داشته های خود را تحقیر نکنیم

داشته های خود را تحقیر نکنیم

داشته های خود را تحقیر نکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.