ترویج گرایش‌های روان‌شناسانه و فرهنگی، محصول انفعال و ناامیدی سیاسی است

عباس عبدی ، ترویج گرايش‌های روان‌شناسانه و فرهنگی، محصول انفعال و نااميدی سیاسی است

عباس عبدی: همیشه یا حداقل از زمانی که توجه داشته‌ام، تیراژ کتاب‌های روان‌شناسی به نسبت بالاتر از سایر کتاب‌های علوم اجتماعی بوده است. این پدیده قابل فهم است. زیرا حوزه روان‌شناسی بویژه نوع بالینی و فردی آن، معطوف به اصلاح فرد است و از این نظر نقش کاربردی‌تری برای افراد دارد. از روان‌شناسی کودک گرفته […]