سخنرانی عماد افروغ با عنوان «پژوهش و علوم انسانی»

سخنرانی عماد افروغ با عنوان «پژوهش و علوم انسانی»

دکتر عماد افروغ, استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مردم تهران در نخستین روز از مراسم گرامی داشت هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از دوگانگی های معروف در علوم انسانی گفت و موانع رشد و توسعه علوم انسانی در ایران را واکاوید. دکتر افروغ یکی از انحرافات فراگیر […]