آیا باید به گداها پول بدهیم؟ – بررسی اخلاقی کمک به همنوعان

آیا باید به گداها پول بدهیم؟ - بررسی اخلاقی کمک به همنوعان

استدلال من در این نوشته این است که نباید به گداها پول بدهیم. به جای آن که بودجه رفاهمان را صرف افرادی کنیم که در خیابان و به صورت اتفاقی از کنارشان می‌گذریم باید آن را صرف افرادی کنیم که واقعاً فقیر هستند و از یک پوندی که ما به آن‌ها می‌دهیم بهره بیشتری می‌برند […]