سخنرانی محمد ضیمران در سمینار «درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری»

سخنرانی محمد ضیمران در سمینار «درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری»

این سمینار در روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ در تالار ایران دانشکدهٔ هنرهای تجسمی دانشگاه تهران برگزار شده است.