نقد امیر صائمی بر کتاب «در رهگذار باد و نگهبان لاله»

نقد امیر صائمی بر کتاب «در رهگذار باد و نگهبان لاله»

مقاله «کدام لاله در رهگذار باد است؟ نقد امیر صائمی بر کتاب “در رهگذار باد و نگهبان لاله نوشته مصطفی ملکیان” در دومین شماره «فصلنامه تخصصی نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی» منتشر شده است.