اقتصاد رفتاری چیست؟

اقتصاد رفتاری چیست؟

اقتصاد رفتاری چیست؟
کمک به اینکه آدمی زندگی سالم تر و شادتری داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.