معرفی شماره ١٤٥ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»، دفتری برای سلامت معنوی

معرفی شمارۀ ١٤٥ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «سلامت معنوی»

معرفی شمارۀ ١٤٥

ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت

با عنوان «دفتری برای سلامت معنوی»

دفترماه این شماره مشتمل بر هفت مطلب است و مطالب دیگری نیز در بخش‌های ادب و هنر، اندیشه و نظر، کتاب و گزارش به چاپ رسیده‌اند.

علیرضا رضایت در بخشی از سخن دبیر شماره 145 می‌نویسد: «بر اساس تعاریفی که امروزه از مفهوم سلامت و بهزیستی در سطح جهانی و خاصه منشور ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است، سلامت جسمی یکی از ابعاد سلامت در کنار سلامت روانی، سلامت اجتماعی، و سلامت معنوی است. رویکردی که در این زمینه در غالب تحقیقات مد نظر است، رویکرد کل‌نگرانه (Holistic) است. دراین رویکرد، باید به سلامت به شکل یک کل منسجم و مرتبط با هم نگریست. سلامتی در این نگاه، زمینه را برای گرایش به معنویت و معنا فراهم می‌کند، و در عین حال، معنوی‌گرایی، به‌مثابۀ یک مکانیسم می‌تواند در ایجاد، حفظ و گسترش سلامت و بهزیستی در تمام ابعاد اعم از جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی دینداری تأثیرگذار باشد.»

نخستین نوشتار دفتر ماه این شماره گفت‌وگویی است با عنوان «زندگی اصیل؛ سلامت معنوی» که نغمۀ پروان با دکتر مسعود عارف نظری متخصص روان‌کاوی فرادرون‌فردی (ترنسپرسونال)، ترتیب داده است و در آن ابعاد وجودشناختی، اخلاقی، اجتماعی و الهیاتی این قسم از سلامت موضوع بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

جان فیشر از صاحب‌نظران حوزۀ سلامت معنوی، در دومین نوشتار این دفتر با عنوان «ماهیت و ارزیابی سلامت معنوی» به دنبال ارائۀ الگویی برای این مفهوم دوبخشی است. او در این مقاله که علی اخلاقی آن را ترجمه کرده است، ضمن تعریف معنویت، و ابعاد چهارگانه آن، به چالش‌هایی می‌پردازد که سلامت معنوی در حوزه بهداشت جهانی با آنها مواجه است.

«ملاحظات مفهومي و الهياتي در تعريف سلامتي و مفاهيم وابسته به آن» سومین مطلب دفتر سلامت معنوی است که مارك جي. هنسن به رشتۀ تحریر درآورده و ميترا سرحدي آن را به فارسی برگردانده است.

هشام ابو رایا و همکاران او در مقاله چهارم این دفتر، «دشواری‌ها و راهکارهای دین در رابطه با چالش‌های معنوی و سلامت معنوی»، که الهام صادقی آن را ترجمه کرده، از چهار عامل دینی به‌مثابه حفاظ‌هایی بالقوه نام می‌برند که می‌توانند شاخصی برای ایجاد آرامش فردی و احساس خوشبختی و نیز راهکاری برای رفع استرس و اضطراب باشد.

پنجمین مطلب نوشتاری است به قلم کورینا کوزما و ترجمۀ معصومۀ زهدی زیرک با عنوان «دين و پزشكي يا بعد معنوي شفا» که بر مزایای مراقبت بهداشتی و سلامت مکمل ناشی از دین‌ورزی که مستقیماً با کنترل بیماری و امید به زندگی ارتباط دارد، تأکید می‌شود.

مقالة ششم «چشم‌اندازهای الهیاتی و پیوستگی دین و معنا در حوزه بهداشت و سلامت» نام گرفته است، به‌قلم اولریش کورتنر و ترجمۀ علیرضا رضایت. مقاله ضمن اشاره به دو بعدی بودن انسان یعنی بعد مادی و معنوی، به تأثیر و تأثیر متقابل این دو می‌پردازد و معتقد است که این تأثیر و تأثر، در حقیقت آستانة ورود معنویت به حوزة پزشکی در دو دوره باستان و جدید بوده است.

هفتمین و آخرین مطلب دفتر این ماه نوشتاری است از اصغر افتخاری با عنوان «سازوکارهای معنوی سلامت معنوی». او ضمن تعریف معنویت، ابعاد آن، ارتباط آن با سلامت، به لوازم و مقتضیات معنوی سلامت معنوی می‌پردازد و از هفت مکانیسم یاد می‌کند که در تحقق هر چه بهتر سلامت و بهزیستی معنوی تأثیرگذارند.

در بخش ادب و هنر این ماه سه مقاله را از نظر می‌گذرانیم که عبارت‌اند از: «سينما چيست؟» نوشتۀ نوئل كرول، و ترجمه شيدا معظمي؛ «سروده‌هاي زندان» به‌قلم حيدر عيوضي؛ و «مقدمه‌اي بر تاريخ زيبايي‌شناسي مدرن» اثر پل گاير و ترجمه سيد جواد فندرسكي.

بخش انديشه و نظر این شماره دربرگیرندۀ دو مقاله است: «دين و عرفان مقايسه‌اي» به قلم انشاءالله رحمتي؛ و «ايمان» اثر جان هيك و ترجمه لطيفه عباسزاده.

دو بخش پایانی این ماهنامه را بخش‌های کتاب و گزارش تشکیل می‌دهند: غزالي پژوهان معاصر ايران(1)، سيد مسعود رضوي؛ نقد و گفت‌وگو و معرفي كتاب، منيره پنج‌تني؛ بودلر به روايت شايگان؛ پژوهشي درباره گل و مرغ در هنر نقاشي ايران؛ گل و مرغ: دريچه‌اي بر زيبايي‌شناسي ايراني/ گفت و گو با جهانگيري شهدادي.

صدوچهل‌وپنجمین شمارۀ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت در اردیبهشت‌ماه 1397 با عنوان «حافظ و فرهنگ جهانی» به سردبیری و مدیر مسئولی انشاءالله رحمتی با بهای ۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

.


.

نشانی الکترونیک:         ehvm86gmail.com

کانال تلگرام:         t.me/Doostanehekmatmarefat

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *