به بهانه پروفایلهای نارنجی شده در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

به بهانه پروفایلهای نارنجی شده در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

ناامنی تاریخی در ژرفای وجود زنان (ر. ک به رازهایی درباره زنان باربارا دی آنجلیس) یا به تعبیر یونگین ها در ناخودآگاه جمعی آنان نهادینه شده است. تا قبل از این چند صد سال گذشته که انسان به اصطلاح مدرن و متکبر امروزی، اینچنین به جان استحصال جهان بیافتد و از مرد و زن دیروز، […]