درس‌گفتار متن‌خوانی تأملات دکارت از علی نجات غلامی

در درس‌گفتار «متن‌خوانی تأملات دکارت» ، علی نجات غلامی می کوشد به شیوه ای اساسی وارد عالم پدیدارشناسی و پس زمینه های آن در تاریخ فلسفه مدرن شود. ازآنجاکه هوسرل در آغاز سخنرانی های پاریس – که متن مبسوط آنها تأملات دکارتی است – پدیدارشناسان را نودکارتیان راستین می نامد، وی می کوشد نخست تأملات در فلسفه اولی از دکارت را موبه مو تحلیل کند و آنگاه وارد تحلیل متن هوسرل شود. تحلیل وی نه تنها همراه با ترجمه دقیق متن و شرح آن است، بلکه به گونه ای می شود گفت که در حال فلسفیدن است، طوری که عامدانه می خواهد مخاطب صرفاً مقداری فرمول صوری را به یاد نسپارد و اساسی ترین دغدغه های فلسفی را به طور زیسته درک کند. هدف او این است که بعد از شرح کتاب دکارت وارد کتاب هوسرل یعنی تأملات دکارتی شود و آرام آرام جلسات را در کانال تلگرامی شخصی اش منتشر می کند و ما نیز نه جلسه ای که تاکنون انجام شده است را اینجا بارگذاری می کنیم و در جلسات بعدی با وی همراه می شویم.

.


.

صوت درس‌گفتار متن‌خوانی تأملات دکارت

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

ادامه دارد…

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *