مصطفی ملکیان در گفتگو با صدانت

مصطفی ملکیان : کتاب ضالّه وجود ندارد . مفهوم "ایمان" نافی آشکارگیِ حقیقت است

کتاب ضالّه وجود ندارد / مفهوم “ایمان” نافیِ آشکارگیِ حقیقت است رضا اسدزاده و هومان دوراندیش : مصطفی ملکیان متفکر محبوب طیف‌های فکری متضادی است. کافر و مؤمن آثار او را می‌خوانند و با آن‌ها قانع می‌شوند و دیگران را قانع می‌کنند. به یک معنا، همه او را قبول دارند و هیچ کس او را قبول ندارد! […]