درس‌گفتارهای «رویکردهای بدیل در نظریه انتقادی: ماکیاولی» از رضا صمیم

درس‌گفتارهای «رویکردهای بدیل در نظریه انتقادی: ماکیاولی» از رضا صمیم

رضا صمیم: بسیاری چنین تصور می کنند که ماکیاولی به ویژه در آثار مشهورش، شهریار و گفتارها، وارث نوعی اندیشه ی محافظه کار و حافظ نظم موجود است شبیه آنچه معمولا در اندیشه های نمودیافته در اندرزنامه ها و سیاست نامه ها با آن مواجه می شویم. در این دوره با مراجعه ی مکرر به […]

«خوانش ها» و پروژه ی پست مدرنیزاسیون در مطالعات ادبی

«خوانش ها» و پروژه ی پست مدرنیزاسیون در مطالعات ادبی

از جمله اصلی ترین اجزاء برنامه های درسیِ علوم انسانی و به ویژه ادبیات انگلیسی ارائه ی «خوانشی» از اثری ادبی است؛ انتظار می رود که دانشجویان جویای نام این رشته ها بتوانند آراء و اصول یکی از مکاتب نقد ادبی ( مارکسیسم، روانکاوی لکانی، فرمالیسم و…) را در راستای تفسیر رمان یا شعری «به […]