سخنرانی تورج دریایی با عنوان گذر از دو قرن سکوت

سخنرانی تورج دریایی با عنوان گذر از دو قرن سکوت

تورج دریایی درباره موضوع این جلسه چنین توضیح میدهد: در این سخنرانی قصد دارم درباره تاریخ‌نگاری فروپاشی ساسانیان و پیامدهای آن صحبت کنم. در ایران از زمان دوران پهلوی یک تاریخ‌نگاری بخصوصی بوجود آمده که پس از گذشت نیم قرن هنوز همان دید قدیمی که دستخوش اعتقادات و جهانبینی دوران پهلوی است پابرجاست. در حقیقت […]