سخنرانی علیرضا علوی‌تبار با عنوان «نگاهی مجدد به پروژه روشنفکری دینی»

سخنرانی علیرضا علوی‌تبار با عنوان «نگاهی مجدد به پروژه روشنفکری دینی»

علیرضا علوی‌‌تبار فعال سیاسی، روزنامه‌نگار ایرانی‌ و سردبیر روزنامهٔ صبح امروز در سخنرانی «نگاهی مجدد به پروژه روشنفکری دینی» بعد از مقدمه و توضیح پیرامون روشنفکری دینی، رئوس مطالب و نکات خود را به تفصیل بیان می کند.