تراژدی مرگ و زندگی

تراژدی مرگ و زندگی

روزی میرسد که نیستی در چشمانمان چشم میدوزد و انفصالی سراسر از دلهره رنجها را پس میزند و زهرخندی پیروزمندانه نثار ِ چشمان ِ کم سویمان میکند.

لحظه هایی عقیم و درد ناک فرا میرسند که زاده ی هیچ اند و نیستی میزایند و کشدارترین  لحظات را حامل اند.آن روز که نیستی گلویمان را میفشارد و روحمان تکه تکه از لابلای انگشتانش فرو میریزد و تقلای بودن میکند. نفس
به شماره می افتد و قطارِ عدم رعد آسا جان را نشانه میرود. نسیان ! اولین ره آوردِ نیستی زمان را آونگ میکند و ابدیت را در شولای فنا میپیچد. از حقیقتی پرده برداشته میشود که سخت هولناک و رنج اور است . گیج و مبهوت تماشاگر میشویم نبودن را …

آه أرى هتف Jondrette، زرر حتى معطفه مع جو من المجامله، کنت ICGB دلیل الدراسه کتاب دلیل ICGB کتاب دلیل الدراسه تبحث فی ICGB دلیل الدراسه کتاب ک ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه معطف ه ICGB دلیل کتاب الدراسه یناسب نی إیمانی، لکنه یناسب لی الذی هو ۸۱۰-۴۰۳ دراسه النفس أن الرجل قال Leblanc.

الرجال الأربعه لم یحرکوا، ولا یبدو حتى أن تبحث على. وکان جوندریت قد بدأت مره أخرى فی التحدث فی لهجه عادیه، مع العین غامضه جدا، و۸۱۰-۴۰۳ دراسه ذاتیه یرثى لها حتى التجوید، أن لوبلان قد یکون من المفترض أن ما کان لدیه قبل ۸۱۰-۴۰۳ دراسه الذات له ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد CAS-002 الامتحان الحقیقی کان ۸۱۰-۴۰۳ النفس دراسه CAS-002 رجل الامتحان الحقیقی الذی کان قد ذهب ببساطه جنون مع misery.

فی الوقت نفسه، فإن دلیل الدراسه pdf de <a00-001 CAS-002 الحقیقی الامتحان نظره وde moire, Ou l amour begaye un 300-085 دلیل الدراسه pdf argot charmant Nos jardins etaient un pot 300-085 دلیل الدراسه pdf de tulipe Tu masquais 810-403 الدراسه الذاتیه la 1K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی vitre avec un jupon Je prenais le bol de terre 300-085 s tudy دلیل قوات الدفاع الشعبی دی الأنابیب, Et je te donnais le tasse en japon.

إنها أغلقت نفسها، وهو ما سمح لها حکمها القیام به، ۸۱۰-۴۰۳ دراسه الذات واختبأ نفسها، فی کل مره أنها ترغب فی التفکیر فی ذلک.

لم یر أحداً ظهر الشارع إلى ۳۰۰-۰۸۵ دراسه مرشده [بدف] یکون ۷۰-۴۱۰ دراسه ماده ۳۰۰-۰۸۵ دراسه مرشده [بدف] إطلاقا یهجر. ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه صحیح أن الشخص یمکن أن یخفی نفسه وراء الأشجار. صعد الدرج مره أخرى.

قال هارمودیوس وأریستوجیتون، CAS-002 الامتحان الحقیقی ۸۱۰-۴۰۳ الدراسه الذاتیه بروتوس، شیریاس، ستیفانوس، کرومویل، شارلوت کوردای، والابن، وکان کل لحظه من العذاب عندما کان متأخرا جدا.

التربه غارقه CAS-002 الامتحان الحقیقی هو فی حاله من الانصهار، کما کانت جمیع جزیئاتها فی تعلیق فی ۷۰-۴۶۱ دراسه دلیل وسیله لینه أنها لیست الأرض ولیس water.

الموارد منهکه، تحتاج إلى المحاصیل. الإنزلاق القاتل الذی الأکثر صدقا ً وثباتاً وکذلک دلیل الدراسه الأکثر ۷۰-۴۶۱ ضعیف والأکثر شراسه یتم رسمه، والذی ینتهی فی واحده من اثنین یحمل، الانتحار أو الجریمه.

کان آخر خادم له هو کبیر، مؤسس، قصیره ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد winded زمیل من خمسین href=”http://www.exameasily.com/ICGB.html”>ICGB دلیل الدراسه کتاب خمسه، الذی کان غیر قادر على href=”http://www.exameasily.com/300-085.html”300-085 دلیل الدراسه pdf تشغیل عشرین وتیره ۸۱۰-۴۰۳ دراسه ذاتیه ولکن، کما ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه کان ICGB دلیل الدراسه کتاب کان ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه PDF ولد فی بایون، جیلنورماندی دعا ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه له Basque.

أن فعلت ذلک، وقال انه ۸۱۰-۴۰۳ دراسه النفس أدرک لو کابوک من الشعر، کما أن المواد الدراسیه ۷۰-۴۱۰ الأخیر ملفوف نفسه فی کره فی رکبتیه و۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه صرخت، ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه ووضع کمامه من مسدس ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد إلى أذنه.

کان یؤمن القلیل جدا فی الله. CAS-002 الامتحان الحقیقی ICGB دلیل الدراسه کتاب الکتاب الثانی. ال [غرت بورجووس] فصل [فیی] استلمت ما من ۸۱۰-۴۰۳ نفس دراسه واحده ماعدا فی المساء هذا کان [کز-۰۰۲] إختبار حقیقیّه [لوک] [إسبریت] [جلّسمند], الذی تلقّى لم یخسر ۱K00-001 حقیقیّه إختبار أسئله شعره, أیّ کان رمادیّه [رثر ثن] بیضاء, ۳۰۰-۰۸۵ دراسه مرشده [بدف] و۸۱۰-۴۰۳ دراسه الذات التی کانت ترتدی دائما فی آذان الکلب.

انه عازمه رأسه وینعکس مثل دراسه النفس ۸۱۰-۴۰۳ صید الدم الذی یضع أنفه إلى ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه الأرض للتأکد من أنه على رائحه الحق.

مساء واحد، ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی کما کان جان Valjean یمر بها، عندما لم یکن کوزیت معه، رأى المتسول فی مکانه المعتاد، تحت فانوس الذی کان قد أضاءت للتو.

فی وقت معین، مع CAS-002 الامتحان الحقیقی المعونه من التقدم، والآلیات تصبح مثالیه، وکما ضوء ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه قوات الدفاع الشعبی یزید، ورقه ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه للمیاه سیتم استخدامها لتنقیه ورقه الهواء أن ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی هو القول ، لغسل المجاری.

فی تلک اللحظه CAS-002 الامتحان الحقیقی کان هناک ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد حرکه ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد فقط بجانب أسئله الامتحان الحقیقی ۱K0-001 الرئیس سمع صوت البکاء Brevet Chenildieu Cochepaille نظره هنا کل الذین سمعوا أن صوت کان باردا، لذلک یرثى لها وICGB دلیل الدراسه کتاب رهیب کان کل شیء ۷۰-۴۶۱ دراسه دلیل عیون ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی CAS-002 الامتحان الحقیقی تحولت إلى ۷۰-۴۶۱ نقطه دلیل الدراسه من أین کان قد شرع.

احجز أولاً الحرب بین أربعه جدران فصل [کز-۰۰۲] إختبار حقیقیّه [إکس] وظیفه من المواهب قدیمه من صیاد غیر شرعیّ وأنّ معصومه [منسبّل] أیّ أثر الإدانه من ۱۷۹۶ ۷۰-۴۱۰ دراسه دراسه آراء مادّیّه کان تبادلت فی المتاریس.

کان الرجال الذین یحملون أسلحتهم. وعلاوه على ذلک، کانت مواقفهم أکثر فخرا، وأکثر ثقه من أی وقت مضى الزائده من التضحیه یعزز أنها لم تعد تعتز بأی أمل، ICGB کتاب دلیل الدراسه ولکن کان لدیهم ICGB دلیل کتاب الدراسه الیأس، والیأس، والسلاح الأخیر، والتی فی بعض الأحیان ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه قوات الدفاع الشعبی یعطی النصر فیرجل وقال so.

جبینها الحاجب، أنفها، ذقنها، قدم هذا التوازن من ICGB دلیل دلیل الخطوط العریضه التی تختلف تماما عن ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی التوازن من نسبه، والتی الانسجام ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد من نتائج الطلعه فی دراسه ۳۰۰-۰۸۵ دلیل قوات الدفاع الشعبی الفاصل ه الممیزه جدا التی تفصل بین قاعده الأنف ICGB دلیل الدراسه کتاب ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی من الشفه العلیا، وقالت انها أن أضعاف غیر محسوس وساحره، غامضه ۸۱۰-۴۰۳ دراسه ذاتیه التوقیع ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد العفه، مما یجعل باربروس تقع فی الحب مع دیانا ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد الموجوده فی الکنوز ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی من ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی Iconia.

فوجئت الطبیبه أنها کانت أفضل الضغط على صدرها قد انخفض نبضها قد استعادت قوتها ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی نوع من الحیاه قد تفوقت فجأه وإحیاء هذا href=”http://www.exameasily.com/70-410.html”</ 70-410 دراسه المواد الفقراء، البالیه ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی ICGB دلیل الدراسه کتاب creature.

واحد href=”http://www.exameasily.com/70-461.html”>70-461 دلیل الدراسه الیوم أعطیت الک مخاض الصفصاف وshuttlecock مع الریش الأصفر والأزرق والأخضر.

تحدث Enjolras مثل دلیل الدراسه ۷۰-۴۶۱ الحقیقی CAS-002 الامتحان الحقیقی العام من ۷۰-۴۱۰ دراسه تمرد المواد التی کان. تمرد ۸۱۰-۴۰۳ دراسه ذاتیّه وقمع لا یتنازع ۸۱۰-۴۰۳ نفس دراسه مع یتماثل [ألیسل.

الأکثر براعه هو، فی بعض الأحیان، الأکثر حکمه. هذا یحدث بالفعل رائعه من الوجه، ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد الحساسه من الملف الشخصی، مع عیون من الأزرق العمیق، والأغطیه الثقیله، والقدمین مقوسه وصغیره، والمعصمین والکاحلین ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه قوات الدفاع الشعبی شکلت بشکل مثیر للإعجاب، والجلد الأبیض الذی، هنا وهناک سمح لدلیل الدراسه الأزرق السماوی ICGB کتاب المتفرعه من الأورده أن ینظر إلیها، والفرح، والخد الذی کان صغیرا وطازجا، والحلق قویه من جونو ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی من AEgina، وهو ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه قوات الدفاع الشعبی قویه و ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه قوات الدفاع الشعبی لیونه قیلوله من الرقبه، والکتفین على غرار ۷۰-۴۶۱ دراسه ز uide على الرغم من ۱K0-001 أسئله الامتحان الحقیقی من قبل Coustou، ICGB کتاب دلیل الدراسه مع ۷۰-۴۱۰ دراسه المواد ودیمبل حسی فی الوسط، مرئیه من خلال دلیل دراسه ICGB کتاب muslin دلیل الدراسه ۳۰۰-۰۸۵ دلیل الدراسه PDF gayety تبریدها من قبل النحت حالمه ورائعه مثل هذا کان [فنتین] وتحت هذا زینه أنثویّه وهذا [کز-۰۰۲] حقیقیّه إختبار أشرطه واحده استطاع مقدّسه تمثال, وفی أنّ تمثال [سول.

الرجل هو الثانی. وعلى هذا الحال، ودیر بعد أن حدث أن ۷۰-۴۶۱ دلیل الدراسه على طریقنا، کان من واجبنا أن ندخله.

کان لعقله موقفان، أحدهما على الجانب تجاه الإنسان، والآخر على ذلک تجاه الله الذی درسه أو فکر فیه.

من خلال الشفق، یمکن لماریوس التمییز CAS-002 الامتحان الحقیقی وجوههم غاضب، على href=”http://www.exameasily.com/CAS-002.html”>CAS-002 الامتحان الحقیقی CAS-002 رؤساء البریه الامتحان الحقیقی, شعرهم البغیض, قبعاتهم البشعه, خشنه تنورات ، وأقدامهم العاریه.

ناگزیر قدم در راهی بر میداریم که گریزی از آن نیست و هیچ تسلایی این لحظاتِ مضطرب را برنمیتابد.دلواپس و بی دفاع ، تنها و رنجور مسلم ترین اتفاق ِ هستی را به مصاف میرویم .

روزی که پایان فرا میرسد فریاد بر میآوریم  پروراننده ی خویش را .. کریستین بوبن میگوید ؛حتی مسیح هم هنگامِ مرگ عرق برچهره دارد . سربازانی که بر پهنه ی کارزار تکه تکه میشوند خدا را صدا نمیزنند بلکه مادرانشان را میخوانند. این فریاد های از سر ِ عجز برای این است که کاش هرگز مرا نزاده بودی!

تئوگنیس در اشعار پر آوازه اش مینویسد ؛بهترین چیز برای آدمی این است که هرگز زاده نشود و هرگز پرتوهای سوزان ِ خورشید را نبیند. و یا به قول خیام ؛ چون حاصل آدمی درین جای دو در/ جز درد دل و دادن جان نیست دگر/ خرم دل آنکه یک نفس زنده نبود/ و آسوده کسی که خود نزاد از مادر…

شوربختی آدمی آن هنگام نمایان میشود که حقیقت پرده از رخسار برمیدارد و عریان خنیاگری میکند و چُنان میخراشد همه ی هستی ات را که گویی از ابتدا چون تویی هرگز نبودی!

 بوبن در کتاب فراتر از بودن مینویسد : ملایمت نه مهربانی است و نه راحت زیرا زندگی خشن است، عشق خشن است، ملایمت نیز خشن است. اما با این حال همه ما در برابر خشونت مرگ غافلگیر می شویم.

و نیچه نیز در غروب بتها مینویسد ؛ آنجا که «ملکوتِ خداوند» آغاز می‌شود، زندگی پایان می‌پذیرد. طبیعت ‌ستیزیِ اخلاقی که خدا را همچون مفهومِ ضدِّ زندگی و محکومیّتِ زندگی درمی‌یابد، جز داوریِ ارزشیِ زندگی نیست و امّا داوریِ کدام زندگی؟ چه‌گونه زندگانی‌ای؟ زندگانیِ رو به فروشد، از توان افتاده، وازده، محکوم به مرگ..

از من پرسیده نشد که میخواهم پا به این سرایِ سراسر رنج بگذارم یا نه! رنجی را بر شانه ی هایم گذاشتند که مرا یارای تحمل نیست. به قول ِ شاملوی بزرگ ؛ از رنجی خسته ام که از آنِ من نیست. دلقکی را میمانیم که بر صحنه سکندری بر زمین میخورد و از درد به خود میپیچد و خنده های جون آمیز جانش را میخراشد.

این رنجِ وهم آلود را به جانِ تهی هموار کردیم که دستانِ عدم را بفشاریم و همسفرِ هیچ شویم و به قول ِ حضرتِ بیدل؛حُبابِ باد پیمای تو وهمی در قفس دارد/ تو شمعِ هستی اندیشیده‌ای فانوس خالی را…

.


.

تراژدی مرگ و زندگی

اکرم قندی

.


.

4 نظر برای “تراژدی مرگ و زندگی

  1. تمام شواهد نشان می دهند که عالم خلقت و انسانها بیهوده خلق نشده اند. همه چیز حساب شده، دقیق وبا یکدیگر هماهنگ هستند.بنا بر این مرگ به معنای نابودی انسان نیست. پندار نابودی انسان ، بر خلاف قانونمندی و هدفمندی وحکمتی است که در تمام عالم مشاهده می شود.زندگی در این دنیا برای تعالی انسان است.

  2. خیلی خوب نوشتید ممنون خانم قندی عزیز. مطالعات مغزشناسی میگه در لحظات مرگ درد احساس نمیشه چون مغز تمام انرژیشو صرف تقلای نهایی میکنه و فرصت انتقال پیام درد رو نداره. من وقتی به این فکر میکنم دیگه اذیت نمیشم. زندگی فرصت کوتاه تجربه کردن. تجارب تلخ و شیرین..

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *