سخنرانی حمید طالب‌زاده و محمود مروارید “نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی”

سخنرانی دكتر حمید طالب‌زاده و محمود مرواريد "نظريه ادراكات اعتباری علامه طباطبايی"

انجمنِ علمیِ فلسفۀ دانشگاهِ تهران برگزار میکند: سخنرانی دکتر طالب زاده و دکتر محمود مروارید، با عنوان ” نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی “؛ یکشنبه ٢۶ اردیبهشت، تالار کمالِ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ساعت ١۵.

علامه طباطبایی در مقاله ششم از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم باب  جدیدی را در مبحث اعتباریات باز می کند که از ابتکارات فلسفی اوست. وی با توسعه کاربرد اعتباریات، معنایی اخص از آن را به اخلاق وارد می کند و احکام اخلاقی را ذیل اعتباریات قرار می دهد. از این رو با قول به تقدم «باید» نسبت به «حسن» و قبح»، مبادی احکام اخلاقی را در مبادی صدور «باید» از فاعل قرار می دهد. دامنه بحث ادراکات اعتباری البته تنها شامل اخلاق نمی شود و تبعات و لوازمی هم در مباحث مابعدالطبیعی دارد. طی چند دهه اخیر باب ادراکات اعتباری از همان ابتدا بحث های بسیاری را بر انگیخت. بسیاری آن را به معنای نسبی انگاشتن حسن قبح اخلاقی تعبیر کردند و به نقد  آن پرداختند و پاره ای نیز آن را مبنایی برای بنیادگزاری علوم انسانی قلمداد کردند. دکتر طالب زاده عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران و دکتر محمود مروارید عضور هیئت علمی گروه فلسفه تحلیلی پژوهشگاه علوم بنیادی نیز رویکردهای متفاوتی به این مبحث دارند.

.


.

مطالب مرتبط:

دانلود صوت سخنرانی حمید طالب‌زاده و محمود مروارید “نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی”

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *