درس‌گفتارهای «سعادت، از دوران باستان تا امروز» از رامین جهانبگلو (آگورا)

درس‌گفتارهای «سعادت، از دوران باستان تا امروز» از رامین جهانبگلو

آگورا: در سیزدهمین فصل از نشست‌ها ی انجمن فلسفی‌ آگورا، به سعادت: از دوران باستان تا امروز، در نگاه مکاتب فلسفی و فیلسوفان دورانهای گوناگون، در ادیان و مذاهب و نیز بازتاب ایده سعادت در ادبیات و هنر خواهیم پرداخت.

رامین جهانبگلو: سعادت اغلب به عنوان غایت نهایی زندگی انسان مطرح شده است. از این نظر، سعادت والاترین غایت است که از اهداف کوچک زندگی‌ (مثل ثروت و مقام) جداست. با این حال، هنگامی که به سعادت می‌‌اندیشیم، آنچه که در ذهن ما بیدار می‌‌شود، این فکر است که باید به برآورده کردن خواست‌ها و نیازها اندیشید. ولی‌ در واقع، رضایت کامل خواسته‌ها و ارضاء امیال الزاماً به معنای رسیدن به سعادت و خوشبختی‌ نیست. پس سعادت را چگونه باید توصیف کرد؟ آیا سعادت یک ناکجاآباد است؟ یا اینکه سعادت همانطور که فلاسفه ی یونان فکر می‌‌کردند، در فضیلت و در جستجو ی نیکی‌ و زیبایی‌ است. برخی‌ از فلاسفه (مثل اپیکوری‌ها) سعادت را در لذت می‌‌دیدند و برخی‌ مثل (رواقیون) سعادت را در صلح با جهان و جهان‌وطنی بودن می‌‌دانستند. ولی‌ شوپنهاور فیلسوفی است که سعادتمندی را در نفی اراده معطوف به حیات می‌‌بیند، و برای نیچه سعادت معنا ندارد مگر از طریق اثبات زندگی،‌ همچون جشن و سرمستی. و البته از نگاه ادیان ابراهیمی، سعادت، زندگی‌  ِ بعد از مرگ و رستگاری است. ولی‌ در دنیایی چون جهان امروز که همه چیز از ارزشی نسبی‌ برخوردار است و همگان معنای خود را از دست داده‌اند، آیا هنوز هم بحث در مورد سعادت ممکن است؟ این پرسشی است که خواهیم کوشید در میان پرسش‌ها ی دیگر در فصل جدید آگورا به آن بپردازیم.

.


.

جلسه اول | سعادت در نگاه برتراند راسل

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵

لطفاً برای این جلسه متن کتاب “تسخیر سعادت” به فارسی نوشته “برتراند راسل” را بخوانید

.


.

جلسه دوم | سعادت نگاه کنفسیوس

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵

لطفاً برای این جلسه متن را بخوانید

.


.

جلسه سوم | سعادت در آموزه های بودا

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵

 لطفاً برای این جلسه متن را بخوانید 

.


.

جلسه چهارم | فلسفه حق هگل؛ خانواده و زندگی اخلاقی

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵

لطفا برای این جلسه لطفا برای این جلسه پاراگراف های ۶۵ از فصل زیر را مطالعه فرمایید

.


.

.


.

جلسه هفتم | خدای عاشقان و دیالکتیک محبت در اندیشه های ابن عربی

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با ج. د. کامران

تاریخ: ۵ دسامبر ۲۰۱۵

کامران اینگونه توضیح می دهد:
در نظریات ابن عربی عاشق و معشوق رابطه‌ای اونتولوژیک دارند. لذا بواسطه عشق است که انسان امتیازی  ویژه در سیستم عاشقانه‌ی وجود دارد. در مناسبات اونتولوژیک عشق یگانه کلید فهم نوع بشر است. برای ابن عربی عشق فراسوی تعریف است و همین جلوه عشق است که آن را با وجود همسان میکند. عشق قابل تجربه است و ازاین روی از بحث دور و به ذوق نزدیک است. عشق تصاحب یک اوبژه نیست بلکه تجربه‌ای است که مدام در نزدیکی و دوری عاشق و معشوق جلوه میکند

لطفاً برای این جلسه این متن را با کلیک کردن روی همین خط بخوانید

لطفا ویدئوی زیر را ملاحظه فرمایید

.


.

جلسه هشتم | رواداری و سعادت اجتماعی

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با کوروش شهرام

تاریخ: ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

منابع انگلیسی:

رواداری در فلسفه افلاطون

گفته هایی از کارل پوپر

ویدئویی کوتاه به زبان انگلیسی از اریک فروم با عنوان برابری و سعادت

منبع فارسی:

کتاب تسخیر سعادت، نوشته برتراند راسل

ویدئویی به زبان آلمانی از اریک فروم با عنوان انسان مدرن و آینده او

کوروش اینگونه توضیح می دهد:

انسان، از بهشت رانده شده ایست که “سعادت” جاودانیش به خاطر شیفتگی اش به “سیب سرخ انتخاب” به چالش کشیده شده است. از سوی دیگر انسان موجودی اجتماعیست که هستی خویش را در پناه “دیگری” (جامعه و انسانهای دیگر) می یابد. انسان برای فرار از تنهایی و عدم، به دامان “دیگری” پناه میبرد. همان پناه بردنی که کارزار حفظ فردیت و هویت انسان را در برابر “دیگری” نیز به دنبال دارد. در این میانه و در این کارزار، مفهوم سعادت و خوشبختی برای انسان ابعاد پیچیده ای می یابد. درنظر نگرفتن این پیچیدگی، سعادت و خوشبختی انسان را به ناکجاآبادی بیش مبدل نمیکند. سئوال اینجاست که چگونه زیستنی، به عنوان شرط لازم سعادت، میتواند توازنی میان فردیت “من” و نیاز “من” به “دیگری” بوجود آورد.  سئوال اینجاست که سعادت “من” تا چه اندازه به سعادت “دیگری” وابسته است.

از این منظر صحبت سعادت و خوشبختی “من”، صحبت جدال، نیاز، همزیستی با “دیگری” و رواداری نیز هست

محتوای بحث شامل موضوعات زیر خواهد بود

روانشناسی انسان مدرن و نیازهای انسان امروز به عنوان  شرطهای لازم، و نه کافی، برای سعادت انسانها -اریک فروم

رواداری به عنوان عاملی برای متعادل ساختن رابطه  میان فردیت و نیاز اجتماعی بودن انسانها

تعریف رواداری

دیدگاه های کارل پوپر(طبیعت پارادوکس رواداری)، گاندی، گوته در رابطه با رواداری

رواداری در فرهنگ و ادبیات ایرانی، مروری کوتاه بر اشعار مولوی در رابطه با اهمیت رواداری به منظورارج نهادن به هستی و سرشت انسانها

پایان جلسه با پخش مصاحبه ای کوتاه با برتراند راسل و نتیجه گیری در باره نقش رواداری در سعادت اجتماعی انسانها

.


.

جلسه نهم | سقراط، روشنفکری عمومی و سعادت

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: شنبه ۹ ژانویه ۲۰۱۵

در جلسه نهم همراه با رامین جهانبگلو نگاهی خواهیم داشت به رابطه سعادت و نقش روشنفکر در فضای عمومی و سقراط به مثابه تجلی روشنفکری در فضای عمومی

لطفا برای این جلسه متن زیر قسمتی از کتاب در شرف انتشار رامین را مطالعه فرمایید:

Public Intellectual Happiness, Socrates as Philosopher-Citizen 

.


.

جلسه دهم | سعادت و مسئله تمدن

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵

در جلسه دهم همراه با رامین جهانبگلو نگاهی خواهیم داشت به رابطه سعادت و تمدن

لطفا برای این جلسه فصل سوم کتاب تمدن و ملالت های آن نوشته فروید را مطالعه فرمایید:

تمدن و ملالت های آن 

.


.

جلسه یازدهم | خشونت، عدم خشونت و سعادت

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵

در یازدهمین جلسه از این فصل همراه با رامین جهانبگلو نگاهی خواهیم داشت به رابطه خشونت و سعادت
لطفا برای این جلسه متن زیر را مطالعه فرمایید:

http://www.mainstreamweekly.net/article2353.html

همچنین لطفا این ویدئو را که حاوی مباحثه‌ای با موضوع خشونت‌ورزی در فرهنگ ایرانی با شرکت رامین جهانبگلو را ملاحظه فرمایید.

.


.

جلسه دوازدهم |  شجاعت زیستن

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۳۰ ژانویه ۲۰۱۵

در دوازدهمین جلسه از فصل سعادت همراه با رامین جهانبگلو نگاهی خواهیم داشت به تفسیری اگزیستانسیالیستی از سعادت در اندیشه های پال تیلیش، فیلسوف آلمانی- آمریکایی

کتاب شجاعت بودن از این نویسنده به زبان انگلیسی در لینک زیر موجود است:

شجاعت بودن اثر پاول تیلیش

.


.

جلسه سیزدهم | شکنندگی گذشته و تمدن زدایی، آیا بدون گذشته میتوان خوشبخت بود؟

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۶ فوریه ۲۰۱۵

در جلسه سیزدهم همراه با رامین جهانبگلو پیرامون این پرسش صحبت خواهیم کرد که آیا بدون گذشته میتوان سعادتمند بود؟

لطفا برای این جلسه دو مقاله زیر نوشته رامین جهانبکلو را مطالعه بفرمایید، مقالات به زبان انگلیسی هستند:

Islamic Pluralists Must Show Their Face

ISIS’s Destruction of Monuments Is a War on History That Mustn’t Be Victorious

.


.

جلسه چهاردهم | “اونامونو” و  حس سوگ انگیز زندگی

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۱۳ فوریه ۲۰۱۵

در جلسه چهاردهم همراه با رامین جهانبگلو نگاهی خواهیم داشت به اندیشه های اگزیستانسیالیستی میگوئل اینومونو و مشهورترین کتاب او به نام حس سوگ انگیز زندگی. کتاب مذکور به زبانهای انگلیسی و فارسی در دو لینک زیر قابل دسترسیست

درد جاودانگی

Tragic Sence of Life

.


.

جلسه پانزدهم | مسئله سعادت در رمان مادام بواری

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با رامین جهانبگلو

تاریخ: ۲۰ فوریه ۲۰۱۵

 در جلسه پانزدهم همراه با رامین جهانبگلو نگاهی خواهیم داشت به ادبیات و رمان “مادام بواری” اثر گوستاو قلوبر. چنانچه این رمان را نخوانده اید نسخه های فارسی و انگلیسی مادام بواری در لینک های زیر موجود است:

نسخه انگلیسی مادام بواری

نسخه فارسی مادام بواری

.


.

جلسه شانزدهم (پایانی) | سینمای رویاپرداز ایران

مشاهده سخنرانی این جلسه در یوتوبدانلود صوت سخنرانی این جلسه

مشاهده پرسش و پاسخ این جلسه در یوتوبدانلود صوت پرسش و پاسخ این جلسه

همراه با عارف محمدی و رامین جهانبگلو

تاریخ: ۲۷ فوریه ۲۰۱۵

 در جلسه شانزدهم و پایانی این فصل همراه با عارف محمدی پیرامون بازتاب معنای سعادت نزد ایرانیان در سینمای ایران به گفتگو خواهیم پرداخت. همچنین رامین جهانبگلو در یک پنل پیرامون این پرسش که “آیا ایرانیان ملتی خوشبخت هستند” صحبت خواهد کرد

عارف محمدی در ارتباط با این جلسه تماشای فیلم ” گنج قارون” را توصیه کرده است.

.


.

درس‌گفتارهای «سعادت، از دوران باستان تا امروز» از رامین جهانبگلو

مکان: دانشگاه تورنتو، ساختمان OISE

آدرس: شماره ۲۵۲ خیابان بلور غربی، شهر تورنتوی کانادا

.


.

5 نظر برای “درس‌گفتارهای «سعادت، از دوران باستان تا امروز» از رامین جهانبگلو (آگورا)

 1. ااین کهدر دنیای امروز سخن گفتن از سعادت ممکن باشد یا نه حاوی تکنیکی روانشناختی است. پیش ا ورود به تبیین نویسنده چیزی را در ذهن مخاطب مینشاند بدون این که متوجه شود در اثر شنیدن عنوان چیزی را در نا خودآگاهش نشانده اند. مهم نیست که جهانبگلو خود نیز تحت تاثیر چنین تکنیک عنوان نویسی ای قرار گرفته باشد و یان . و این که خود خواسته و یا ناخواسته مخاطب را مجبور به تماشا از دایره تنگ چشمی شهرفرنگ نگاشته جهانبگلو نموده باشد. سعادت یا وجود دارد و یا نه، چه در دنیای امروز بتوان از آن سخن گفت یا نه.
  بگذارید کمی از داروی خود جهانبگلو به خودش بدهم! آقای جهانبگلو بیا با در جمع افراد اهل دل سعادتی را که راجع ّه آن دچار تردیدی با تمام وجود حس کن.

 2. از مدیریت محترم سایت صدانت جهت اطلاع رسانی سپاسگزارم. ولی ای کاش خلاصه ای مکتوب از هر یک درس گفتارها نیز در اختیار قرار می گرفت

 3. سلام
  لطفا برای ما که فیلتر شکن نداریم و نمی توانیم به یوتیوب برویم، تسهیلاتی فراهم آورید و فایلهای تصویری را در سایت دیگری آپلود کنید مثلا در آپلود بوی یا مدیا فایر و …. تا فایل های تصویری را دانلود کنیم
  در ضمن در خصوص جلسه ۱۵ فایل کتاب مادام بواری نسخه فارسی را اشتباه قرار داده و کتاب اونامونو قرار داده شده است

 4. عرض سلام و احترام

  اگر محیت کنید و صوت درس‌های روان‌شناسی اخلاق آقای ملکیان را در سایت بگذارید به خیلیاز علاقمندان کمک خواهید کرد.
  اگر براتون امکانش هست، لطفا دریغ نکنید.

  با تشکراز شما و زحماتتون

 5. ی ایراد دیگه هم امروز بهش برخوردم، جلسه دوازدهم هردوتا صوت مربوط به پرسش و پاسخ هستش. صوت قسمت درسگفتار جلسه ۱۲م رو اگه مایل بودین پیدا کنید و از نو بارگذاری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *