سخنرانی دکتر حمید طالب‌زاده و محمود مروارید “نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی”

سخنرانی دکتر حمید طالب‌زاده و محمود مروارید "نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی"

سخنرانی دکتر حمید طالب‌زاده و محمود مروارید “نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.