سفر زندگی نزد یونگ و کییرکگارد

سفر زندگی نزد یونگ و کییرکگارد

بعید می دانم کسی همدل نباشد که ما از تولد تا مرگ دوران متفاوتی را می گذارنیم و حس و حالمان در این دورانها با یکدیگر متفاوت و گاهی متخالف است. گویی پی گمشده ای هستیم که اگرچه نمی توانیم برای کسی شفاف توضیحش دهیم اما به صورت کاملا حضوری و بی واسطه، حضور و […]