نقد و بررسی کتاب «معنا در تاریخ» اثر کارل لوویت

کارل لوویت به سال ۱۹۴۵ در تبعید کتاب “معنا در تاریخ” را نگاشت، کتابی که به مانیفست منتقدان و مخالفان مدرنیته تبدیل شد و جوابیه فاخر و مفصل هانس بلومنبرگ را تحت عنوان “مشروعیت دوران مدرن” در پی داشت. این کتاب را که در اصل به انگلیسی نگاشته شده بود، هانو کستینگ و راینهارد کوزلک […]