درس‌گفتار تاریخ ایران باستان از تورج دریایی

درس‌گفتار تاریخ ایران باستان از تورج دریایی

دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ ایران‌زمین در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، در مجموعهٔ ” درس‌گفتار تاریخ ایران باستان ” تاریخ فلات ایران‌ را از قبل مهاجرت آریایی‌ها به ایران‌زمین تا پایان شاهنشاهی ساسانیان روایت می‌کند. موسیقی متن از آثار استاد لوریس چکناواریان است.

هویت ملی و روایت کوروش

هویت ملی و روایت کوروش

کوروش را می‌توان یکی از گرانیگاه‌های مهم گفتمانهای هویت‌جویِ امروز ایرانیان دانست. کوروش شخصیتی تاریخی است که بنیانگذار کشور ایران، مؤسس بزرگترین دولت جهان باستان، و سرمشق آرمانی ایرانیان و یونانیان و عبرانیان و رومیان برای سلطنت دادگرانه محسوب می‌شده است. با این همه او چهره‌ای اساطیری نیز هست و شمار و نفوذ روایتها و […]