درس‌گفتار «تاملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی» از سید جمال سامع

درس‌گفتار «تاملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی» از سید جمال سامع

درس‌گفتار تأملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی توسط سید جمال سامع در سرای هنر و اندیشه برگزار می‌شود. فایل جلساتی که تاکنون برگزار شده در دسترس شما قرار می‌گیرد.

.


.

جلسه اول (پیش درآمد)
سوم خرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه دوم (کیرکگارد)
دهم خرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه سوم (کیرکگارد)
هفدهم خرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه چهارم (کارل یاسپرس)
بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه پنجم (کارل یاسپرس)
سی و یکم خرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه ششم (سارتر)
هفتم تیر ۱۳۹۶

.


.

جلسه هفتم (سارتر)
چهاردهم تیر ۱۳۹۶

.


.

جلسه هشتم (گابریل مارسل)
بیست و یکم تیر ۱۳۹۶

.


.

جلسه نهم (هوسرل)
بیست و هشتم تیر ۱۳۹۶

.


.

جلسه دهم (هوسرل)
چهارم مرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه یازدهم (هوسرل)
هجدهم مرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه دوازدهم (هایدگر)
بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۶

.


.

جلسه سیزدهم ( هایدگر)
یکم شهریور ۱۳۹۶

 .


.

درس‌گفتار «تاملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی»

مدرس: سید جمال سامع

منبع: کانال تلگرامی ندای اندیشه

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *