پایین افتاده برای بوسیدن دراز کرده ایم، و دیگری دستی که پشتش به طرف زمین و کفش نیمه باز برای وجوهات گرفتن دراز کرده ایم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟»(۱۵)

۱۶-«…تا کار به موضوع سهم امام و پیش نمازهای بیکار و تنبل کشید که هم خود عضو عاطل هستند و هم مانع و سد پیشرفت‌های دینی هستند»(۱۶)

۱۷-«امروز بودجه روحانیت نیز با اسراف و تبذیر خرج می‌شود … در بودجه روحانیت اسراف و تبذیر می‌کنند، یعنی واقعا …»(۱۷)

۱۸-«به قول بعضی از گیرندگان سهم امام، این که ما می‌گیریم، مالیات بر … است، نه مالیات بر دیانت و لهذا هر اندازه که ما بر تظاهر و… بیفزاییم از این مالیات بهتر و بیشتر وصول می‌کنیم»(۱۸)

.


.

۱-یادداشتهای استاد مطهری-جلد ۱۳ ص ۸۹

۲-همان-ص ۲۱۰

۳-همان- صص ۲۱۴-۲۱۱

۴-همان- ص ۲۱۶

۵-همان- ص ۲۴۵

۶-همان- ص ۲۴۷

۷-همان- ص ۲۵۱

۸-همان-ص ۲۵۲

۹-همان-صص ۲۰۸-۲۰۶

۱۰-همان- ص ۲۰۶

۱۱-همان-ص ۱۷۰

۱۲-همان- ص ۱۷۳

۱۳-همان- صص ۲۰۰-۱۹۹

۱۴-همان-ص ۲۶۱

۱۵-همان-ص ۲۶۱

۱۶-همان-ص ۵۰

۱۷-همان- ص ۲۳۲

۱۸-همان- ص ۴۰۱

.


.

انتقادهای شهید مطهری در مورد استفاده از القاب پرطمطراق در نهاد روحانیت

منبع: کانال تلگرام اکبر اعلمی

.


.

43 نظر برای “انتقادهای شهید مطهری در مورد استفاده از القاب پرطمطراق در نهاد روحانیت

 1. بسیار خوب روحانیت آیت الله مطهری را دارد که آخوند دنیاطلب را به جامعه می شناساند. در میان فلاسفه تحلیلی هم کسی هست که حرفه ای گری این افراد را افشاء کند؟ در میان دانشگاهیان تنها یک علی شریعتی بود که همگی سعی در تخریب نامش دارند. در جمع نویسندگان جلال بود که مرتبا سعی در تحقیرش دارند.
  آیا این همه دعوا میان اساتید فلسفه که چشم دیدن یکدیگر را ندارند هیچ چیز را نشان نمی دهد؟
  البته شاید علت عدم افشاء خودنمایی ها و تظاهرهای فلاسفه تحلیلی چهره ترسناک اساتید منطق، و یا خارج رفتن !آن ها باشد . مگر کسی جرأت انتقاد از استاد فلسفه را دارد.بلایی سرش می آورند مانند آن چه که الان در جریان است. حمله دست جمعی به شخصیت فرد، با بی رحمی تمام هر لقب تحقیر کننده دای به ذهنشان آید را به فرد نسبت می دهند.

 2. ایا از ازاد اندیشی ایت الله مطهری اطمینان دارید؟ اگر ایشان ازاد اندیش بودند اختلافشان با دکتر شریعتی بر چه مبنا بود؟تا جاییکه میدانم اختلاف انها بیش از اختلاف دو متفکر در حد اختلاف نظر بود ایا ایت الله مطهری با حکم ارتداد در اسلام مخالف بود؟ چطور ازاد اندیشی با ارتداد جمع میشود؟مگر میشود هم فقیه مسلمان وشیعه باشید وهم ازاد اندیش !اینها باهم جمع شدنی نیست چون اسلام خصوصا تشیع مخالف را تحمل نمیکند

  1. شما که clairvoyance بلدید ذهن ایشان را در همه این موارد بخوانید.
   همه چیز را حدس می زنید همه هم با تکیه بر مطالعه منابع جهت دار! قطعاً به نتیجه مطلوب خود هم می رسید.
   اختلاف با شریعتی براب راست با تحجر!!
   نیازی هم نیست که تحقیق کنیم اختلاف چه بوده!
   نیازی هم نیست که شک کنیم شاید داده های ما دارای اشکال ، نظر شخصی، عدم دقت، یا تحریف بوده!!!
   همین مهرنامه و تحقیر های روز و شب که در باب روحانیت می شنویم، همین فلانی بیسواده، بهمانی دزده، اون یکی دیگر هیزه و تلقینات خانواده ها که صیح و شب علیه آخوندها در گوش فرزندان خوانده می شود همین ها منابع تحقیق قابل اعتمادی هستند!
   البته آقای موسوی هم اندیشه متکی بر تحقیق و بسیار بیطرفانه ای دارند!

 3. ۱ . تایید شریعتی ضروری آزاد اندیشی نیست
  ۲٫ باور به ارتداد را در مجموعه اسلام بشناسید کارکرد و مبنایش را درک کنید و در کل به آن بنگرید ارتداد را در فضای خفقان زده ضد آخوندی نمی توان شناخت.
  به موضع رقیب منتقدش توجه و این دو را با هم مقایسه بفرمایید.
  برای این که ببینید چطور جمع می شود ابتدا پیش داوری را کنار بگذارید.
  خط آخر نگاشته شما حاوی القاء روانشناختی و ژورنالیستی است . ارتداد می توتند بدتر ازآن چه شما می گویید باشد می تواند در مجموعه ای منسجم نقش اجتماعی قابل قبولی بازی کند. اگر سعی در تبلیغ دارید که حرفی نیست. اگر واقعاً این باور را دارید آماده فرا گیری از شما هستم.
  شیعه را آزاد اندیشانه ترین نگاه عالم می دانیم.
  من در محیطی ضد دین رشد کردم خودم هم تحت تاثیر القائات فضای اطرافم بودم. مطالعه بفرمایید و اسلام را بشناسید. طبیعی است که در فضای خفقان زده ضد آخوند چنین فکری کنیم

 4. سازگاریی با شریعتی ضروری آزاد اندیشی نیست
  باور به احکام ارتداد به معنای ضدیت آزاداندیشی نیست
  ابتدا اسلام را بشناسید موضع رقیب را مطالعه و بر اساس شناخت بیاندیشید. فضای خفقان زده ضد آخوند اجازه شناخت اسلام را به شما نمی دهد

 5. اولا من بخوبی اسلام را میشناسم ثانیا باور به ارتداد به معنای ضدیت با ازاد اندیشی است کسیکه ازاد اندیش است بخاطر عقیده وبیان ان حکم مرگ صادر نمیکند ثالثا کسی از شما اگر توان دفاع از افکار مطهری وامثالهم را دارد مشخصا قدم جلو بگذارد واز هرکجا که میداند شروع به گفتگو نماید رابعا ضدیت مطهری وشریعتی همانطور که گفتم بیش از اختلاف فکری دو متفکر بود انانیکه در جریان ان هستند حتما از کم وکیف ان باخبرند در مقاله ای از دکتر سروش خواندم که مطهری در همان اواخر عمر دکتر شریعتی نامه ای علیه شریعتی نوشته بود که شریعتی بدلیل نوشتن کتاب کویر ادعای پیامبری کرده ومرتد شده است که ان نامه را به امضای علما از جمله علامه طبا طبا یی هم رسانده بود پس مسئله بسیار جدی تر ازان است که شما فکر میکنید بهر روی همینکه فقیه مسلمان وشیعه باشید کافیست که ازاد اندیش نباشید همینکه معتقد به جهاد ابتدایی وارتداد باشید کافیست که ازاد اندیش نباشید

  1. ادعای حجت:
   من بخوبی اسلام را می شناسم!
   حوزه رفتید یا از طریق سروش !!!اسلام را شناختید؟
   اگر شما آخوند هستید من هم میون خبرنگارا بودم کمی با سبک ژورنالیستی آشنام :یک کسی یک چیزی گفت پس باور کنید!!!
   سخنان شما را همه باور کردند خیالتون آسودهزیرا که معلومه منطق خوندید: چون به ادعای سروش طبق ادعای شما آقای مطهری نامه ای نوشته ایشان آزاد اندیش نیستند و این برابر است با این که تمامی روحانیون آزاد اندیش نیستند!!!!

  2. ” کسی از شما ” ؟؟؟ شما آن قدر با نگاه بدبینانه نگاه می کید به افرادی که نگاه شما را ندارند که فکر می کنید یک گروهی هستند که همه هم عقیده اند و علیه شما متحدند!
   من تنها چند خط نوشتم.
   ظاهراً شما تصور می فرمایید که فلسفه تحلیلی که قاعدتاً از نگاه شما بسیار مفصل تر و جدی تر است قابل دفاع است. نگاه شما که جای خود دارد.
   مشکلات جدی و شکست فلسفه تحلیلی را ایرانی ها و روحانیون ادعا نکرده اند خود فلاسفه تحلیلی این را در آثار خود بیان کرده اند:لری لادن، کارل پاپر، کواین، فایرابن و غیره.
   نیچه، میشل فوکو هم از میان فلاسفه قاره ای مطلب جدی در این زمینه ذکر کرده اند.
   مکتب فرانکفورت (هورکهایمر، مارکوزه، آدورنو، هابرمارس) اساساً مدرنیته را غیرصادق در ادعاهای اولیه خود معرفی کردده.

 6. نه ادعای شما را همه باور دارند!!! هرکسی اسلام شناس باشد حتما باید اخوند باشد !!! من نگفتم طبق ادعای سروش همه ی اخوندها ازاد اندیش نیستند مطلب را درست بخوانید متلک گویی وبا کنایه حرف زدن حقایق روشن نمیشود با استدلال سخن بگویید نه با کنایه ! من گفتم شاهدی به بزرگی دکتر عبدالکریم سروش وجود دارد که با مطهری وهم با شریعتی ارتباط داشته وصرفنظر از این واقعه هرکسیکه اعتقاد به جهاد ابتدایی وارتداد داشته باشد نمیتواند جزو ازاد اندیشان باشد همه ی روحانیون ازاد اندیش نیستند نه بخاطر گفته سروش بلکه بخاطر اینکه معتقد به جهاد ابتدایی وارتداد باشند نمیتوانند ازاد اندیش باشند

  1. ۱ . نفرمودید مدرک تحصیلی شما در موضوع اسلام چیست.
   ۲ . نفرمودید نظریه شما چیست.
   ۳ . موضع رقیبی ارائه نفرمودید.
   ۴ . مبانی نقد را رعایت نکردید.
   ۵ . مصادره به مطلوب کردید.
   qualificationشما در رابطه با اسلام شناسی را ابتدا پاسخ بفرمایید.
   اسلام را تبیین بفرمایید .
   بفرمایید حال که اسلام را رد می کنید کدام نگرش را قبول دارید: الحاد، ساینتیزم، … کداام؟
   این سنت فکری را تبیین بفرمایید.
   مبانی، براهین، و سپس کل سنت فکری را با کل سنت فکری می بایست مقایسه و نقد بفرمایید.
   بیرون کشیدن یک خط از درون یک نگاه بدون کانتکست و ادله و برهین مبانی آن روش ژورنالیستی است.
   ارائه مخالفتهای متعدد با عقلانیت برتر اسلام و سانسور انتقادات درباره نگاه رقیب حاصل سانسور سیستماتیکی که در دوران حاکمیت آمریکا در کشور به شکل پنهان و بی سرو صدا در جریان بوده و فضای دانشگاه هم به همین سبب فضایی نیست که در آن هیچ اندیشه ای حتی اندیشه وزین اما شکست خورده غرب شناخته شود.

 7. در ضمت از این که بیان من نامناسب بود عذر می خواهم اما معلوم است از منابع که نسبت به اسلام غیظ دارند نام اسلام راشنیدید.
  برای شناختن لیبرال دموکراسی باید جورج واشینگتن رفته باشید . طبعا برای شناختن اسلام نیز بایست به مراکز معتبر رجوع کنید. با عذر خواهی یا آخوند هستید یا نه. بفرمایید کدام هستید.

 8. اقای عزیز کامنت مرا درست نخواندید و نظر دادید که هیچ ربطی نداشت بعد حرف دهان من میگذارید مه من گمان میکنم همه علیه من هستند من کی چنین حرفی زدم ؟ وقتی میگویم کسی از شما منظور من همفکران شماست که مدعی دفاع از فقه اسلامی را دارند ودقیقتر بگویم اگر میگویم کسی از شما یعنی اگر بضاعت علمی پاسخ دادن ندارید دیگری که گمان میکند حرفی برای گفتن دارد پیش قدم شود
  گفته من چه ربطی به نیچه ودیگران دارد نمیدانم من گفتم وقتیکه فقیه اسلامی معتقد به حکم ارتداد باشد معتقد به جهاد ابتدایی باشد نمیتواند ادعا کند ازاد اندیش است اینها چه ربطی دارد به اینکه فلسفه تحلیلی از نگاه بعضی خوب وبعضی بداست ؟ من عاشق ودلباخته هیچ نحله فکری نیستم ومستقل میاندیشم نه دلباخته غرب هستم ونه دلباخته دین . من به عنوان یک روشنفکر هر حکمی که با عقل واخلاق ووجدان بشری همخوانی نداشته باشد با استدلال انرا رد میکنم وخود را موظف میدانم این اگاهی را به جامعه درحد وسع خود برسانم

 9. اقای علاقمند به فلسفه من نام اسلام را نشنیدم من از وسط اسلام میایم من کسی هستم که حتی عزیزترین دارایی خود یعنی جان خود را درراه اسلام به خطر انداخت من موقعی کتابهای مطهری ومحمد تقی جعفری وعلامه طباطبا یی را میخواندم که بشدت دینی ومذهبی بودم این برداشت شما کاملا اشتباه است البته خوب بود که شما بجای اینکه حدس بزنید که من اطلاعات خود را از کجا گرفته ام یا مدرک تحصیلی من چیست ایکاش بجای اینها دلیلی برای درست بودن حکم ارتداد وجهاد ابتدایی ارائه میدادید من همانطور که سروش وملکیان را خواندم مطهری ومحمد تقی جعفری را هم خواندم پس منابع مقصر نیستند تحولاتی در زندگی من رخ داد که روی تفکر واعتقادات من هم تاثیر بسیاری داشت همانطور که سروش تغییر کرد وملکیان تغییر کرد من هم تغییر کردم البته منظور من هرگز مقایسه من با ان بزرگان نیست که ان بزرگان تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد ولی این سیر تغییر در زندگی من هم وجود داشت والان به اینجایی رسیدم که حضورتان هستم واما اینکه گفتید نظریه من چیست خوب نظریه من اینست که کسی حق ندارد بخاطر عقیده وبیان ان حکم مرگ ویا زندان و… صادر نماید کسی حق ندارد بخاطر عقیده اش بخود اجازه دهد به کشور دیگری حمله نماید که شما باید مسلمان وهمفکر من شوید وگرنه باید بمیرید اینها از دید من قابل قبول نیست از دید من قابل قبول نیست که فقیه حکم دهد کافر نجس است ! یک انسان را بدلیل اینکه اسلام را قبول ندارد نجس ذاتی می دانند طوریکه اگر همین الان از حمام امده باشد ودستش مرطوب باشد دیگری با او دست بدهد نجس میشود !این احکام خجالت اور است اخلاقی نیست موضع رقیب هم اینست که هرکسی باید بتواند هر عقیده ای را که گمان میکند صحیح است را بیان نماید ونباید برایش هزینه بپردازد

  1. حدسی زده نشد سؤال پرسیده شد که شما دست به مغالطه زدید و تصور می کنید همه جا می شود مثل گپ و گفت دوستان سخن بگویید

 10. در تکمیل گفته هایم باید اشاره کنم که من خود را همچنان مسلمان میدانم واسلام را به کل رد نمیکنم ولی اسلام خودم را دارم من فقه موجود رارد میکنم من اسلام را تا جاییکه با عقل همخوانی داشته باشد قبول دارم جاییکه احکام اسلامی در تقابل با عقل واخلاق ووجدان بشری قرار گیرد من مطمئنا طرف عقل را خواهم گرفت

 11. اقای ب ا کجای حرفهای من مغالته است؟ وکجا تناقضات بسیار دارد ؟ با ادعا حرف نمیزنند متاسفانه من با عده ای بی سواد وارد گفتگو شدم که الفبای مباحثه را نمیدانید تماما در پی منکوب کردن بدون استدلال هستید اصلا شما میدانید تناقض چیست ؟ وچه شرایطی دارد ؟ وارتباطش با گفته های من چیست ؟ انتظار داشتم با مشتی تحصیلکرده مواجه شوم ولی بسیار مبتدی هستید بروید علمایتان را بیاورید به صراحت میگویم درباره دین واحکام ان هل من مبارز میطلبم بروید بزرگترتان را بیاورید

 12. آقای حجت جانان من یک مسلمان معتقد هستم و انشاا… ملتزم در عمل اما صادقانه بگویم آنچه شما میگویید بهیچ وجه نظرات و سلیقه های شخصی شما نیست بلکه حکم صریح عقل است که بنیان آن هم کلید طلایی اخلاق است که مورد قبول همه ادیان از جمله دین اسلام است مطابق فرمایش حضرت علی . ممکن است بپرسید پس با تناقضات اعتقادی و عقلانی خود چه میکنید جواب آنست که ابتدا حیرت و سپس اولا در نظر آن احکام را ارجاع میدهیم به عرف اعراب جاهلی و دوران پیشامدرن و در عمل از انجام آنها پرهیز میکنیم

  1. تعصب ضد ملت ها حاصل همکاری بی بی سی و دانشگاه.
   مدرنیته مسئول کشتار چندین میلیون انسان، پاک سازی قومی (اسراییل)، سرنگونی حکومته ای دموکراتیک است.
   استالین، هیتلر، روزولت همگی شاگردان مدرنیته بودند. هشتادو پنج میلیون کشته حاصل مدرنیته فقط در جنگ جهانی دوم بوده. مدرنیته در شکل لیبرالیسم جنایاتی را به انجام رسانده که فاشیسم ناتوان از آن بوده

  2. شما یک مسلمان معتقد هستید ! و فقه ناب را مساوی با داعش می دانید!!
   دو احتمال وجود دارد یا واقعاً معتقدید !!!!
   و یا

   واقعاً عقلانی فکر می کیند به چیزی که مساوی داعش است معتقدید ؟ خیلی شبیه آن چه اساتید فلسفه دشمن قسم خورده آخوند و اسلام سنتی سخن می گویید!

 13. فقه ناب اسلامی بدون عقل مساوی است با داعش . انسانیت انسان به عقل اوست . دین بدون عقل و وجدان بسیار خطرناک است و نمونه عینی آن داعش است . شاید همین است معنی سخن معصوم که فرمود آن کس که عقل ندارد دین ندارد.

  1. ترامپ که در سخنان انتخاباتب نظر دیگری داشتند.داعش محصول فعالیت هیلاری کلینتون و اوبا بوده . اگر می خواهید سخنان ایشان را که با توجه به مدرن بودن بمب های هیدروژنی اش کمی معتبر است برایتان ارسال کنیم

  2. آقای سعید عقل بدون دین هم مساوی است با فاشیسم و لیبرالیسم که مسئول جنگ جهانی اول و جنگ دوم جهانی بودند.
   عقل بدون دین بمراتب خطرناک تر است، بمب اتمی، بمب هیدروژنی، biological warfare,biochemical warfare, نسل کشی ، جنگ ویتنام، کودتاهای بیشمار در حکومت های مردمی و … حاصل آن است.

 14. اقای سعید خوشحالم برخورد شما با احکام وقوانین عقلانیست والتزام به عقل را فراموش نمیکنید وجاییکه احکام دین با عقل سازگاری ندارد طرف عقل را میگیرید بلی باید اندسته از احکامی را که با عقل سازگاری ندارد تخته بند زمان ومکان خود کرد من اصلا این نیت را نداشتم که این نحوه تفکر را به انحصار دراورم وتصاحب کنم بلکه به نمایندگی از این نحوه تفکر دفاع میکردم تا متحجران بدانند که چقدر دستشان خالیست وتهی از استدلال هستند ضمنا دوست گرامی ما معصوم نداریم این وازه معصوم را اوردند که تفکر را از شما بگیرند که تا خواستید حرفی بزنید بگویند معصوم فلان گفته است بهمان گفته است فرصت تفکر وانتقاد را از شما بگیرند تا دربسته دراختیار باشید ما معصوم نداریم نه پیامبر معصوم بود ونه امامان معصوم بودند هیچ ادله برای عصمت انان موجود نیست احادیث هم ضد ونقیض است هر کدام انرا بخواهید دراستین دارند تا بموقع ازان استفاده کنند اصلا شیعه منابع حدیثی مهمی ندارد چهار کتاب دارد که به کنب معتبر اربعه معروفند شیعه حتی یکی از همین چهار کتاب را نمیتواند تایید کند که تمام احادیثش را قبول دارد بعد اسم انرا گذاشتند کتب معتبر!!! چه اسم با مسمایی . اینها کتاب خودشانرا هم قبول ندارند نهج البلاغه را که اینهمه در منابر وسخنرانیها به ان استناد میکنند قبول ندارند ومیگویند احادیثش معتبر نیست همه اش بستگی به موقعیت انان دارد اگر لازم باشد از نهج البلاغه چنان تعریف میکنند که کتابی به گردش نرسد واگر به زیانشان باشد وروی حدیثی از همین نهج البلاغه گیر کرده باشند میز را برمیگردانند ومیگویند اصلا نهج البلاغه احادیثش معتبر نیست وقبولش ندارند!!! بار باپاپا عوض میشه یادتون هست بهر شکلی درمیایند فقط بستگی به موقعیت دارد

  1. حجت جانان از عقل فرمودید. چقدر مواضعتان با اهل تسنن ” تطابق کامل ” دارد!
   نظر اهل تسنن در تابعیت از عقل در مقایسه با شیعه چیست؟
   چقدر با بکار گیری یک مغالطه راحت شیعه را در مقابل عقل قرار دادید!!!
   اگر سنی هستید و نمی خواهید مخاطب بداند که سنی گری اساساً با اجتهاد و روحانی و فقه شیعه بواسطه عقل گرایی آن مشکل داشته.
   اگر هم مثل ما دانشگاهی و غربی هستی که عزیز دلم خودمون می دونیم وضع فلسفه تحلیلی چیست! شکست های پروژه های فلسفه و عدم پذیرش ابطال مواضع جایی برای دفاع از عقلنیت آن باقی نمی گذارد.

  2. آقای حجت جانان نمایندگی ” عقل” را در فلسفه به شما تبریک عرض می کنم. این که اینقدر عاقل هستید و بسیاری جاهل واقعا باعث تاسف برای دیگران و مسرت برای شماست!
   شما که عقل را تعریف نکردید.
   شما که نفرمودید شواهدتان چیست.
   شما که نفرمودید کجای احکام دین با عقل (تعریف نشده شما!!) ناسازگار است!
   می دانم جامعه فلسفی هم مانند جوامع دیگر خیلی عقلانیب و پایبند به الزامات بحث منطقی نیست اما لااقل پز عقلانیت و تبعیت از منطق را می دهد . شما حتی در حد نازل فلسفه هم تابع گفتگوی عقلانی منطقی نیبودید.
   شما در حوزه فرااحکام سخن گفتید. خوب منطق احکام چیست. شما که ارائه موضع فکری را با ادعا کردن ، و بدون شواهد اشتباه گرفتید. دیسکورس شما خطابه است نه ارائه برهان و شواهد!

 15. جوان دانشگاهی بایست اسلام را از منابع مطالعه ردّ کند و یا بپذیرد.
  تعجب این است که اسلام را بر اساس باور خود معرفی می کنند!
  مگر مواضع اکثرا شکست خورده کریپکی و ویلیامسن را بدون مرجع و رفرنس فرا می گیریم؟
  اسلام را از حوزه
  مدرنیته را از مولود آن دانشگاه فرا گیریم
  روشن است که وقتی منبع مطالعه ما مدیوم مدرن باشد فقه ناب را برابرر داعش می کنیم وقتی داعش فقط به کشورهای مسلمان حمله می کند.
  داعش مولود همان کشورهایی است که به آنها نمی تازد. و دشمن اندیشه همان هاست که برر آنها یورش نمی برد.

 16. آقا یا خانم ه بله درست متوجه شدید مهمترین کتاب فقهی که در حوزه تدریس میشود کتاب جواهر است که چهل جلد است و یک جلد کامل آن در مورد احکام برده داری به طور مفصل است که البته امیدوارم دستکم این یک جلد در زمان ما جایی تدریس نشود من مسلمانم و فی المثل به برده داری و کنیز داری هیچ اعتقادی ندارم و آن را کاملا غیرعقلانی و غیراخلاقی میدانم و حقیقتا امیدوارم خللی به مسلمانی من از این جهت وارد نیاید چرا که اصل و گوهر دین همان اخلاق و بویژه معنویت است . جمیع عقلای مسلمین برده داری را در دوران ما رد میکنند و در پاسخ تناقض با کتاب و سنت میگویند برده داری متناسب با آن دوران بوده است اما داعش این را قبول ندارد .

  1. چقدر مبهم . درباره چیزی حرف زدن که محتوا را بیان نمی کند. عدم دقت شما تعجب بر انگیز است . چهل جلد را با یک خط آنهم ” درباره برده داری” رد کردید. نظرتان در مورد male prostitution چیست؟
   نظرتان در مورد برده داری جنسیتی حاصل غرب و نظام لیبرال چیست؟
   نظرتان در مورد خفقان فاشیستی و تعصب دانشگاهی سلاطین حاکم غیر قابل اعتراض حوزه آکادمیک چیست؟
   نفرمودید چه چیز درست است؟ این هم از ضعف موضع شماست وگرنه با بیانی ناقص مجبور نمی شدید سخن گویید.

  2. برده داری با مبانی و اصول اسلام مغایرت دارد . شما دو چیز را خلط می کنید. مخالفت با یک پدیده اجتماعی پلید و نحوه برخورد با آن .
   اکنون فلسفه غرب و دانشگاه توجیه گر فاشیسم میلیتاریستی و فکری است. من علم اندیشه فلسفه منطق تعقل و تکیه بر تجربه را دنبال و در آن ها تعصب ضد مسیحیت یافتم. منهم مانند بسیاری جوانان تصور می کردم دانشگاه محل تبادل اندیشه است اما بهترین مراکز علمی ما را بزودی مؤیوس می کنند. علم نیز برای اکثریت حرفه است )( حرفه ای شدن فلسفه و علم و تبدیل شدنشان به شغل). برایم عجیب بود که دینی که به من بعنوان regressiveness معرفی شده بود در صورت رجوع به مبانی و متخصص علم دین عقلنیت خود را مانند گوهری حفظ می کند.

 17. داعش از نظر سیاسی و نظامی ریشه در بقایای حزب بعث عراق دارد نشانه آن اینکه اولین قربانی داعش قاضی دادگاهی بود که حکم اعدام صدام را صادر کرد. شاید کمکهای پنهانی آمریکا و اسرائیل هم در شکل گیری آن موثر بوده باشد. اما ریشه تئوریک آن با القاعده یکیست و به ابن تیمیه برمیگردد.اینان تعقل در دین را به طور کلی حرام و بدعت میپندارند و خواستار بازگشت به ظواهر فقهی حقوقی صدراسلام هستند و به این جهت سلفی خوانده میشوند . رفتار داعش با زنان ایزدی متاسفانه کاملا مستند به اصول فقهی مورد قبول شیعه و سنی است با این تفاوت که دیگر فرق مسلمین این قبیل احکام را متعلق به دوران کهن میدانند اما داعشیان نه

  1. مبانی تجربی قضاوت شما چیست؟ چطور به این قضاوت در مورد درصد تاثیر رسیدید؟ ابن تیمیه در چه سالی حضور داشتند؟ چرا این همه سال اثر نداشتند؟ چرا در زمان رو آوری غرب به ایجاد جنگ داخلی و شکست غرب از جبهه مقاومت ظهور یافتند؟
   این روزه روز که سر همه توی رسانه های غربی است. داعش حاصل فعالیت هیلاری کلینتون و اوباما بوده مخفیانه نیست در کتاب خاطرات کلینتن هست.
   طالبان نیز در افغانستان بوسیله آمریکا برای مقابله با نفوذ شوروی سابق مسلح و تعلیم داده شد.
   لیبرالیسم و دوکراسی روی دیگر سکه فاشیسم اند. اینها ثمرات اندیشه متکبرانه غرب در حوزه فلسفه، سیاست، است.

 18. در ضمن دوست عزیز ه لطفا سخن مرا و سخن همه را با دقت بخوانید و با دقت نقل کنید من نگفتم فقه ناب اسلامی مساوی است با داعش من گفتم فقه ناب اسلامی بدون عقل مساوی است با داعش و همه مطلب در همین کلمه عقل نهفته است و عقلانیت هم البته ذومراتب است. فقه داعش همان فقه حنبلی است که کمترین میزان عقلانیت را در همه فرقه های اسلامی داراست. موید باشید

 19. اقای ت پس من تا حالا چکار میکردم؟ پس این کامنتها را نخوانده نظر میدهید؟ من نگفتم کجای اسلام با عقل سازگاری ندارد ؟ من از ارتداد نگفتم من از جهاد ابتدایی نگفتم که با عقل سازگاری ندارد ؟من نگفتم نجس دانستن یک انسان به سبب تفکرش غیر عقلانی وغیر اخلاقیست باز هم میگویید که من بدون ارائه دلیل کلی گویی کرده ام خطابه گفته ام ؟
  اقای ت من مسلمان وشیعه هستم سنی بودن من ازان حرفهاست!!!!شیعه بودن مستلزم این نیست که هر حرف غیر عقلانی که شیعه غالی میزند بپذیریم من گفتم عصمت دروغ است نداریم خوب دوست من اگر دلیلی بر عصمت دارید ارائه دهید اگر دلیلی برای درست بودن حکم ارتداد دارید ارائه دهید اگر دلیلی برای جهاد ابتدایی دارید ارائه دهید اگر دلیلی برای درست بودن برده داری واحکام اسلامی در ارتباط با ان دارید ارائه دهید این شما هستید که کلی گویی میکنید چون دستتان خالیست برهانی ندارید فقط شعار میدهید

  1. تکرار کردید. شما نظر حقیر را نخواندید. هیچ گاه از یک موضع فکری، و یا نحله فلسفی نمی شود یک خط (ارتداد) را بیرون کشید و صحبت کرد. اسلام یک مجموعه است. شما مانند روزنامه عمل کردید.یک خطررا بیرون کشیدید و قضاوت کردید. خوب اگر این روش درست باشد لیبرالیسم را با MCCartism 1960 رد می کنیم. مسیحیت را با باور geocentrismباطل اعلام می کنیم. و Hinduism را با باور به Karma. اعتراف می کنم که نحوه مطالعه شما بسیار سریع و کاراست!

  2. مگر ” نجس” در فلسفه برج Burgeتعریف شده که شما می فرمایید غیر عقلانی است. اگر مسلمان هستید و اینقدر تاکید بر مسلمانی دارید پس اسلام را عقلانی می دانید. (منبع تناقض سخن شما)
   نجس در فقه تعریف می شود نه در هموتولوژی یا مایکربیولوژی کی فقیه گفته نجس با فلسفه غرب سازگا ر است؟ موضع شما بوضوح غیر منطقی است.
   خوب شاید شما هم مثل فاشیست های حال حاضر(فلاسفه غرب) دچار جزم هستید و همه چیز را با فلسفه غرب می سنجید نه با عقل و تجربه. ب قبول. شما بایست اسلام را رد کنید نه عقلانیت ماخ در فلسفه نوپوزیتیویستی.
   آنقدر نامربوط و متناقض سخن می گویید که مستأصل می شویم از چه به شما بگوییم از دین و یا فلسفه تحلیلی.

  3. جناب جانان دو احتمال وجود دارد:
   ۱ . به اسلام باور دارید اما اسلام را از منابع اسلامی دریفنت نمی کنید و مبانی اندیشه عقلانی تجربی علمی و وحیانی اسلام را مطالعه و قبول و یا رد ننموده اید. بلکه اسلام سازگار با عقل فلسفه غرب را در از فلاسفه غرب دریافت نموده اید که خوب ترکیب ناکتجانسی است.
   و یا از جمع محترم افرادی هستید که سعی دارند با راه انداختن مباحث عقلانی متکی به عقلانیت( غیر موفق) غرب پایه های فکری (مستحکم، عقلانی، تجربی، وحیانی) اسلام را با تشکیک متعددو سئوال های بیشمار تخریب بفرمایید.
   من فقط به قسم اول توجه دارم. اگر این گونه است و برای شما عدم عقلانیت فلسفه غرب مشخص نشده اسلام را کنار بگذارید و به حرفه ای گری و شغل فلسفه غرب(نه فعالیت فکری) روی آورید.

 20. آقای ع شما چطور متوجه شدید که من کل چهل جلد فقه جواهری و در واقع کل فقه را رد میکنم؟ کسی که وضو میگیرد نماز میخواند غسل میکند روزه میگیرد و علاقه مند است به حج برود چطور میتواند کل فقه را رد کند؟ مگر احکام این عبادات و سایر عبادات منشءی غیر از کتب فقهی دارد؟ من فقط خواستم شاهد و مثال دقیق آورده باشم برای مدعایم که عمل به ظواهر احکام فقه سنتی ( بویژه از نوع فقه سیاسی اجتماعی قضایی و حقوقی) بدون متدلوژی عقلانی ملتزم به وجدان و شهود اخلاقی نمیتواند همیشه اخلاقی باشد. برده داری جنسیتی حاصل غرب چیست و به فرض معنا داشتن و وجود داشتن چه ربطی به سخن من دارد؟ خفقان آکادمیک به فرض وجود داشتن چه ربطی به حرف من دارد؟مگر من نماینده و وکیل مدافع غرب و لیبرالیسم و مدرنیته و همه این چیزهای به زعم شما بد!! هستم؟!!! بعید میدانم شما فلسفه را دنبال کرده باشید وگرنه حتما نام آلوین پلانتینگا فیلسوف مشهور مسیحی آمریکایی را شنیده بودید و اینقدر با اعتماد به نفس نمیگفتید در فلسفه تعصب ضد مسیحیت یافتم !! تاکید شما بر دقت و انسجام منطقی ستایش برانگیز است اما آیا این همه پراکنده گویی واقعا ناشی از دقت و انسجام منطقی است؟!! مبانی تجربی اینکه ریشه تئوریک و ایدئولوژیک دقت کنید لطفا گفتم تئوریک و ایدئولوژیک نه سیاسی و اقتصادی داعش فتاوای ابن تیمیه است اینست که شخص ابوبکر بغدادی که درس دین هم خوانده بود برای بسیاری از جنایات خودش به فتاوای ابن تیمیه ارجاع دقیق مکتوب میداد و حتی سندش را هم در فضای مجازی منتشر میکرد جنایت به نام دین ریشه و سابقه بسیار زیادتری از هیلاری کلینتون و آمریکا و اسرائیل دارد (محمد بن عبدالوهاب ۲۰۰ سال قبل صلاح الدین ایوبی و سلطان محمود غزنوی ۱۰۰۹ سال قبل و بسیاری دیگر)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *