پرسش و پاسخ از مصطفی ملکیان در حاشیه همایش برابری و جانبداری

پرسش و پاسخ از مصطفی ملکیان در حاشیه همایش برابری و جانبداری

ویدئو پرسش و پاسخ از مصطفی ملکیان در حاشیه همایش برابری و جانبداری این مراسم روز چهارشنبه، ۶ خردادماه، ساعت ۱۸ در شهر مشهد برگزار شده است.