نوشتار حسین دباغ با عنوان «در ستايش هنری سيجويک ؛ فيلسوفی برای تمام فصول»

نوشتار حسین دباغ با عنوان «در ستايش هنری سيجويک ؛ فيلسوفی برای تمام فصول»

سی و یکم ماه می 1838 زادروز تولد هنری سيجويک ، روحانی، اقتصاد دان و فیلسوف اخلاق كمبریجی قرن نوزدهمی است. سهم او در دگرگون كردن اخلاق مدرن به حدی است كه كتاب دورانساز او یعنی روشهای اخلاق (Methods of Ethics) را برخی بهترین و مهمترین كتاب اخلاق سنت تحلیلی می دانند. به عنوان نمونه درك پارفیت، […]