مناظره محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری با عنوان «تاریخ (ایران)، هگل یا فوکو؟»

مناظره محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری با عنوان «تاریخ (ایران)، هگل یا فوکو؟»

انجمن علمی ـ دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی مناظره فلسفی- جامعه شناختی «تاریخ (ایران)؛ هگل یا فوکو» را بین محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری برگزار کرد. به گزارش عطنا، در این مناظره، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد  بحثهای علمی و به اصطلاح جامعه شناسان […]