نوشتار نظام بهرامی کمیل با عنوان «ارنست کاسیرر، یدالله موقن، و زمزمۀ جریانِ بی‌صدای روشنگری در ايران»

نوشتار نظام بهرامی کمیل با عنوان «ارنست کاسیرر، یدالله موقن، و زمزمۀ جریانِ بی‌صدای روشنگری در ايران»

ارنست کاسیرر، یدالله موقن، و زمزمۀ جریانِ بی‌صدای روشنگری در ايران نظام بهرامی کمیل (پژوهشگر فلسفه) منتشرشده در مجله قلمیاران شماره 24 صفحات 24-32 قبل‌التحرير در ایران سخن‌گفتن از ارنست کاسیرر بدون نام‌بردن از استاد یدالله موقن دشوار است. وی با ترجمۀ برخی آثار مهم کاسیرر به فارسی و نيز نگارش كتابی دربارۀ او، نشان […]

آیا مدرنیته همان روشنگری است؟

آیا مدرنیته همان روشنگری است؟

در این نشست مقاله کاسیرر « روشنگری » که بر چاپ چهارم کتاب فلسفه روشنگری افزوده خواهد شد خوانده شد و نظر میشل فوکو درباره کتاب فلسفه روشنگری مطرح گشت. سپس اشاره ای به نظر منتقدان روشنگری شد…