درس‌گفتارهای «در ماجراهای علم، دین و فلسفه» (به زبان انگلیسی)

درس‌گفتارهای «در ماجراهای علم، دین و فلسفه» (به زبان انگلیسی)

یاسر میردامادی: اگر به علم، دین و فلسفه  و نسبت میان این سه علاقمندید (و به ویژه اگر به این پرسش علاقه دارید که آیا این سه می‌توانند با یکدیگر سازگار باشند، و یا این‌که یکی یا یکی-دو تا از این مقولات را باید به نفع دیگری کنار نهاد) پیشنهاد می‌کنم مجموعه درس‌گفتارهای مقدماتی‌ای را […]