درس‌گفتار تعریف پدیدارشناسی جامعه‌شناسی نزد وبر و شوتس از دکتر علی نجات غلامی

درس‌گفتار تعریف پدیدار شناسی نزد وبر و شوتس از دکتر علی نجات غلامی

پنج فایل صوتی و دو متن پی دی اف فوق مربوط به جلساتی درباره تعریف جامعه شناسی نزد وبر و شوتس بوده اند که دو متن ذیل بخشهایی آغازین از کتاب “جامعه و اقتصاد” وبر و “پدیدارشناسی جهان اجتماعی” شوتس هستند که توسط علی نجات غلامی ترجمه شده و محور آن جلسات قرار گرفتند که فایل صوتی شان تقدیم می گردد. هدف از این جلسات بررسی تعریف پدیدارشناختی و وبری شوتش از جامعه شناسی با تکیه بر متن ایشان بوده است.

پنج فایل ذیل مربوط به کارگاه ” درآمدی بر پدیدارشناسی ” که انجمن علمی مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ در اسفند ۹۴ برگزار کرده است.

توضیح دو نکته:

یک.بدیهی است که این جلسات پیش دانسته هایی را لازم دارد.

دو. جلسه اول دقایقی به گفت و گوی با دانشجویان پرداخته می‌شود از آنجایی که برخی مطالب ربط و نسبتی با درسگفتار دارند و شاید برای برخی دیگر ارزشمند باشد، قسمت مربوطه حذف نگردیده و فایل همه جلسات به طور کامل بارگزاری شده اند.

.


.

درس‌گفتار تعریف پدیدار شناسی نزد وبر و شوتس

صوت جلسه ۱

صوت جلسه ۲

صوت جلسه ۳

صوت جلسه ۴

صوت جلسه ۵

.

متن وبر برای جلسات

متن شوتس برای جلسات

.


.

2 نظر برای “درس‌گفتار تعریف پدیدارشناسی جامعه‌شناسی نزد وبر و شوتس از دکتر علی نجات غلامی

  1. ایشان تسلط دانشی و سبک بیان و انتقال فوق العاده ای دارند ولی با بیان هر موضوعی، موضوع جدید دیگری به ذهنشان متبادر میشود و در بیان همان موضوع جدید، وارد موضوعی دیگر میشوند. آنقدر پنجره در پنجره باز میشود که موضوع اصلی فراموش میگردد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.