سخنرانی علی نیری با عنوان «انسان مدرن، خرافات مدرن»

سخنرانی علی نیری با عنوان «انسان مدرن، خرافات مدرن»

سخنرانی علی نیری با عنوان «انسان مدرن، خرافات مدرن»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.