بنیاد تاریخ در تفکر هگل، سیدمحمدتقی چاوشی

بنیاد تاریخ در تفکر هگل، سیدمحمدتقی چاوشی

در این مجال کوشیده‌ام تا به بنیاد تاریخ از منظر هگل نزدیک شوم.این نوشتار بر این باور است که: تفکر تاریخی هگل بر بنیاد سوبژکتیویته پا می‌گیرد.لوگوس به‌عنوان سوبژکتیویتهء مطلق همان دانش‌ منطق و دیالکتیک است و دیالکتیک از نظر هگل،به صورت تجربهء آگاهی ظاهر می‌شود.می‌دانیم‌ که هگل پدیدارشناسی روح را دانش تجربهء آگاهی می‌نامد.بدین‌سان،پدیدارشناسی روح با برهه‌های‌ تجربهء آگاهی که بنیاد تاریخ است،سروکار دارد.از سوی دیگر تاریخ سلسله انتظاراتی است که‌ مراحل بروز روح را در قالب برهه‌های نه هنوز هبت می‌کند.اما این برهه‌ها همان‌طور که متذکر شدیم بر بنیادی به نام تجربهء آگاهی آشکار می‌شود.

.


.

فایل pdf مقاله بنیاد تاریخ در تفکر هگل

.


.

بنیاد تاریخ در تفکر هگل

نویسنده: سیدمحمدتقی چاوشی

منبع: مجله فلسفه » بهار 1386 – شماره 1 (16 صفحه – از 39 تا 54)

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *