۳۰۰ سال به طور مطلق فکر نکردیم ، سخنرانی بابک احمدی در روز جهانی فلسفه

300 سال به طور مطلق فكر نكرديم ، سخنرانی بابک احمدی در روز جهانی فلسفه

۷۰ سال است که گروه فلسفه در دانشگاه ها تاسیس کرده ایم اما یک فرهنگ یا دایره المعارف درست و حسابی فلسفه نداریم. یک دیکشنری فلسفی خوب که یک دانشجوی فلسفه بتواند به آن رجوع کند و مفاهیم اولیه فلسفی مثل تجربه و ماهیت را دریابد، نداریم. آنچه داریم هم یا ترجمه یا پراکنده یا […]