معرفی شماره ١۴۸ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

معرفی شماره ١۴۸ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

شمارۀ ۱۴۸ ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «چیستی و زمینه‌های شکل‌گیری جنبش پدیدارشناسی۲» به دبیری منیره‌ پنج‌تنی در مردادماه ۹۷ منتشر شد.
در بخشی از سخن دبیر این شماره می‌خوانیم: «اگر پدیدارشناسی چنان چندوجهی‌ست که از معنای یک جنبش تاریخی صرف فراتر می‌رود و مدعی‌ست امکان بازیابی فلسفه در دوران مدرن را در اختیار ما می‌گذارد، پس راهی جز شناخت دقیق با رجوع به متون اصلی‌اش نداریم. حتی اگر به چنین ادعایی مشکوک باشیم، نمی‌توانیم نسبت به جنبشی که نه تنها به طور مستقیم در بخش عمده‌ای از فلسفۀ قاره‌ای قرن بیستم نقش پررنگی داشته است بلکه با تطور و تحولش در قالبِ جریان‌های دیگر فلسفی مانند اگزیستانسیالیسم و هرمنوتیک به شکل‌های مختلف حضور داشته است، بی‎تفاوت باشیم.»

نخستین نوشتار با عنوان «زمینه‌های شکل‌گیری پدیدارشناسی از دکارت تا هوسرل» گفت‌وگویی‌ست که دبیر دفتر ماه با پرویز ضیاءشهابی انجام داده است و هدفش بررسی مؤلفه‌هایی‌ست که از اندیشۀ فیلسوفان پیش از هوسرل، از دکارت تا هیوم در بنیادهای اصلی جنبش پدیدارشناسی رسوخ کرده است.
دومین نوشتار با عنوان «دکارت و سنت پدیدارشناسی» مقاله‌ای به قلم وین ام. مارتین و با ترجمۀ مرتضی نوری است که به نسبت بین جنبش پدیدارشناسی با فلسفۀ دکارت می‌پردازد.
مقالۀ سوم با عنوان «جنبۀ لایب‌نیتسی پدیدارشناسی هوسرلی» به قلم الکساندرو جیوکولسکو با ترجمۀ محمد شامخی است. مؤلف در این مقاله می‌کوشد نشان دهد که فلسفۀ لایب‌نیتس و هوسرل ذیل گونۀ یگانه‌ای از فلسفه جای می‌گیرند و برای این‌کار بخش‌های نظام فلسفی آن‌ها را در چند عنوان با هم مقایسه می‌کند.
ریچارد ت مورفی در چهارمین مقاله با عنوان «پدیدارشناسی و تجربه‌گرایی بریتانیایی» و با ترجمۀ علیرضا حسن‌پور، تأثیرپذیری پدیدارشناسی هوسرل را از آرای سه تجربهگرای کلاسیک بریتانیایی – لاک، بارکلی و هیوم- نشان می‌دهد و همچنین برخی انتقادات هوسرل را به آنها را بررسی میکند.
مقالۀ پنجم با عنوان «فیشته و پدیدارشناسی» اثر تام راکمور با ترجمۀ مسعود حسینی زمینه‌های شکل‌گیری پدیدارشناسی هوسرلی را در ایدئالیسم فیشته بررسی می‌کند.
مقالۀ ششم با عنوان «روش پدیدارشناسیِ هگل» به قلم محمدمهدی اردبیلی است که به طرح مسئلۀ امکان احیای پدیدارشناسی هگلی در مقام روش می‌پردازد.
هفتمین و آخرین مقاله با عنوان «درنگی بر قطعاتی ازپدیدارشناسی روحهگل در مناسبت فلسفه و دانش» به قلم میثم سفیدخوش است. مؤلف در این مقاله میکوشد بر اساس جملاتی از پیشگفتار کتاب پدیدارشناسی روح و بخش “دانستنِ مطلق” آن به مناسبتِ دانش پدیدارشناسیِ هگلی و دانش به طورکلی بپردازد.
بخش دوم ماهنامه با عنوان «ادب و هنر» مشتمل بر دو مقاله است، «داوری زیبایی شناسانه» به قلم تد کوهن با ترجمۀ انشاءالله رحمتی و «سیمرغ حقیقت: تفسیر پراگماتیستی از داستان سیمرغ عطار» که محمد اصغری آن را نگاشته است.
بخش سوم ماهنامه با عنوان «اندیشه و نظر» حاوی چهار مقاله است. «رابطه فلسفه و فرهنگ» گفت‌وگوی نسرین دمیرچی با احمد احمدی، «چارچوبی برای مطالعه ایده‌های فمینیستی» به قلم محمد مسعود سعیدی، «فعل الهی، تجلی و تبیین علمی» اثر نانسی مورفی و ترجمه علیرضا رضایت، و «سمنتیک توحید الهی به ترتیب نزول آیات» که سید سلمان صفوی نگاشته است.
بخش چهارم نشریه «کتاب» است. نخستین نوشتار با عنوان «نوادر لبخند» به قلم سید مسعود رضوی است. سپس منیره پنج‌تنی، دبیر بخش کتاب مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر پدیدارشناسی» نگاشته و پنج عنوان کتاب را نقد و بررسی کرده است.

بخش پنجم ماهنامه با عنوان «گزارش» به دبیری منوچهر دین‌پرست، به گزارش برخی از مهم‌ترین وقایع حوزۀ اندیشه در یک ماه اخیر اختصاص دارد.
شمارۀ ۱۴۵ ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت در مردادماه ۱۳۹۷ با مدیر مسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با بهای ۱۰۰۰۰ تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت» شماره 148
نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت» شماره ۱۴۸

.


.

فایل PDF سخن دبیر – پدیدارشناسی به مثابۀ فلسفه

منیره پنج‌تنى

[email protected]

.


.

یک نظر برای “معرفی شماره ١۴۸ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

  1. این حجم از پرداختن به فلسفه قاره ای نشان از سطحی بودن نگرش جامعه ی فلسفی ما است.
    کاش تنها یک صدم هم به فلسفه ی تحلیلی پرداخته میشد.
    ان موقع بود که مردم متوجه میشدند که این به اصطلاح فیلسوفان و فلسفه ی قاره ای چقدر سطحی و بی معنی و مضمحل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *