پاپ مسئله شر را بدون پاسخ دانست !

پاپ مسئله شر را بدون پاسخ دانست !

در پرجمعیت‌ترین نماز پاپ ، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز یکشنبه ۱۸ ژانویه، ۶ میلیون نمازگزار در شهر بارانی مانیل، پایتخت کشور فیلپین، گرد آمدند. لحظاتی پیش از این مراسم، فرانسیس پاپ فرانسیس در دانشگاه مانیل در مقابل سوال سخت یک دختربچه فیلیپینی قرار گرفت که از او پرسید: «چرا خدا اجازه می‌دهد که دختربچه‌ها به […]