درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا) در دانشگاه تورنتو در ۱۲ جلسه

.


.

جلسه اول درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

زمان: شنبه ۲۶ آوریل ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

قسمت پیشگفتار کتاب ” تبارشناسی اخلاق ” نیچه

.


.

جلسه دوم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

زمان: شنبه ۳ مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

نیچه و مسئلهٔ اخلاق – جلسه دوم

 .


.

جلسه سوم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

زمان: شنبه ۱۰ مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

نیچه و مسئلهٔ اخلاق – جلسه سوم

.


.

در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

نیچه چگونه به تاکید ارسطو به سیاسی بودن انسان می‌نگرد؟

فلسفه سیاسی نیچه تا چه حد به نگاه او از تاریخ اخلاق سروری و بندگی متاثر است؟

آیا نیچه تجویز نظام سیاسی، مبتنی‌ بر حکومت فرهیختگان دارد یا تاکید او بر ابر انسان، کاملا خوانش غیر سیاسی از او را قوت می بخشد؟

نیچه از کدامین شرایط بیشتر به خشم می آید، جهانی‌ تحت سلطه شرکت‌های قدرت مند یا جهانی‌ پر شده از اشخاصی‌ گم گشته در گله‌های تمدن امروزی؟

زمان: شنبه ۱۷ مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

Politics, Friendship and Solitude in Nietzsche (Confronting Derrida’s reading of Nietzsche in ‘Politics of Friendship’) by Paul J.M. van Tongeren

.


.

جلسه پنجم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

نیچه و سینما: ساختار شکنی یا نوسازی در بستری جدید

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

چگونه روش نقد نیچه‌ای می تواند تاثیری بر روش‌های نقد فیلمی و آنالیز فیلم به طور مشخص داشته باشد؟

چگونه ایده‌های نیچه‌ای می تواند فرهنگ تماشا فعال، بینندگان فیلم را متأثر سازد؟

چگونه شخصیت‌های اپولنینی و داینوسی در عالم سینما با تصویر گذشته شده و آن‌ را غنی کرده اند؟

فیلم‌های ترسناک معمولا به صورت منفی‌ نگاشته می شوند, آیا و چگونه نگاه نیچه‌ای با این زاویه برخورد می‌کند؟

زمان: شنبه ۲۴مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

When Nietzsche wept (2007) with English subtitles

Godard and Nietzsche: A case for Filmosophy by Andrew Roland Jones

.


.

نیچه و پرسش حقیقت

زمان: شنبه ۳۱ مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

نیچه و مسئلهٔ اخلاق – جلسه ششم

.


.

جلسه هفتم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

نیچه و مرگ خدا

زمان: شنبه ۷ ژوئن ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

Session 7. Book 3 of The Gay Science

.


.

جلسه هشتم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

زرتشت نیچه کیست؟

زمان: شنبه ۱۴ ژوئن ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

.


.

جلسه نهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

پاسکال و نیچه: تلاشی متفاوت برای رسیدن به تعالی

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

آیا نگاه هر دو فیلسوف به طبیعت انسان خوشبینانه همراه با احتیاط است و تا چه حد، در این زمینه با هم نظر و متفاوتند؟

چگونه، نگاه پاسکال به نقش مسیحیت در رشد انسان، می تواند روشنگرانه خوانده شود و نیچه با این نحوه تفکّر چگونه مخالف است؟

چگونه خوانش ضّد خرد گرایانه از نیچه و پاسکال می تواند مشکل ساز و با آن از لحاظ فکری برخورد شود؟

زمان: شنبه ۲۸ ژوئن ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

.


.

جلسه دهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

همراه با یوسف مصدقی

روایت نیچه از تاریخ فلسفه

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

روایت نیچه از تاریخ فلسفه در کجای پروژه فلسفی او قرار می گیرد؟

اهمیت این روایت در هرمنوتیک مدرن چیست-

زمان: شنبه ۵ ژوئیه ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

لطفا برای این جلسه، صفحه ده متن زیر و فصل اول کتاب فراسوی نیک و بد (درباره پیشداوری‌های فیلسوفان) را مطالعه بفرمائید

Twilight of the Idols -Friedrich Neitzsche

 فراسوی نیک و بد – نیچه

  Beyond Good and Evil -Friedrich Neitzsche 

.


.

جلسه یازدهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

همراه با امیر گنجوی و هومن رضوی

(نیچه در زمین بوکس (نقدهای لوکاچ و ویت از نیچه

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

در این جلسه سعی می کنیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

از نگاه لوکاچ و وِیت، چه کمبودها و نواقصی را در نظریات نیچه می توان تشخیص داد؟

نظریات لوکاچ و ویت بر چه اصولی بنا شده اند و دارای چه ارتباطی با شرایط سیاسی-اجتماعی زمانه خود هستند؟ و تا چه حد نظریات لوکاچ و وِیت با واقعیت تفکرات نیچه مرتبط است؟

متن پیشنهادی برای مطالعه:

The Destruction of Reason. Georg Lukács 1952

.


.

جلسه دوازدهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

همراه با مهدی صاحبکار

نیچه: مناقشه‌ای درباره‌ی حقیقت و اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

دو پرسش اساسی که می‌کوشیم نه پاسخ که دست‌کم تشریح بهتری برای خود پرسش‌ها بیابیم به این شرحند:

حقیقت در سنت متافیزیکی غرب چه معنایی داشت که نیچه دیگر خود را متعهد به آن نمی‌دید؟

اخلاق یا قدرت، کدام یک به زندگی نزدیک‌ترند؟

متن پیشنهادی برای مطالعه:

.


.

درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

منبع : سایت انجمن فلسفی آگورا

.


.

8 نظر برای “درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

  1. سلام
   برای افرادی چون من که فلسفه و مسائل مربوط به آن را در حد و اندازه ی درک یک انسان غیرمتخصص در این رشته دنبال کرده و صرفا علاقه ی شخصی مسبب این پیگیری ست مطالب این سایت و زحمات شما واقعا راهنما و راهگشاست.گوش دادن به درسگفتارهای این عزیزان الحق و والانصاف فوق العاده مثمر بوده و حداقلش این است که باعث شده پرسشهای بسیاری بر ذهنم نقش بگیرد که تا قبل از آن ابدا موضوعیتی نداشت.خواستم ببینم اگر پرسشی بود امکانش هست از همین طریق عنوان کنم یا باید بصورت خصوصی تر برای دوستان بفرستم.
   نهایت سپاس از محبت و لطف تک تک شما بزرگواران که در راه اعتلاء اندیشه ورزی جامعه تلاش میکنید.درود

 1. با سلام
  سالهاست که به فلسفه می پردازم و همیشه ارزومند جایی برای سوالات بیشمارم.چندیست که گروه شما رایافته ام.
  لذا خواستم به این وسیله تشکر خودم را از کار بزرگتان ابراز کنم
  به امید روشنایی

  1. بله اساسا کسانی که در ایران فلسفه می گن به این علت که تابع بودندو بدون این که نگاه و خرد شخصی به کار ببندند به سوی یک فیلسوف یا نحله رفتند و تخصص در یک موضع گرفتند هیچ گاه توان نگاه متکی بر عقل را به مسایل ندارند. بله تک جمله های همه این افراد به علت غیر بدیع و اصیل بودن و کپی لبودنشان از دیگران از کل مطلبی که ارائه می دهند بهتر است چون اون تک جمله ها حاصل فکر یک فیلسوف است که نظری داشته و به مسیله ای توجه کرده . جذابیت مال جهان بیگلو نیست مال اون گوینده اولیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *