مقاله ابوالقاسم فنائی با عنوان «خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟»

مقاله ابوالقاسم فنائی با عنوان «خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟»

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می‌کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند ”دین“؛ ”خشونت دینی“؛ ”خشونت سکولار“؛ ”خشونت سیاسی“ و ”فعل اختیاری“ را تعریف می‌کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می‌توان به سود ادعای اینکه خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچیک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشة اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه‌حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

.


.

Religious Violence: Fact or Fiction?

Abolqasem Fanaei
Assistant Professor of Philosophy, Mofid University.

The main question of this article is this. Does religion itself play a role in “political violence”? After clarifying the meaning of relevant terms such as “religion”, “religious violence”, “secular violence”, “voluntary action” and “political violence”, I will examine two arguments that can be formulated in favour of the claim that religion itself is the unique cause of the so-called religious type of political violence, concluding that both of these arguments are subject to criticism and neither is successful in supporting that claim. Then I will suggest my own explanation of the real cause and origin of political violence in general and its proper solution. I will also conclude that the well-known distinction between religious and secular violence is not tenable.

.


.

فایل pdf این مقاله (به زبان انگلیسی) در سایت دوفصلنامه حقوق بشر

.


.

مقاله ابوالقاسم فنائی با عنوان «خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟»

منبع: دوفصلنامه حقوق بشر، دوره 13، شماره 2 – شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-30

.


.

1 نظر برای “مقاله ابوالقاسم فنائی با عنوان «خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *