خودشناسی؛ مجموع گفتگوهای حسام شوشتری با مصطفی ملکیان طی چند سال

خودشناسی؛ مجموع گفتگوهای حسام شوشتری با مصطفی ملکیان طی چند سال

مجموعه گفتگوهای پیش‌رو که حاصل پرسش‌ و پاسخ های بنده با استاد مصطفی ملکیان است اکثرا پیرامون خودشناسی بوده و مجموعا در طول ۵ سال به انجام رسیده است. زندگی می‎تواند روزبه‌روز بهتر شود و هر یک از ما روزبه‌روز می‎توانیم از خامی و درد و رنج، رهایی یابیم؛ خودشناسی امری ارزشمند است زیرا به […]

روشنفکران و قدرت در گفتگو با مصطفی ملکیان

‫نه زمین واقعیت را رها کنیم نه آسمان آرمان را

“…با مصطفی ملکیان پیش از این راجع به نسبت روشنفکر و مردم صحبت کرده بودم. وی تعریف خاص خود از روشنفکر را دارد. روشنفکر از نگاه او کسی است که باید داور مردم باشد. روشنفکر در نگاه ملکیان شأنی متفاوت از آکادمیسین‌ها دارد و کسی است که علم را تا آنجا که «می‌شود» ساده می‌کند […]